Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 25 d.

Komisija Davose ragina IT sektoriaus ir telekomunikacijų bendroves kartu imtis veiksmų, kad būtų panaikintas skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų trūkumas Europoje

Europoje yra 700 000 laisvų IRT darbo vietų, o konkurencingumas mažėja. Skaitmeninių darbo vietų skaičius auga (po 3 % kiekvienais krizės metais), tačiau naujų IRT srities absolventų ir kitų kvalifikuotų IRT darbuotojų skaičius mažėja. Mūsų jaunimui reikia veiksmų, ne žodžių, o Europoje veikiančioms bendrovėms reikia tinkamų žmonių – kitaip jos perkels veiklą kitur.

Šiandien Komisija ragina bendroves, vyriausybes, ugdymo įstaigas, socialinius partnerius, įdarbinimo paslaugų teikėjus ir pilietinę bendruomenę masiškai jungtis prie mūsų siekiant didelių pokyčių. Jaunieji europiečiai turi turėti priemonių pradėti skaitmeninę karjerą arba kaip darbdaviai sukurti darbo vietų.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Skaitmeninių įgūdžių trūkumas auga, kaip ir bedarbių eilės. Vyriausybės ir bendrovės turi imtis bendrų veiksmų, kad panaikintų šią spragą. IRT sektorius yra naujas Europos ekonomikos pagrindas, o kartu mes galime užtikrinti, kad neatsirastų nauja prarastoji karta ir Europa liktų konkurencinga. Taigi aš tikiuosi konkrečių bendrovių įsipareigojimų ir visų, ką susitiksiu, prašysiu to paties. Komisija irgi imsis veiksmų, tačiau vieni mes to padaryti negalime – bendrovės, socialiniai partneriai ir ugdymo įstaigos – ir šalių, ir regionų – turi mus palaikyti.“

Komisija prašys įsipareigoti sukurti naujų darbo vietų, užtikrinti stažuotes, mokymo vietas, įsteigtų naujų įmonių finansavimą, nemokamus universitetinius kursus internetu ir kt. Tokios bendrovės, kaip „Nokia“, „Telefónica“, SAP, „Cisco“, HP, „Alcatel-Lucent“, „Randstad“, ENI, „Telenor Group“, ARM, taip pat IT sistemų vadovai, CEPIS (Europos šalių informatikos specialistų sąjungų taryba) ir „Digital Europe“, yra pirmosios, kurios imsis veiksmų. Remdamasi šiais partnerių įsipareigojimais kovo 4–5 d. svarbioje paramos teikėjų konferencijoje Komisija sieks sudaryti didžiąją skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo skatinimo koaliciją. Konferencijoje gali dalyvauti visi, norintys aktyviai paremti šią bendrą iniciatyvą.

Siekiame aktyviai bendradarbiauti tokiose srityse, kaip pramonės įmonių rengiami mokymai, pagalba darbuotojų judumui, įgūdžių pripažinimas, mokyklų ir universitetų programų tobulinimas, informuotumo didinimas ir įsteigtoms naujoms įmonėms palankios aplinkos kūrimas.

Viena konkreti veiksmų sritis galėtų būti mokymo kuponai. Mokymo su kuponais modeliai sėkmingai taikomi Vokietijoje ir Ispanijoje – iš 20 000 dalyvių 60–70 % rado darbą, tad mums reikėtų pakartoti šią idėją ir ją panaudoti visoje Europoje.

Kiti pagrindiniai koalicijos elementai apims judumo pagalbą. Tokia pagalba greičiausiai bus įvairi: nuo anglų kalbos mokymo paramos iki bedarbių judumo ir standartizuoto įgūdžių pripažinimo palengvinimo naudojantis pakeista elektroninės kompetencijos sistema „eCompetence“, kuria galima naudotis 23 oficialiosiomis ES kalbomis.

Pripažindama naujai įsteigtų interneto srities įmonių potencialą kurti darbo vietas, Komisija taip pat pradeda taikyti bendrą priemonių ir programų, kuriomis remiami asmenys, norintys įsteigti ir plėtoti naujas interneto srities įmones Europoje, platformą „Startup Europe“.

Daugiau informacijos

Raktažodis #digitalskills

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, paskyra „Twitter“ tinkle @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar