Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. janvārī

Davosas ekonomikas forumā Eiropas Komisija kopā ar IT un telekomunikāciju uzņēmumiem aicina rīkoties, lai likvidētu plaisu starp digitālajām prasmēm un darbvietām Eiropā

Eiropā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozarē ir gandrīz 700 000 vakantu darbvietu, un konkurētspēja mazinās. Par spīti “digitālo darbvietu” skaita pieaugumam (krīzes periodā par 3 % gadā), jaunu IKT programmu absolventu un citu kvalificētu IKT darbinieku skaits sarūk. Mūsu jaunatne gaida rīcību, nevis tikai vārdus, un Eiropā strādājošajiem uzņēmumiem nepieciešami to vajadzībām atbilstoši darbinieki, pretējā gadījumā tie pārcels darbību uz citām valstīm.

Šodien Komisija vēršas pie uzņēmumiem, valdībām, izglītības darbiniekiem, sociālajiem partneriem, nodarbinātības dienestiem un pilsoniskās sabiedrības ar aicinājumu kopīgi rīkoties, lai šo nelabvēlīgo tendenci vērstu pretējā virzienā. Jauno eiropiešu rīcībā būtu jābūt instrumentiem, kas ļauj veidot karjeru IT jomā vai radīt darbvietas kā uzņēmējiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa teica: ”Digitālās prasmes arvien vairāk atpaliek no pieprasījuma, bet bezdarbs turpina augt. Lai likvidētu šo plaisu, ir vajadzīga valdību un uzņēmumu vienota rīcība. IKT nozare ir Eiropas ekonomikas jaunais balsts, un kopīgiem spēkiem mēs varam nepieļaut, ka rodas jauna "zudusī paaudze", un novērst Eiropas konkurētspējas panīkumu. Tāpēc es gaidu konkrētus piedāvājumus no uzņēmumiem, un ar šo aicinājumu iesaistīties es vēršos arī pie visiem pārējiem. Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, tomēr šāds darbs nav paveicams bez uzņēmumu, sociālo partneru un izglītības darbinieku atbalsta gan valstu, gan reģionu līmenī.”

Komisija apkopos jaunu darba, prakses un mācību vietu, jaunu uzņēmumu dibināšanas finansējuma, tiešsaistes universitāšu bezmaksas kursu un citu saistītu pasākumu piedāvājumus. Aicinājumam jau ir atsaukušies daudzi uzņēmumi, piemēram, Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, ARM, kā arī vadošo IT speciālistu kopiena, CEPIS (Eiropas Informātikas jomas speciālistu padome) un Digital Europe, kas būs pirmie vienotās rīcības atbalstītāji. 4. un 5. martā notiks šiem piedāvājumiem veltīta liela mēroga konference, kurā Komisija nāks klajā ar “Digitālo prasmju un darbvietu lielo koalīciju” (Grand Coalition for Digital Skills and Jobs), kam pamatā būs partneru izteiktie piedāvājumi. Konferencē ir aicināti piedalīties visi, kas vēlas atbalstīt šā kopīgā mērķa sasniegšanu. Aktīvas sadarbības iespējas tiek meklētas tādās jomās kā nozares kūrētas apmācības, atbalsts darba mobilitātei, prasmju sertifikācija, skolu un augstskolu mācību programmu uzlabošana, izpratnes vairošana un jaunizveidotu uzņēmumu darbībai draudzīgas vides veidošana.

Viena no konkrētām rīcības jomām ir mācību kuponi. Vācijā un Spānijā jau ir gūta veiksmīga pieredze, īstenojot kuponiem piesaistītas mācību sistēmas, kuru rezultātā tika nodrošinātas darbvietas 60-70 % no 20 000 programmas dalībnieku.

Vēl viens svarīgs koalīcijas darba elements ir atbalsts mobilitātei. Atbalsta veidi šajā jomā varētu būt dažādi — no angļu valodas apguves veicināšanas līdz atbalstam bezdarbnieku mobilitātei un standartizētai prasmju sertificēšanai, ko īstenos ar atjaunotas e-kompetences platformas palīdzību, to darot pieejamu visās 23 oficiālajās ES valodās.

Turklāt, atzīstot internetā bāzētu uzņēmumu darbvietu radīšanas potenciālu, Komisija laidīs klajā arī Startup Europe — vienotu platformu instrumentiem un programmām, kas paredzētas cilvēkiem, kuri Eiropā vēlas dibināt un paplašināt ar internetu saistītus uzņēmumus.

Papildu informācija

Atsauces tags: #digitalskills

Digitālās programmas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Nēlī Krusas Twitter konts

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (tālr. +32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (tālr. +32 2 299 90 19)


Side Bar