Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 13. jūnijā

ES un Kotdivuāra sāk sarunas par partnerību, lai apkarotu nelikumīgu mežistrādi

Eiropas Savienība un Kotdivuāra šodien paziņoja, ka tās sāks sarunas par jaunu tirdzniecības nolīgumu, lai cīnītos pret nelikumīgu mežistrādi. Tā kaitē miljoniem nabadzīgu cilvēku, kuru iztika ir atkarīga no mežiem, ik gadu atņem valdībām miljardiem eiro, un ar to saistītā atmežošana saasina klimata pārmaiņas. Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums, par kuru notiks sarunas, ir juridiski saistošs nolīgums, kas izstrādāts, lai izveidotu kontroles un licencēšanas sistēmas, kuru mērķis ir nodrošināt, lai no Kotdivuāras Eiropas Savienībā ievestie kokmateriāli būtu ražoti likumīgi.

Meži klāj Kotdivuāru aptuveni 10 405 000 hektāru platībā (tas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz Beļģijas platību). Tomēr pēdējos 50 gados mežu platība valstī samazinājās par 75 %, kas cita starpā ir intensīvās kokmateriālu un kurināmās koksnes izmantošanas dēļ.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: "Nelikumīgai mežistrādei joprojām ir postoša ietekme uz dažiem pasaules visvērtīgākajiem mežiem un uz cilvēkiem, kas ir atkarīgi no mežiem, lai dzīvotu un pelnītu iztiku. Kotdivuāra 80 % no tās mežistrādes produktiem eksportē uz ES, kurā ir viens no lielākajiem kokmateriālu tirgiem, un tādējādi ES ir iesaistīta gan problēmā, gan tās risināšanā. Es ceru, ka šo sarunu rezultātā tiks noslēgts jauns nolīgums, kas būs izšķirošs solis ceļā uz šo vērtīgo mežu aizsardzību, kamēr vēl nav par vēlu."

Brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi ir daļa no Rīcības plāna meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) – novatoriskas shēmas, kas pirmajos desmit pastāvēšanas gados ir devusi ievērojamus rezultātus. Saskaņā ar neatkarīgu ziņojumu FLEGT rīcības plāna un ar to saistīto iniciatīvu rezultātā nelikumīgas mežistrādes apjomi tropu valstīs ir samazinājušies par 50 %, pasargājot līdz pat 17 miljonus hektāru meža no degradācijas un novēršot vairāku miljardu tonnu CO2 emisiju. Bet ir skaidrs, ka šajā jomā ir vēl daudz darāmā.

Ūdens un meža lietu ministrs Mathieu Babaud Darret un ES vēstieks Kotdivuārā Thierry de Saint Maurice šodien Abidžanā parakstīs kopīgu deklarāciju. Nolemjot sākt sarunas par jaunu FLEGT brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu, abas puses apņemas apkarot nelikumīgu mežistrādi un veicināt labu pārvaldību, pamatojoties uz starptautisku nolīgumu.

Vispārīga informācija

Rīcības plāns meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) ir ES reakcija uz nelikumīgu mežistrādi un tās postošo ietekmi uz mežu teritorijā esošajām kopienām un jaunattīstības valstu vidi un ekonomiku. Rīcības plānā pasākumi kokmateriālu ražotājvalstīs (piedāvājuma aspekts) ir apvienoti ar pasākumiem patērētājvalstīs (pieprasījuma aspekts).

Līdz šim ES ir pabeigusi sarunas par brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumiem ar sešām valstīm: Ganu, Kamerūnu, Kongo Republiku, Libēriju, Centrālāfrikas Republiku un Indonēziju (tas attiecas uz kopumā 1,86 miljoniem kvadrātkilometru meža). Šīs valstis ir sākušas ievērojamas reformas un uzlabo izsekojamības un kontroles sistēmas. Notiek sarunas vēl par deviņiem nolīgumiem. Pilsoniskā sabiedrība un privātā sektora dalībnieki aktīvi piedalās sarunās un valstu debatēs par mežu pārvaldību.

FLEGT brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi ir FLEGT rīcības plāna īstenošanas galvenie elementi. Tie ir divpusēji tirdzniecības nolīgumi starp ES un kokmateriālu eksportētājvalstīm, un to mērķis ir uzlabot mežu pārvaldību un nodrošināt, lai no ES partnervalstīm ievestajai koksnei būtu likumīga izcelsme.

Jaunā ES kokmateriālu regula, ko piemēro no 2013. gada 3. marta, paredz, ka nelikumīgi iegūtu kokmateriālu laišana ES tirgū ir noziedzīgs nodarījums, un uzliek ES tirgus dalībniekiem pienākumu veikt pasākumus, lai novērstu nelikumīgu kokmateriālu iekļūšanu viņu piegādes ķēdēs. Grāmatvedības un pārredzamības direktīvu grozījumos paredzēta prasība lieliem ES mežistrādes uzņēmumiem, kas darbojas galvenokārt pirmatnēju mežu nozarē, darīt publiski pieejamus savus maksājumus valsts iestādēm. Vienpadsmit ES dalībvalstis ir pieņēmušas videi draudzīgu publiskā iepirkuma politiku, nosakot, ka kokmateriāliem un kokmateriālu izstrādājumiem jābūt no likumīgiem un ilgtspējīgiem avotiem.

Vairāk informācijas

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

FLEGT tīmekļa vietne:

http://www.euflegt.efi.int/portal/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar