Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 januari 2013

Kommissionen efterlyser åtgärder i Davos, för att i samarbete med IT-sektorn och telekombranschen överbrygga den klyfta som uppstått i Europa i fråga om digital kompetens och sysselsättning

I Europa kan det komma att finnas upp till 700 000 otillsatta IKT-jobb, och EU:s konkurrenskraft på detta område minskar. Antalet digitala jobb ökar, med 3 % per år även under krisen, men antalet nyexaminerade IKT-studenter och andra kompetenta IKT-arbetstagare minskar. Ungdomen vill se handling, inte bara prat, och företag som är verksamma i Europa behöver kunna hitta rätt personal, annars flyttar de sin verksamhet någon annan stans.

I dag uppmanar kommissionen näringslivet, medlemsstaterna, utbildningssektorn, arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingarna och det civila samhället att ansluta sig till en massiv satsning för att vända trenden och ge ungdomarna de verktyg de behöver för att göra en digital karriär eller skapa jobb som företagare.

– Klyftan i fråga om digitalt kompetens ökar, liksom köerna framför våra arbetsförmedlingar. De statliga förvaltningarna måste samarbeta med näringslivet för att överbrygga denna klyfta. IKT-sektorn är numera ryggraden i EU:s ekonomi, och tillsammans kan vi undvika att det uppstår en förlorad generation och att EU förlorar konkurrenskraft. Jag förväntar mig därför konkreta åtaganden från näringslivet. Jag kommer att ställa samma fråga till alla jag pratar med. Kommissionen kommer att göra sitt, men vi klarar det inte ensamma: näringslivet, arbetsmarknadens parter och utbildningssektorn, både på nationell och regional nivå, måste bistå oss, säger Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

Kommissionen efterlyser åtaganden om nya arbetstillfällen, praktikplatser, finansiering av nya företag, gratis onlinekurser från universitet och högskolor och liknande. Företag som Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, ARM, men också CIO community, CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) och det digitala Europa finns med i första vågen av företag och organisationer som engagerar sig. Den 4-5 mars kommer kommissionen att med utgångspunkt från de åtaganden som gjorts inviga en bred koalition för digital kompetens och sysselsättning vid en stor konferens. Denna konferens är öppen för alla som aktivt vill stödja denna gemensamma satsning.

Vi efterlyser aktivt samarbete på områden som näringslivsstyrd utbildning, stöd till arbetskraftens rörlighet, certifiering av kunskap, förbättrade läroplaner i skolor och högskolor, ökad medvetenhet och ett företagsvänligt klimat som främjar företagsgrundande.

En konkret möjlighet vore utbildningskuponger. I Tyskland och Spanien har detta prövats med framgång och lett till att 60-70 % av de 20 000 deltagarna i systemet fick jobb. Vi borde försöka kopiera och bygga ut denna idé på EU-nivå.

Koalitionen kommer också att satsa på att öka rörligheten för arbetstagare. Stöd kommer att ges i form av engelskautbildning för att hjälpa arbetslösa att flytta till andra länder, och standardisering av kunskapscertifiering genom en anpassad ram för digital kompetens som ska finnas tillgänglig på alla 23 officiella EU-språk.

Kommissionen är väl medveten om vilken sysselsättningsskapande potential nya företag har, och startar därför initiativet Startup Europe, en plattform för verktyg och program som hjälper dem som vill starta och utveckla nya webbföretag i EU.

Ytterligare upplysning

Hashtag: #digitalskills

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webblats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar