Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. januar 2013

Davos 2013: skupni poziv Evropske komisije ter informacijskih in telekomunikacijskih podjetij k odpravi pomanjkanja usposobljenih strokovnjakov in povečanju zaposlovanja v digitalnem sektorju v Evropi

Evropi grozi pomanjkanje strokovnjakov, ki bi zapolnili 700 000 delovnih mest na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, in zmanjšanje konkurenčnosti. Število delovnih mest na tem področju narašča (za približno 3 % na leto v času krize), vendar je univerzitetnih diplomantov in drugih strokovnjakov s področja IKT čedalje manj. Mladi zahtevajo ukrepe in ne besede. Tudi podjetja, ki poslujejo v Evropi, potrebujejo usposobljene ljudi, v nasprotnem primeru bodo odšla drugam.

Evropska komisija meni, da je napočil čas za spremembe in poziva podjetja, države, deležnike s področja izobraževanja, socialne partnerje, ponudnike storitev zaposlovanja in civilno družbo k čimprejšnjemu ukrepanju. Mladim Evropejcem je treba dati znanje, da se zaposlijo v sektorju digitalnih tehnologij ali da se preskusijo kot podjetniki.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je dejala: „Pomanjkanje usposobljenih strokovnjakov na področju digitalnih tehnologij se povečuje, daljšajo pa se tudi vrste pred zavodi za zaposlovanje. Zato morajo države in podjetja ukrepati skupaj. Sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij je novi steber evropskega gospodarstva in skupaj lahko preprečimo, da bi izgubili celo generacijo in hkrati konkurenčnost v Evropi. Zato od podjetij in vseh, s katerimi se bom srečala, pričakujem konkretne ukrepe. Komisija bo storila vse, kar je v njeni moči, vendar vsega ne bo zmogla opraviti sama – pomagati ji morajo tudi podjetja, socialni partnerji in deležniki s področja izobraževanja (na nacionalni in regionalni ravni).“

Komisija bo zbirala predloge o možnostih za nova delovna mesta, pripravništva, mesta za usposabljanje, financiranje novih podjetij, brezplačne univerzitetne študijske programe na spletu in drugo. Sodelovanje so že obljubila številna podjetja, denimo Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, ARM, skupnost CIO, evropsko krovno združenje nacionalnih društev s področja informatike CEPIS, Digitalna Evropa. Komisija bo 4. in 5. marca organizirala pomembno konferenco, v program katere bo vključila vse predloge partnerjev in začela priprave za ustanovitev velike koalicije za digitalno znanje in delovna mesta. Konference se bodo lahko udeležili vsi, ki želijo aktivno podpreti naša prizadevanja.

Sodelovanje pričakujemo zlasti na naslednjih področjih: usposabljanje v industriji, podpora mobilnosti delovne sile, certificiranje znanj, izboljšanje šolskih in univerzitetnih učnih načrtov, povečanje ozaveščenosti in ustvarjanje prijaznega okolja za novoustanovljena podjetja.

Kuponi za usposabljanje so denimo ena od možnosti, za katero bi lahko sprejeli konkretne ukrepe. Na podlagi uspešnega nemškega in španskega modela, ki temelji na kuponih za usposabljanje, je zaposlitev našlo 60-70 % od 20 000 sodelujočih. Takšno dobro rešitev bi bilo vredno posnemati in jo v večjem obsegu uporabiti v evropskem merilu.

Med pomembnimi nalogami koalicije bo tudi podpora mobilnosti. Takšna podpora bo znotraj spremenjenega okvira za e-usposobljenost, ki bo na voljo v vseh 23 uradnih jezikih EU, verjetno zajemala več različnih rešitev, denimo pomoč pri učenju angleškega jezika, olajševanje mobilnosti brezposelnih in spodbujanje standardiziranega certificiranja znanja.

Ker se Komisija zaveda pomena novoustanovljenih spletnih podjetij za ustvarjanje novih delovnih mest, vzpostavlja enotno platformo Startup Europe za orodja in programe v podporo ljudem, ki želijo ustanoviti ali razširiti spletna podjetja v Evropi.

Več informacij

Oznaka na Twitterju: oznaka na Twitterju

Spletišče evropske digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte evropsko komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar