Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. jaanuar 2013

Komisjon kutsub Davosis koos IT-sektori ja telekomifirmadega tegudele, et ühtlustada Euroopas digitaaloskusi ja tööhõivet

Euroopas on IKT valdkonnas kuni 700 000 täitmata töökohta ja üha vähenev konkurentsivõime. Digitaaltöökohtade arv on kasvamas – kriisi ajal oli kasv 3% aastas –, ent IKT eriala lõpetajate ja muude IKT-oskustega töötajate arv kahaneb. Meie noorsugu vajab tegusid, mitte sõnu, Euroopas tegutsevad äriühingud aga vajavad õigeid inimesi või nad on sunnitud oma tegevuse mujale viima.

Täna esitab Euroopa Komisjon äriühingutele, valitsustele, haridustöötajatele, sotsiaalpartneritele, tööturuteenuste osutajatele ja kodanikuühiskonnale üleskutse ühendada oma jõud, et koos seda suundumust muuta. Euroopa noortele tuleks anda kõik vajalik, et asuda tööle digitaalvaldkonnas või luua ettevõtjatena töökohti.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Lõhe digitaaloskuste valdkonnas on kasvamas, nagu ka meie töötukassade järjekorrad. Et see lõhe kaotada, tuleb meie valitsustel ja äriühingutel tegutseda käsikäes. IKT sektor on Euroopa majanduse uus selgroog. Üheskoos on meil võimalik hoida ära, et terve põlvkond läheb kaduma ja Euroopa muutub konkurentsivõimetuks. Seepärast ootan äriühingutelt konkreetseid lubadusi – kõigile, kellega ma kohtun, esitan ma sama palve. Komisjon annab oma osa, aga üksi ei tule me sellega toime – vajame enda kõrval äriühinguid, sotsiaalpartnereid, haridusasutusi, ka riigi ja piirkonna tasandil.”

Komisjon kogub kokku lubadused, mis antakse uute töökohtade, internatuuri- ja praktikakohtade, idufirmade rahastamise, vabade internetipõhiste ülikoolikursuste jms kohta. Sellised äriühingud nagu Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, ARM, aga ka IT-juhtide kogukond, CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) ja Digital Europe on esimeste hulgas, kes on andnud lubaduse tegutseda. 4.–5. märtsil toimuval konverentsi loob komisjon partneritelt saadud lubaduste põhjal nn. suure koalitsiooni digitaaloskuste ja tööhõive edendamiseks. Konverents on avatud kõigile, kes soovivad aktiivselt seda ühist ettevõtmist toetada.

Me vajame aktiivset koostööd sellistes valdkondades nagu ettevõtjate pakutavad koolitused, tööalase liikuvuse toetamine, oskuste sertifitseerimine, koolide ja ülikoolide õppekavade parandamine, teadlikkuse parandamine ning idufirmade jaoks ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine.

Üks konkreetne tegevusvaldkond võiks olla nn koolitusosakud. Saksamaa ja Hispaania edukate osakupõhiste koolitusmudelite tulemusena leidis 20 000 osalejast töökoha 60–70% ning me tahaksime seda saavutust Euroopa tasandil korrata ja ületada.

Koalitsiooni teiste olulisemate elementide hulgas on liikuvusabi. Selline abi võib tõenäoliselt ulatuda inglise keele õppimise toest kuni töötute liikuvuse hõlbustamise ja standardiseeritud oskuste sertifitseerimiseni, mis toimuks ümber kujundatud, ELi kõigis 23 keeles kasutatava e-oskuste raamistiku kaudu.

Olles ära tundnud veebi-idufirmade võimalused töökohtade loomisel, käivitab Euroopa Komisjon ka platvormi „Startup Europe”, mis pakub abivahendeid ja programme, et toetada inimesi, kes tahavad luua ja kasvatada Euroopas veebipõhiseid idufirmasid.

Lisateave

Teemaviide: #digitalskills

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar