Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 януари 2013 г.

Давос: Комисията призовава към действие дружествата от секторите на ИТ и телекомуникациите за постигане на баланс между цифровите умения и работните места в Европа

В Европа има близо 700 000 незаети работни места в сектора на ИКТ, а нейната конкурентоспособност се влошава. Броят на работните места в цифровия сектор нараства (с 3 % годишно по време на кризата), но броят на завършилите висше образование в областта на ИКТ и на другите квалифицирани специалисти в тази сфера намалява. Нашите младежи имат нужда от действия, не от думи, а дружествата в Европа се нуждаят от подходящи хора – в противен случай ще преместят дейностите си другаде.

Днес Комисията призовава към действие дружествата, правителствата, преподавателите, социалните партньори, организациите в областта на заетостта и гражданското общество да се присъединят към нея и заедно да положат усилия „да променят хода на събитията“. Младите европейци трябва да са подготвени, за да започнат работа в „цифрови“ професии или да създават работни места в качеството си на предприемачи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Недостигът на „цифрови“ умения расте, точно както растат и опашките пред нашите бюра по труда. За да се преодолее този недостиг е необходимо правителствата и дружествата да действат заедно.Секторът на ИКТ е новият „гръбнак“ на европейската икономика и заедно можем да предотвратим загубата на едно поколение и на конкурентоспособността на Европа. Очаквам дружествата да поемат конкретни ангажименти и ще отправям това искане към всеки, с когото се срещам. Комисията ще даде своя принос, но ние не можем да се справим сами – дружествата, социалните партньори и образователните структури, включително на национално и регионално равнище, трябва да застанат рамо до рамо с нас“.

Комисията ще събира поетите ангажименти за нови работни места, стажове, места за обучение, финансиране на нови дружества, безплатни университетски курсове онлайн и други. Дружества като Nokia, Telefónica, SAP, Cisco, HP, Alcatel-Lucent, Randstad, ENI, Telenor Group и ARM, както и общността на директорите по информационни технологии, CEPIS (Съвета на европейските общества по информатика) и цифрова Европа са сред първите, които поеха ангажимент за действие. На 4—5 март Комисията ще обедини ангажиментите, поети от нейните партньори, и ще ги използва, за да постави началото на мащабна коалиция за цифрови умения и работни места по време на голяма конференция във връзка с поетите ангажименти. В конференцията могат да участват всички, които желаят да окажат енергична подкрепа на тази обща кауза.

Търсим активно сътрудничество в области като обучения, водени от сектора, подпомагане на мобилността на работната сила, сертифициране на умения, подобряване на училищните и университетските учебни програми, повишаване на осведомеността и създаване на среда, която благоприятства създаването на нови дружества.

Конкретна област за действие може да бъдат ваучерите за обучение. Благодарение на успешните модели на обучение срещу ваучери в Испания и Германия бяха предоставени работни места на 60—70 % от всички 20 000 участници. Тази идея трябва да се пренесе и приложи в общоевропейски мащаб.

Други ключови елементи от коалицията ще включват подпомагането на мобилността. По всяка вероятност това подпомагане ще обхваща дейности от подпомагане за изучаването на английски език до улесняване на мобилността при безработните и стандартизирано сертифициране на уменията чрез преработена рамка за електронната компетентност, налична на всички 23 официални езика на ЕС.

Като признава потенциала за създаване на работни места на новите дружества в областта на уеб технологиите, Комисията също така поставя началото на Startup Europe - единна платформа за инструменти и програми за подпомагане на хора, които желаят за създават и да развиват нови дружества в Европа.

За повече информация

Хаштаг: #digitalskills

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии

Уебсайт на Нели Крус

Следете съобщенията на Нели Крус в Туитър

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Туитър: @RyanHeathEU

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar