Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. ledna 2013

Komise spolu se společnostmi z odvětví IKT vyzve v Davosu k akci, aby se vyrovnal nepoměr mezi digitálními dovednostmi a pracovními místy v Evropě

Evropa musí řešit až 700 000 neobsazených pracovních míst v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) a pokles konkurenceschopnosti. Zatímco počet pracovních míst v oblasti digitálních technologií roste (o 3 % ročně během krize), počet absolventů a kvalifikovaných pracovníků v odvětví IKT klesá. Mladí Evropané potřebují činy, ne slova a podniky působící v Evropě zase potřebují správné lidi, jinak přesunou svou činnost jinam.

Komise dnes vydává výzvu k akci určenou podnikům, vládám, pedagogům, sociálním partnerům, zprostředkovatelům práce i občanské společnosti, aby se připojili k intenzivní snaze o změnu tohoto trendu. Mladí Evropané by měli mít nástroj, který jim pomůže zahájit kariéru v oblasti digitálních technologií nebo vytvářet pracovní místa jako podnikatelé.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová prohlásila: „Nedostatek digitálních dovedností narůstá, stejně jako počet nezaměstnaných. K odstranění tohoto nepoměru je třeba, aby vlády spolupracovaly s podniky. Odvětví IKT je novou páteří evropské ekonomiky a společně můžeme zabránit ztracené generaci a nekonkurenceschopné Evropě. Očekávám konkrétní závazky jednotlivých podniků. Každého, s kým se setkám, budu žádat o totéž. Komise přispěje svým dílem, ale sami to nezvládneme. Společnosti, sociální partneři a vzdělávací subjekty na celostátní i regionální úrovni nám musí pomoci.“

Komise bude shromažďovat závazky týkající se nových pracovních míst, stáží, míst odborného vzdělávání, financování začínajících podniků, bezplatných internetových univerzitních kurzů apod. Mezi prvními podniky, které se zavázaly k akci, jsou např. Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group, ARM, dále skupina CIO, CEPIS (Rada evropských společností profesionální informatiky) a Digital Europe. Ve dnech 4. a 5. března vytvoří Komise na základě závazků od partnerů na hlavní dárcovské konferenci Velkou koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa. Konference se mohou zúčastnit všichni, kteří se do tohoto společného úsilí chtějí aktivně zapojit.

Usilujeme o aktivní spolupráci v oblastech jako je vzdělávání vedené průmyslem, podpora mobility pracovních sil, certifikace dovedností, zlepšování školních osnov a univerzitních programů, zvyšování informovanosti a vytváření prostředí příznivého pro podnikání začínajících podniků.

Jednou konkrétní akční oblastí by mohly být poukazy na odborné vzdělávání. Úspěšný německý a španělský model odborného vzdělávání založený na poukazech vytvořil pracovní místa pro 60–70 % z 20 000 účastníků. Měli bychom se pokusit tento nápad napodobit a dále rozšířit na evropské úrovni.

Dalším klíčovým aspektem Koalice bude podpora mobility pracovních sil. Taková pomoc může sahat od podpory učení anglického jazyka až po usnadnění mobility pro nezaměstnané a standardizovanou certifikaci dovedností na základě přizpůsobeného rámce rozvoje elektronických dovedností (eCompetence Framework) dostupného ve všech 23 úředních jazycích EU.

Komise si je také vědoma potenciálu začínajících internetových podniků, pokud jde o vytváření pracovních míst, a tak spouští Startup Europe, jednotnou platformu s nástroji a programy na podporu těch, kteří si chtějí nově založit nebo rozšířit internetový podnik v Evropě.

Více informací

Označení pro téma na Twitteru (hashtag): #digitalskills

Internetové stránky Digitální agendy

Internetové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716), Twitter: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar