Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. června 2013

Boj proti daňovým únikům: Komise prosazuje v EU největší rozsah automatické výměny informací

V rámci intenzivnějšího boje proti daňovým únikům dnes Komise navrhla rozšíření automatické výměny informací mezi daňovými správami v EU. Na základě tohoto návrhu budou na seznam kategorií, které v EU podléhají automatické výměně informací, přidány dividendy, kapitálové zisky, veškeré jiné formy finančních výnosů a zůstatky na účtech (viz MEMO/13/533). Evropská unie díky tomu bude disponovat nejucelenějším systémem automatické výměny informací na světě.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, statistiku, audit a boj proti podvodům, k tomu uvedl: „Díky dnešnímu návrhu budou členské státy lépe schopny vyměřovat a inkasovat dlužné daně a EU bude v lepší pozici k tomu, aby mohla prosazovat vyšší standardy řádné daňové správy v globálním měřítku. Je to další účinný nástroj pro boj proti daňovým únikům“.

Automatickou výměnu informací v rámci EU již stanoví dva významné právní předpisy.

Na základě směrnice o zdanění příjmů z úspor členské státy shromažďují údaje o úsporách nerezidentů – fyzických osob a automaticky je předávají daňovým orgánům v místě pobytu těchto osob. Tento systém funguje od roku 2005. Rada aktuálně projednává návrh na posílení této směrnice a rozšíření její oblasti působnosti. Na zasedání Evropské rady v květnu 2013 se členské státy zavázaly, že novelu směrnice o zdanění příjmů z úspor přijmou do konce roku.

Směrnice o správní spolupráci předpokládá automatickou výměnu informací o jiných formách příjmů od 1. ledna 2015. Týká se příjmů ze zaměstnání, odměn členů statutárních orgánů, životního pojištění, důchodů a nemovitostí. Cílem dnešního návrhu je pozměnit směrnici o správní spolupráci tak, aby se automatická výměna informací od uvedeného data vztahovala rovněž na dividendy, kapitálové zisky, jiné finanční výnosy a zůstatky na účtu.

Důsledkem dnešního návrhu, spolu s výše uvedenými ustanoveními o automatické výměně, je, že si členské státy budou mezi sebou vyměňovat stejný objem informací, k jehož výměně s USA se zavázaly na základě amerického zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA).

Souvislosti

V prosinci 2012 Komise předložila akční plán pro účinnější reakci EU vůči daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (viz IP/12/1325). Obsahuje komplexní soubor opatření, která členským státům pomohou chránit svou daňovou základnu a získat zpět miliardy EUR daní, na něž mají oprávněný nárok. Akční plán zdůrazňuje potřebu prosazovat automatickou výměnu informací jako evropský a mezinárodní standard transparentnosti a výměny informací v daňové oblasti.

Rada ECOFIN dne 14. května 2013 akční plán přivítala. Evropská rada dne 22. května 2013 požádala o rozšíření automatické výměny informací na úrovni EU a celosvětové úrovni v zájmu účinnějšího boje proti daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování a přivítala záměr Komise předložit v této záležitosti návrh.

Užitečné odkazy

Návrh je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Akční plán Komise a doporučení naleznete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Internetová stránka o daňových únicích a vyhýbání se daňovým povinnostem:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Internetové stránky Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Sledujte komisaře Algirdase Šemetu na sociální síti Twitter

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar