Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 12. junija 2013

Boj proti davčnim utajam: Komisija predlaga povečanje obsega samodejne izmenjave informacij znotraj EU

Komisija je danes v okviru okrepljenega boja proti davčnim utajam predlagala povečanje obsega samodejne izmenjave informacij med davčnimi upravami v EU. V skladu s predlogom bi bili dividende, kapitalski dobički, vse druge oblike finančnih prihodkov in stanje sredstev na računih dodani na seznam kategorij, ki so predmet samodejne izmenjave informacij znotraj EU (glej MEMO/13/533). EU bi s tem vzpostavila najobsežnejši sistem samodejne izmenjave informacij na svetu.

Komisar za obdavčenje, carinsko unijo, statistiko, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti povedal: „Današnji predlog bo državam članicam omogočil, da vzpostavijo boljše instrumente za oceno zapadlih davkov in njihovo pobiranje, EU pa bo zavzela boljši položaj v prizadevanjih za višje standarde dobrega upravljanja davkov na svetovni ravni. Ta predlog predstavlja še eno močno orožje iz našega arzenala za neusmiljen boj proti davčnim utajam.“

Samodejno izmenjavo informacij znotraj EU že določata ključna zakonodajna akta.

Direktiva EU o davkih na prihranke državam članicam omogoča, da zbirajo podatke o prihrankih nerezidentov in te podatke samodejno posredujejo pristojnim davčnim organom v državah članicah, katere rezidenti so te osebe. Ta sistem je vzpostavljen od leta 2005, Svet pa trenutno preučuje predlog, v okviru katerega bo ta direktiva okrepljena in njeno področje uporabe razširjeno. Na zasedanju Sveta maja 2013 so se države članice zavezale k sprejetju prenovljene direktive o davkih na prihranke pred koncem leta.

Direktiva o upravnem sodelovanju s 1. januarjem 2015 določa samodejno izmenjavo informacij o drugih oblikah prihodkov. Gre za prihodke iz naslova zaposlitve, plačil direktorjem, življenjskih zavarovanj, pokojnin in nepremičnin. Namen današnjega predloga je prenovitev direktive o upravnem sodelovanju, tako da se bo samodejna izmenjava informacij po tem datumu lahko uporabljala tudi za dividende, kapitalske dobičke, druge finančne prihodke in stanje sredstev na računih.

Današnji predlog skupaj z zgoraj navedenimi določbami o samodejni izmenjavi pomeni, da bodo države članice med seboj izmenjale toliko podatkov, kolikor so se jih zavezale izmenjati z ZDA na podlagi zakona o davčni skladnosti računov v tujini.

Ozadje

Komisija je decembra 2012 predstavila akcijski načrt za učinkovitejši odziv EU na davčne utaje in izogibanje davkom (glej IP/12/1325). Načrt določa celovit sveženj ukrepov, ki bodo državam članicam pomagali zaščititi njihove davčne prihodke in izterjati več milijard evrov, ki jim zakonito pripadajo. Akcijski načrt poudarja potrebo po spodbujanju samodejne izmenjave informacij v smislu evropskega in mednarodnega standarda preglednosti in izmenjave informacij na davčnem področju.

Svet za ekonomske in finančne zadeve je na zasedanju 14. maja 2013 pozitivno sprejel ta akcijski načrt. V okviru zasedanja Evropskega sveta 22. maja 2013 je bila izražena zahteva po povečanju obsega samodejne izmenjave informacij na ravni EU in na svetovni ravni z namenom učinkovitejšega boja proti utaji davkov, izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju, hkrati pa je bila z odobravanjem sprejeta namera Komisije, da s tem v zvezi pripravi predlog.

Uporabne povezave

Predlog je na voljo na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Akcijski načrt in priporočili Komisije so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Spletišče o davčnih utajah in izogibanju davkom:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Spletna stran komisarja za obdavčenje, carinsko unijo, statistiko, revizijo in boj proti goljufijam Algirdasa Šemete:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Spremljajte komisarja Algirdasa Šemeto na Twitterju.

Kontakti:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar