Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. januar 2013

Kommissionen opfordrer sammen med it- og telebranchen i Davos til handling for at udjævne kløften mellem it-fagkyndige og digitale jobs i Europa

Der er knap 700 000 ubesatte jobs i ikt-branchen i Europa, og konkurrenceevnen er faldende. Antallet af digitale jobs vokser (med 3 % hvert år under krisen), mens antallet af færdiguddannede it-fagkyndige og andre faglærte inden for branchen er faldende. De unge har brug for, at ord bakkes op af handling, og det er nødvendigt, at virksomheder i EU kan tiltrække de bedst kvalificerede ansatte uden at skulle flytte deres aktiviteter til andre dele af verden.

Kommissionen opfordrer i dag virksomheder, regeringer, undervisere, arbejdsmarkedspartnere, arbejdsformidlinger og civilsamfundet til sammen med den at gøre en kraftig indsats for at vende udviklingen. De unge europæere skal have de rette værktøjer for at kunne finde jobs i ikt-branchen eller skabe jobs som iværksættere.

Næstformand i Europa-Kommissionen Neelie Kroes udtaler: "It-kvalifikationskløften vokser, og samtidig bliver køen af arbejdsløse længere og længere. Vi har brug for en fælles indsats mellem regeringer og virksomheder for at udjævne denne kløft. Ikt-sektoren er den nye rygrad i europæisk økonomi, og sammen kan vi forhindre, at en generation tabes på gulvet, og at EU mister konkurrenceevne. Derfor forventer jeg at få konkrete tilsagn fra virksomheder, og jeg vil bede alle ansvarlige, jeg taler med, om det samme. Kommissionen vil gøre sin del af arbejdet, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for, at virksomhederne, arbejdsmarkedsparterne og aktørerne på uddannelsesområdet, både på nationalt og regionalt plan, står ved vores side."

Kommissionen efterlyser tilsagn om nyoprettede jobs, praktikophold, uddannelsespladser, startfinansiering, gratis onlineuniversitetskurser og meget mere. Virksomheder som Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor og ARM samt it-chefer, CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) og DIGITALEUROPE er blandt de første, der har forpligtet sig til at skride til handling. Den 4.‑5. marts vil Kommissionen med tilsagnene fra samarbejdspartnere på en stor konference lancere et bredt samarbejde om digitale færdigheder og job. Konferencen er åben for alle, der aktivt ønsker at støtte denne fælles sag.

Kommissionen efterlyser et aktivt samarbejde på områder så som uddannelse i virksomheder, støtte til erhvervsmæssig mobilitet, certificering af kvalifikationer, forbedrede læseplaner for skoler og universiteter, informationskampagner og skabelsen af et gunstigt miljø for nystartede virksomheder.

Et konkret indsatsområde kunne være uddannelseschecks. I Tyskland og Spanien er dette blevet afprøvet med held og har givet beskæftigelse til 60-70 % af de 20 000 deltagere i ordningen. Vi bør forsøge at efterligne og udvide denne idé på EU-plan.

Andre centrale elementer i samarbejdet omfatter bl.a. støtte til mobilitet. Dette kan have form af støtte til engelskundervisning for at fremme mobiliteten for arbejdsløse og standardiseret certificering af kvalifikationer via en revideret ramme for e-kompetencer, der skal være tilgængelig på alle EU's 23 officielle sprog.

Kommissionen ser desuden jobskabelsespotentialet for nystartede internetvirksomheder og lancerer derfor Startup Europe, som er en samlet platform værktøjer og programmer, der kan støtte personer, som ønsker at opstarte og udvikle internetvirksomhed i Europa.

Yderligere oplysninger

Hashtag: #digitalskills

Digital Agendas websted

Neelie Kroes' websted

Følg Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar