Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 25 stycznia 2013 r.

Komisja, wraz z sektorem IT i przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi, apeluje w Davos o uzupełnienie deficytu umiejętności cyfrowych i zatrudnienia w branży ICT w Europie

Europa staje wobec deficytu nawet 700 tys. pracowników w branży ICT i spadku konkurencyjności. Podczas gdy liczba miejsc pracy w sektorze cyfrowym rośnie– o 3 proc. rocznie w trakcie kryzysu – liczba absolwentów kierunków związanych z ITC i innych wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie spada. Młodzi ludzie oczekują nie słów, a czynów, a przedsiębiorstwa działające w Europie potrzebują odpowiednich pracowników, w przeciwnym razie przeniosą swoją działalność gdzie indziej.

Dlatego Komisja apeluje dziś do przedsiębiorstw, rządów, oświaty, partnerów społecznych, podmiotów świadczących usługi związane z zatrudnieniem i społeczeństwa obywatelskiego o wspólne działanie na dużą skalę, które pozwoli nam powstrzymać tę niepokojącą tendencję. Młodzi Europejczycy powinni dysponować narzędziami, które ułatwią im karierę w sektorze cyfrowym lub tworzenie miejsc pracy w ramach własnego przedsiębiorstwa.

Wiceprzewodnicząca Komisji, Neelie Kroes, powiedziała: „Z jednej strony mamy pogłębiający się deficyt umiejętności cyfrowych, a z drugiej – coraz dłuższe kolejki do urzędów pracy. Aby zlikwidować ten deficyt, rządy i przedsiębiorstwa muszą działać razem. Sektor ICT to nowy kręgosłup europejskiej gospodarki. Wspólnie możemy zapobiec temu, by stracone pokolenie i niekonkurencyjna Europa stały się faktem. Liczę więc na konkretne zobowiązania przedsiębiorstw – będę o to prosić każdego, z kim się spotkam. Komisja będzie działać, ale nie osiągniemy celu bez wsparcia ze strony przedsiębiorstw, partnerów społecznych i podmiotów w dziedzinie edukacji, w tym na szczeblu regionalnym i krajowym.

Komisja będzie zbierać zobowiązania dotyczące między innymi nowych miejsc pracy, staży, szkoleń, funduszy na zakładanie przedsiębiorstw i bezpłatnych studiów przez internet. Wśród pierwszych podmiotów, które podjęły zobowiązania, znalazły się przedsiębiorstwa takie jak Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group i ARM, kadra zarządzająca z branży ITC zrzeszona w CIO Community, CEPIS (Rada Europejskich Profesjonalnych Stowarzyszeń Informatycznych) oraz Digital Europe. W dniach 4–5 marca wykorzysta zebrane zobowiązania, inaugurując „Wielką koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia w branży ICT” podczas kluczowej konferencji. Konferencja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą zaangażować się w tę wspólną sprawę.

Oczekujemy aktywnej współpracy w dziedzinach takich jak szkolenia prowadzone przez branżę, wspieranie mobilności pracowników, poświadczanie umiejętności, ulepszanie programów nauczania w szkołach i na uczelniach, podnoszenie świadomości i tworzenie klimatu sprzyjającego zakładaniu nowych przedsiębiorstw.

Jednym z konkretnych obszarów działania mogłyby być bony szkoleniowe. Wykorzystano je z powodzeniem w Niemczech i Hiszpanii, gdzie pracę znalazło 60–70 proc. z 20 tys. uczestników programów szkoleń opartych na takich bonach. Powinniśmy wykorzystać ten pomysł i zastosować go na skalę europejską.

Innym ważnym elementem będzie wspieranie mobilności, które będzie prawdopodobnie obejmować różne aspekty: od pomocy w nauce języków obcych po ułatwianie mobilności osób niepełnosprawnych i ujednolicone poświadczanie umiejętności, za pośrednictwem udoskonalonych ram e-kompetencji dostępnych we wszystkich 23 językach urzędowych UE.

Komisja jest świadoma potencjału nowych firm w zakresie tworzenia miejsc, dlatego uruchamia również Startup Europe, platformę narzędzi i programów mających na celu wsparcie osób chcących zakładać i rozwijać nowe przedsiębiorstwa internetowe w Europie.

Dodatkowe informacje

Hashtag: #digitalskills

Strona internetowa dotycząca agendy cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar