Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2013

Η Επιτροπή στο Νταβός απευθύνει πρόσκληση για δράση - στις εταιρείες των τομέων ΤΠ και τηλεπικοινωνιών - ώστε να κλείσει το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έως 700 000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ και φθίνουσα ανταγωνιστικότητα. Ο αριθμός των ψηφιακών θέσεων εργασίας αυξάνεται – κατά 3% ετησίως κατά τη διάρκεια της κρίσης – αλλά ο αριθμός των νέων πτυχιούχων ΤΠΕ και άλλων ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ συρρικνώνεται. Οι νέοι μας έχουν ανάγκη από δράση και όχι από λόγια, και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη χρειάζονται τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλιώς θα μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους αλλού.

Σήμερα, η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για δράση στις εταιρείες, τις κυβερνήσεις, τους εκπαιδευτικούς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παρόχους υπηρεσιών απασχόλησης και την κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχουν μαζί μας σε μια τεράστια προσπάθεια για να «αναστρέψουμε την κατάσταση». Οι νέοι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν τα μέσα να αρχίσουν μια ψηφιακή σταδιοδρομία ή να δημιουργούν θέσεις εργασίας ως επιχειρηματίες.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων αυξάνεται, όπως και οι ουρές των ανέργων. Χρειαζόμαστε κοινή δράση μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για τη γεφύρωση του χάσματος αυτού. Ο τομέας των ΤΠΕ είναι η νέα σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής οικονομίας, και μαζί μπορούμε να αποφύγουμε την ύπαρξη μιας χαμένης γενιάς και μιας μη ανταγωνιστικής Ευρώπης. Έτσι, περιμένω συγκεκριμένες δεσμεύσεις από εταιρείες, κάθε πρόσωπο που συναντώ θα δέχεται το ίδιο αίτημα. Η Επιτροπή θα συμβάλει όσο μπορεί αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας – οι εταιρείες, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπαιδευτικοί – περιλαμβανομένων και αυτών σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο - πρέπει να συμπαραταχθούν με εμάς.»

Η Επιτροπή θα συλλέξει δεσμεύσεις για νέες θέσεις εργασίας, περιόδους πρακτικής άσκησης, θέσεις κατάρτισης, χρηματοδότηση εκκίνησης, δωρεάν επιγραμμικά πανεπιστημιακά μαθήματα, μεταξύ άλλων. Εταιρείες όπως η Nokia, η Telefónica, η SAP, η Cisco, η HP, η Alcatel-Lucent, η Randstad, η ENI, η Telenor Group, η ARM, καθώς και η κοινότητα των εθνικών αρμοδίων πληροφορικής, το CEPIS (Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ομίλων Επαγγελματιών Πληροφορικής) και η Digital Europe αποτελούν το πρώτο κύμα αυτών που έχουν δεσμευθεί να αναλάβουν δράση. Στις 4-5 Μαρτίου, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις δεσμεύσεις που έχει λάβει από τους εταίρους και θα τις εντάξει στην δρομολόγηση ενός Μεγάλου Συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας σε μια μεγάλη διάσκεψη για την ανάληψη δεσμεύσεων. Η διάσκεψη είναι ανοικτή σε όλους όσοι επιθυμούν να υποστηρίξουν ενεργά τον κοινό σκοπό.

Επιδιώκουμε ενεργό συνεργασία σε τομείς όπως η κατάρτιση με πρωτοβουλία της βιομηχανίας, η υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, η πιστοποίηση των δεξιοτήτων, η βελτίωση των σχολικών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους επιχειρηματίες για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Ένας συγκεκριμένος τομέας για δράση θα μπορούσε να είναι τα «κουπόνια» κατάρτισης. Επιτυχή γερμανικά και ισπανικά μοντέλα κατάρτισης με βάση κουπόνια εξασφάλισαν απασχόληση στο 60-70% των 20.000 συμμετεχόντων και θα πρέπει να επιδιώξουμε την αναπαραγωγή και την αναβάθμιση της ιδέας αυτής σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Άλλα βασικά στοιχεία του συνασπισμού θα περιλαμβάνουν την υποστήριξη της κινητικότητας. Η εν λόγω υποστήριξη είναι πιθανό να καλύπτει ένα φάσμα θεμάτων από την υποστήριξη της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας ως τη διευκόλυνση της κινητικότητας για τους ανέργους και την τυποποιημένη πιστοποίηση των δεξιοτήτων, μέσω ενός μετασχηματισμένου πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων που θα είναι διαθέσιμο και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Αναγνωρίζοντας το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των νεοσύστατων επιχειρήσεων του διαδικτύου, η Επιτροπή δρομολογεί επίσης το Startup Europe, μια ενιαία πλατφόρμα για εργαλεία και προγράμματα υποστήριξης των ανθρώπων που επιθυμούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν νεοσύστατες επιχειρήσεις του διαδικτύου στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Hashtag: #digitalskills

Ιστότοπος του Ψηφιακού Θεματολογίου

Ιστότοπος της κας Neelie Kroes

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar