Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 12. jūnijā

Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu – Komisija ierosina paplašināt automātisko informācijas apmaiņu Eiropas Savienībā

Komisija šodien ir ierosinājusi paplašināt automātisko informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm Eiropas Savienībā, lai pastiprinātu cīņu pret nodokļu nemaksāšanu. Saskaņā ar priekšlikumu ir paredzēts, ka dividendes, kapitāla pieaugums, visi citi finanšu ienākumu veidi un kontu atlikumi tiek iekļauti to ienākumu kategoriju sarakstā, uz kuriem attiecas automātiskā informācijas apmaiņa Eiropas Savienības iekšienē (skatīt MEMO/13/533). Tas paver ceļu Eiropas Savienībai, lai ieviestu pasaulē visaptverošāko sistēmu automātiskai informācijas apmaiņai.

ES komisārs nodokļu, muitas, statistikas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: Pateicoties šodienas priekšlikumam, dalībvalstis spēs labāk aprēķināt un iekasēt tām pienākošos nodokļus, savukārt Eiropas Savienība būs gatava cīnīties par augstākiem labas nodokļu pārvaldības standartiem visā pasaulē. Priekšlikums būs vēl viens iedarbīgs ierocis mūsu arsenālā, lai enerģiski apkarotu nodokļu nemaksāšanu.”

Automātiskā informācijas apmaiņa Eiropas Savienības iekšienē ir jau paredzēta divos nozīmīgos tiesību aktos.

ES Direktīva par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem nodrošina, ka dalībvalstis ievāc datus par nerezidentu uzkrājumiem un automātiski sniedz šos datus nodokļu iestādēm tajās valstīs, kurās uzturas attiecīgās fiziskās personas. Šī sistēma ir spēkā kopš 2005. gada. Padomei ir iesniegts priekšlikums pastiprināt šo direktīvu un paplašināt tās piemērošanas jomu. Eiropadomes sanāksmē, kas notika 2013. gada maijā, dalībvalstis apņēmās līdz gada beigām pieņemt pārskatīto Direktīvu par uzkrājumu aplikšanu ar nodokļiem.

Administratīvās sadarbības direktīvā no 2015. gada 1. janvāra ir paredzēta automātiska apmaiņa ar informāciju par citiem ienākumu veidiem. Tie ir šādi: ienākumi no algota darba, direktoru maksas, ienākumi no dzīvības apdrošināšanas līgumiem, pensijas, kā arī ienākumi no īpašuma. Šodienas priekšlikuma mērķis ir pārskatīt Administratīvās sadarbības direktīvu, kā rezultātā automātiskā informācijas apmaiņa no minētā datuma attiektos arī uz dividendēm, kapitāla pieaugumu, citiem finanšu ienākumiem un kontu atlikumiem.

Kopā ar iepriekš minētajiem noteikumiem par automātisku informācijas apmaiņu šodienas priekšlikums nozīmē, ka dalībvalstis savstarpēji apmainīsies ar informāciju tādā apmērā, kādā tās to dara ar ASV atbilstoši Ārvalstu konta nodokļa atbilstības aktam (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

Vispārīga informācija

2012. gada decembrī Komisija iesniedza rīcības plānu par to, kā ES var efektīvāk cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (skatīt IP/12/1325). Tajā izklāstīts visaptverošs pasākumu kopums, kura mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm aizsargāt to nodokļu bāzi un atgūt miljardiem eiro, kas tām likumīgi pienākas. Rīcības plānā ir uzsvērta nepieciešamība veicināt automātisko informācijas apmaiņu kā Eiropas un starptautisko standartu attiecībā uz pārredzamību un informācijas apmaiņu nodokļu jautājumos.

ECOFIN padome 2013. gada 14. maijā atzinīgi novērtēja rīcības plānu. Eiropadome 2013. gada 22. maijā aicināja paplašināt automātisku informācijas apmaiņu ES un globālā līmenī, lai efektīvāk apkarotu krāpšanu nodokļu jomā, nodokļu nemaksāšanu un nodokļu agresīvu plānošanu, un atzinīgi novērtēja Komisijas ieceri izstrādāt attiecīgu priekšlikumu.

Noderīgas saites

Priekšlikums pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Komisijas rīcības plāns un ieteikumi atrodami šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Tīmekļa vietne par nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komisāra Aļģirda Šemetas Twitter konts

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar