Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 12 d.

ES rezultatų suvestinė. Metinis skaitmeninės pažangos reitingas

Šiandien Komisijos paskelbtos skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės duomenimis, europiečiai gali naudotis baziniais skaitmeniniais tinklais ir paslaugomis, tačiau dėl Europos ryšių ir platesnių skaitmeninių rinkų problemų neturi galimybių naudotis svarbiausiais turimais ir būsimais skaitmeninės revoliucijos laimėjimais. Atsižvelgdama į Europos Vadovų Tarybos prašymą sukurti bendrą telekomunikacijų rinką, Komisija dar šiemet priims konkrečių priemonių pasiūlymų, kad būtų sprendžiamos problemos, kurias patvirtina šiandien paskelbti duomenys.

Neelie Kroes sakė: „Džiaugiuosi, kad bazinis internetas veikia beveik visur Europos Sąjungoje, tačiau didžiuotis vien buvusiais laimėjimais negalime. Duomenys rodo, kad didžiausios šių metų problemos yra investicijų į sparčiuosius tinklus stygius ir tai, kad dar nesukurta tikrai bendra telekomunikacijų rinka. Problema aiški, jos sprendimas taip pat nesudėtingas – bendros telekomunikacijų rinkos teisės aktų paketas.“

Europos Komisijos parengtos skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinės pagrindinės išvados:

Interneto pažanga

 1. Bazinis plačiajuostis ryšys veikia beveik visoje Europoje. Pagerinus ryšį per palydovus pavyko aprėpti 4,5 proc. gyventojų, negalėjusių naudotis baziniu fiksuotuoju plačiajuosčiu ryšiu. Komisija dabar daugiausiai dėmesio skiria tam, kad likusios spragos būtų pašalintos kuo plačiau naudojant palydovinį ryšį.

 2. Spartusis plačiajuostis ryšys dabar pasiekia pusę gyventojų. 54 proc. ES piliečių gali naudotis spartesniu kaip 30 Mbps ryšiu.

 3. Internete vis daugiau naršoma mobiliaisiais įrenginiais. 36 proc. ES piliečių prie interneto jungiasi nešiojamaisiais kompiuteriais arba kitais mobiliaisiais įrenginiais (interneto prieiga per mobiliuosius telefonus nuo 7 proc. 2008 m. padidėjo iki 27 proc. 2012 m.). Ketvirtosios kartos mobiliojo ryšio (LTE) aprėptis per metus padidėjo tris kartus, iki 26 proc.

Problemų keliančios sritys

 1. Itin spartaus plačiajuosčio ryšio (daugiau kaip 100 Mbps) naudojimo sutartis yra sudarę vos 2 proc. namų ūkių, gerokai mažiau nei 50 proc. tikslas, Europos Sąjungos numatytas pasiekti 2020 m.

 2. 50 proc. ES piliečių naudotis kompiuteriais neįgudę arba menkai įgudę. Per pastaruosius metus informacinių ir ryšio technologijų (IRT) naudotojai arba naujų įgūdžių neįgijo, arba nepagerino turimų. 40 proc. įmonių, samdančių arba norinčių pasamdyti IT specialistų, patiria sunkumų; prognozuojama, kad iki 2015 m. dabartinis laisvų darbo vietų IRT specialistams skaičius padidės iki 900 tūkst. Šią problemą spręsti imsis neseniai suburta didžioji koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti.

Kiti rezultatai

 1. Didėja internete naršiusių gyventojų skaičius. Niekada internetu nesinaudojusių ES piliečių dalis toliau palaipsniui mažėjo (2 procentiniais punktais iki 22 proc.). Tačiau internetu nesinaudojo apie 100 mln. ES piliečių; jie teigė, kad pagrindinės kliūtys yra per didelė kaina, susidomėjimo arba įgūdžių stygius.

 2. Reguliariai (bent kartą per savaitę) internetu naudojasi 70 proc. gyventojų, palyginti su 67 proc. ankstesniais metais. Internetu naudojasi 54 proc. neįgalių žmonių, palyginti su 51 proc. ankstesniais metais.

 3. 2012 m. sumažėjo (beveik 5 EUR ct) tarptinklinio ryšio kainos, daugiausia po to, kai 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo Tarptinklinio ryšio reglamentas.

 4. Pamažu auga (netarpvalstybinė) elektroninė prekyba. Prekes ir paslaugas internetu pirko 45 proc. asmenų, tai menkas padidėjimas, palyginti su 43 proc. metais anksčiau; tarpvalstybinė elektroninė prekyba buvo vangi.

 5. Elektroninėmis valdžios paslaugomis naudojasi dauguma įmonių ir piliečių. Jomis naudojasi 87 proc. įmonių, o jomis besinaudojančių piliečių dalis per praėjusius metus išaugo iki 44 proc. (abiejų grupių rodikliai padidėjo trimis procentiniais punktais).

 6. Nepaisant biudžeto suvaržymo, išlaidos moksliniams tyrimams šiek tiek padidėjo. Viešojo sektoriaus investicijos į IRT mokslinius tyrimus ir plėtrą padidėjo 1,8 proc. (122 mln. EUR) iki 6,9 mlrd. EUR; privačiojo sektoriaus investicijos į IRT mokslinius tyrimus ir plėtrą padidėjo 2,7 proc., tačiau to neužteko, kad būtų atsvertas praėjusių metų sumažėjimas.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija siekia sukurti reguliavimo ir verslo sąlygas konkurencijai ir investicijoms Europos skaitmeninių technologijų rinkoje skatinti.

Atsižvelgiant į 78 Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmus, kuriuos turi atlikti Komisija, ir 23 veiksmus, kuriuos vykdo valstybės narės, 2013 m. Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinėje įvertinta ES ir nacionalinė pažanga, padaryta siekiant šio tikslo. Ataskaita parengta remiantis 2012 m. duomenimis.

2012–2013 m. siekiant Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslo pateikta svarbių pasiūlymų:

 1. 2012 m. gruodžio 19 d. Europos Komisija priėmė persvarstytas ES valstybės pagalbos teikimo plačiajuosčio ryšio sektoriuje taisyklių, kuriose padidinti atviros prieigos įpareigojimai ir patobulinti skaidrumo reikalavimai, taikymo gaires.

 2. 2013 m. vasario 7 d. Komisija priėmė savo kibernetinio saugumo strategiją „Atvira, saugi ir patikima kibernetinė erdvė“, kurioje visapusiškai paaiškinta ES vizija, kaip užkirsti kelią kibernetiniam veiklos trikdymui bei atakoms ir kaip į juos reaguoti.

 3. Be to, ji pasiūlė priimti esminį strategijos elementą Direktyvą dėl tinklų ir informacijos saugumo, pagal kurią būtų reikalaujama, kad visos valstybės narės, pagrindiniai interneto paslaugų teikėjai ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų operatoriai užtikrintų saugią ir patikimą skaitmeninę aplinką.

 4. 2013 m. kovo 4 d. Komisija subūrė didžiąja koaliciją užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti, daugelio suinteresuotųjų šalių partnerystės organizaciją nuolatinei didelio laisvų darbo vietų IRT specialistams skaičiaus problemai spręsti.

 5. 2013 m. kovo 26 d. Komisija priėmė Reglamentą dėl sparčiojo interneto diegimo sąnaudų mažinimo; tokios sąnaudos sudaro iki 80 proc. plačiajuosčio ryšio tinklų diegimo kainos. Jei Komisijos reglamento projektas būtų taikomas, nereikėtų atlikti nereikalingų civilinės inžinerijos darbų, todėl būtų sutaupyta 40–60 mlrd. EUR arba 30 proc. visų investicijų sąnaudų.

Komisija įgyvendino 55 Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmus, kitus 10 veiksmų įgyvendinti vėluojama arba yra rizika, kad bus vėluojama. Likę 36 veiksmai, už kuriuos atsakinga Komisija arba valstybės narės, bus įgyvendinti laiku, kaip numatyta.

Naudingos nuorodos

Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė

Suvestinė ir valstybių profiliai: kiekvienos ES šalies plačiajuosčio ryšio, interneto naudojimo, elektroninių valdžios paslaugų, telekomunikacijų įmonių reguliavimo ir mokslinių tyrimų tendencijos

Didžioji koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitter

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath, tel. +32 2 296 17 16, Twitter @RyanHeathEU

Linda Cain, tel. +32 2 299 90 19


Side Bar