Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 12.6.2013

Komissio ehdottaa automaattisen tietojenvaihdon laajentamista EU:ssa veronkierron torjumiseksi

Komissio on tänään ehdottanut, että verohallintojen välistä automaattista tietojenvaihtoa laajennettaisiin veronkierron torjuntaa tehostettaessa. Ehdotuksen mukaan osingot, pääomavoitot, muut tuotot rahoitustoiminnasta ja tilisaldot olisi lisättävä luetteloon tulo- ja pääomalajeista, joihin sovelletaan automaattista tietojenvaihtoa EU:ssa (ks. MEMO/13/533). Tämän ehdotuksen avulla EU:lle voidaan kehittää maailman kattavin automaattisen tietojenvaihdon järjestelmä.

”Tänään annetun ehdotuksen myötä jäsenvaltioilla olisi paremmat edellytykset arvioida ja periä maksettaviksi kuuluvia veroja. EU:lla puolestaan olisi hyvät mahdollisuudet ajaa tiukempia normeja osana veroalan hyvää hallintotapaa maailmanlaajuisesti. Saisimme taas uuden tehokkaan aseen taistelussa veronkiertoa vastaan”, totesi verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta.

Kahdessa keskeisessä säädöksessä säädetään jo automaattisesta tietojenvaihdosta EU:ssa.

Säästökorkodirektiivillä varmistetaan, että jäsenvaltiot keräävät tiedot ulkomailla asuvien henkilöiden säästöistä ja toimittavat ne automaattisesti näiden henkilöiden asuinmaan veroviranomaisille. Järjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2005 alkaen. Neuvostossa on nyt käsiteltävänä ehdotus tämän direktiivin tehostamisesta ja sen soveltamisalan laajentamisesta. Jäsenvaltiot sitoutuivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa toukokuussa 2013 hyväksymään tarkistetun säästökorkodirektiivin ennen vuoden loppua.

Hallinnollista yhteistyötä koskevassa direktiivissä edellytetään automaattista tietojenvaihtoa muista tulolajeista 1. päivästä tammikuuta 2005 alkaen. Nämä lajit ovat työtulo, johtokunnan palkkiot, henkivakuutukset, eläkkeet sekä kiinteän omaisuuden omistaminen ja siitä saatavat tulot. Tänään annetulla ehdotuksella pyritään tarkistamaan hallinnollista yhteistyötä koskevaa direktiiviä siten, että automaattinen tietojenvaihto koskisi kyseisestä päivästä alkaen myös osinkoja, pääomavoittoja, muita tuottoja rahoitustoiminnasta ja tilisaldoja.

Tämänpäiväinen ehdotus yhdessä edellä mainittujen automaattista tietojenvaihtoa koskevien säännösten kanssa merkitsisi sitä, että jäsenvaltiot vaihtavat keskenään yhtä paljon tietoja kuin mihin ne ovat sitoutuneet Yhdysvaltojen kanssa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) -sopimuksissaan.

Taustaa

Komissio esitti joulukuussa 2012 toimintasuunnitelman EU:n entistä tehokkaammista toimista veropetoksia ja veronkiertoa vastaan (ks. IP/12/1325). Se sisältää useita toimenpiteitä, joilla jäsenvaltiot voivat suojata veropohjaansa ja periä niille miljardien eurojen edestä laillisesti kuuluvia veroja. Toimintasuunnitelmassa korostetaan tarvetta edistää automaattista tietojenvaihtoa eurooppalaisena ja kansainvälisenä avoimuuden ja tietojenvaihdon normina veroasioissa.

Ecofin-neuvosto suhtautui 14. toukokuuta 2013 pidetyssä kokouksessaan myönteisesti toimintasuunnitelmaan. Eurooppa-neuvosto pyysi kokouksessaan 22. toukokuuta 2013, että automaattista tietojenvaihtoa EU:n tasolla ja maailmanlaajuisesti laajennettaisiin, jotta voitaisiin paremmin torjua veropetoksia, veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua, ja ilmaisi olevansa tyytyväinen komission aikomukseen tehdä tätä koskeva ehdotus.

Hyödyllisiä linkkejä

Ehdotukseen voi tutustua osoitteessa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Komission toimintasuunnitelma ja suositukset:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Verovilppiä ja veronkiertoa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komissaari Algirdas Šemeta Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar