Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 januari 2013

Commissie roept Europese IT-sector en telecombedrijven in Davos op maatregelen te nemen om digitale vaardigheden te verbeteren en banenkloof te dichten

Europa wordt geconfronteerd met 700 000 open vacatures in de ICT-sector en een teruglopend concurrentievermogen. Zelfs tijdens de crisis blijft de werkgelegenheid in de ICT jaarlijks met 3 % groeien, maar het aantal afgestudeerde ICT'ers en andere arbeidskrachten met ICT-vaardigheden neemt juist af. De jeugd heeft kortom een steuntje in de rug nodig. Bedrijven die in Europa actief zijn hebben de juiste mensen nodig, of ze vestigen zich ergens anders.

De Commissie roept op dit moment het bedrijfsleven, overheden, docenten, de sociale partners, arbeidsbureaus en het maatschappelijk middenveld op om allemaal mee te doen en het tij te keren. Jongeren in Europa moeten over de middelen beschikken om als ICT'er aan de slag te gaan of een zaak op te richten en werkgelegenheid te creëren.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: "Het gebrek aan mensen met ICT-kennis neemt toe, net als de werkloosheid. De overheden en het bedrijfsleven moeten de handen ineen slaan om hier verandering in te brengen. De ICT-sector is een steunpilaar van de Europese economie, en samen kunnen we voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat en dat het concurrentievermogen van Europa verdwijnt. Ik verwacht dus dat het bedrijfsleven concrete toezeggingen doet en dat verwacht ik ook van alle andere gesprekspartners. De Commissie doet er ook alles aan, maar we kunnen het niet alleen: op nationaal en regionaal niveau hebben we de steun van het bedrijfsleven, de sociale partners en het onderwijs nodig."

De Commissie is onder meer uit op toezeggingen op het gebied van nieuwe banen, stages, opleidingsplaatsen, financiering voor startende bedrijfjes en gratis onlinecursussen aan universiteiten. Steun is al toegezegd door bedrijven als Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group en ARM, alsmede door de CIO-gemeenschap, CEPIS (Europese raad van beroepsinformatici) en Digital Europe. Op 4 en 5 maart vindt er een grote conferentie plaats, waarop de Commissie alle toezeggingen van partners presenteert; daar wordt ook het starschot gegeven voor een grote coalitie voor digitale vaardigheden en banen. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan dit gemeenschappelijke doel is van harte welkom op de conferentie.

Wij zijn met name geïnteresseerd in samenwerking met betrekking tot opleidingen op initiatief van het bedrijfsleven, ondersteuning van arbeidsmobiliteit, certificering van vaardigheden, verbetering van de leerplannen op scholen en universiteiten, bewustmaking en het scheppen van gunstige voorwaarden voor startende bedrijfjes.

Een concrete maatregel is bijvoorbeeld de invoering van opleidingsvouchers. In Duitsland en Spanje is gebleken dat opleidingen op basis van vouchers erg succesvol kunnen zijn: 60 tot 70 % van de 20 000 deelnemers hield er een baan aan over. Dat succes willen wij op grotere schaal in heel Europa herhalen.

Een ander belangrijk aspect van de coalitie is ondersteuning van de arbeidsmobiliteit. Dat kan variëren van lessen Engels voor werklozen om hun mobiliteit te vergroten tot de gestandaardiseerde certificering van vaardigheden door middel van een aangepast "eCompetence Framework" (kader voor ICT-vaardigheden) dat in alle 23 officiële talen van de EU beschikbaar is.

Bij startende internetbedrijfjes kunnen veel nieuwe banen ontstaan. Daarom lanceert de Commissie Startup Europe, een uniform platform voor tools en programma's ter ondersteuning van mensen die in Europa met een internetbedrijfje willen beginnen of zo'n bedrijfje willen laten groeien.

Meer informatie

Hashtag: #digitalskills

Website van de digitale agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar