Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 iunie 2013

Comisia prezintă un plan de acțiune pentru sectorul siderurgic

Comisia Europeană a prezentat astăzi un plan de acțiune pentru industria siderurgică europeană pentru a ajuta acest sector să facă față provocărilor actuale și urmărește punerea bazelor unei competitivități viitoare prin promovarea inovării, prin crearea de creștere economică și de locuri de muncă. Comisia propune un plan de acțiune pentru oțel pentru prima dată de la planul Davignon din 1977. Aceasta propune sprijinirea cererii de oțel produs în UE, atât în cadrul Uniunii, cât și în afara hotarelor acesteia, acționând în vederea asigurării accesului echitabil al producătorilor de oțel pe piețele țărilor terțe prin intermediul practicilor comerciale loiale. Comisia Europeană și-a luat de asemenea angajamentul de a reduce costurile pentru industrie, inclusiv cele care decurg din legislația UE. Procesele de inovare, eficiența energetică și producția sustenabilă sunt vitale pentru produsele de oțel de nouă generație esențiale pentru alte industrii europene cheie. Planul de acțiune prevede, de asemenea, măsuri specifice de sprijinire a ocupării forței de muncă în acest sector și însoțește restructurarea pentru a se asigura că mâna de lucru cu înaltă calificare rămâne în Europa (MEMO/13/523).

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Industria siderurgică are un viitor promițător în Europa. Dacă continuă să fie în top în ceea ce privește produsele inovatoare, punctul ei forte tradițional, industria siderurgică poate obține un avantaj competitiv la nivel mondial. Prin prezentarea, astăzi, a acestui proiect de redresare a sectorului siderurgic, trimitem un semnal clar industriei cum că aceasta constituie un sector important din punct de vedere strategic pentru Europa și un motor de creștere. UE are nevoie mai mult ca niciodată de economia reală pentru a susține redresarea economică și obiectivul nostru este ca industria să furnizeze 20% din PIB până în 2020. Acesta este începutul unui proces; Sunt hotărât să monitorizez cu atenție situația, astfel încât să ne putem adapta eforturile, după caz. În termen de un an, vom examina dacă acțiunile propuse au efectul scontat.”

Pentru mai multe informații:

Provocări importante pentru industria siderurgică

Industria europeană siderurgică este afectată de efectele simultane ale cererii scăzute și ale supracapacității la nivel mondial, în același timp confruntându-se cu un nivel ridicat al prețurilor la energie și necesitățile în materie de investiții pentru adaptarea la o economie ecologică prin producerea de produse inovatoare în mod sustenabil.

… dar cererea de oțel la nivel mondial va crește

Cererea de oțel în Europa este în prezent cu 27% sub nivelul de dinainte de criză. Ocuparea forței de muncă în acest sector a scăzut cu 10% în perioada 2007-2011. Cu toate acestea, UE este în continuare cel mai mare producător de oțel din lume, cu o producție de peste 177 milioane de tone de oțel pe an, reprezentând 11% din producția mondială și angajând peste 360 000 de persoane.

Conform OCDE, se așteaptă o creștere la 2,3 miliarde de tone până în 2025 a cererii de oțel la nivel mondial, în principal din partea sectoarelor construcțiilor, transporturilor și ingineriei mecanice, în special în cazul economiilor emergente. Este esențial ca industria siderurgică din UE să fie aptă să profite din plin de această piață competitivă.

Situația actuală necesită o nouă strategie politică pentru sectorul siderurgic. Prin urmare, Comisia:

  • asigură punerea în aplicare a unui cadru adecvat de reglementare: măsurile includ evaluarea, până la sfârșitul anului 2013, a sarcinii globale de reglementare impuse industriei siderurgice de diferite politici și impactul acesteia asupra competitivității.

  • abordează necesitățile în materie de aptitudini și facilitează restructurarea: promovarea măsurilor de dezvoltare a aptitudinilor și a măsurilor care vizează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în acest sector pentru a stimula competitivitatea acestui sector și a explora posibilitatea folosirii fondurilor UE relevante pentru a-i ajuta pe lucrători să găsească locuri de muncă alternative în cazurile de închideri de unități de producție. FSE și Fondul european de ajustare la globalizare vor continua să contribuie la acest efort. Toate fondurile UE respectă principiul specializării regionale inteligente și iau în considerare caracterul durabil al investițiilor în crearea și menținerea locurilor de muncă în regiunea în cauză.

  • stimulează cererea de oțel: Măsurile includ punerea în aplicare de acțiuni specifice pentru a stimula cererea în sectoarele industriei automobilistice și construcției sustenabile.

  • îmbunătățește accesul la piețele externe și asigură condiții de concurență echitabile pentru a sprijini exporturile de oțel din UE, luptă împotriva practicilor neloiale și asigură accesul la materii prime vitale. Piețele de deșeuri vor fi monitorizate pentru a spori gradul de siguranță a aprovizionării producătorilor din sectorul siderurgic european care folosesc deșeuri ca materie primă.

  • asigură costuri ale energiei la prețuri acceptabile: Realizarea pieței interne a energiei și diversificarea surselor de aprovizionare precum și creșterea eficienței energetice vor contribui la reducerea costurilor. Comisia este dispusă să ofere orientări privind contractele de energie electrică pe termen lung dintre furnizori și clienți în vederea creșterii previzibilității unor astfel de costuri. Pe termen scurt, reducerea costurilor de energie pentru industria energointensivă va depinde de statele membre. Comisia se angajează să depună eforturi pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

  • pune în aplicare politica privind schimbările climatice: cadrul politicii climatice UE 2030 va fi esențial în vederea asigurării competitivității sectorului, la fel ca și negocierile pentru încheierea unui acord internațional cu caracter obligatoriu privind schimbările climatice. Fabricarea anumitor produse feroase forjate va fi adăugată listei de relocare a emisiilor de CO2 și statele membre sunt invitate să aloce veniturile din licitațiile ETS proiectelor de cercetare și dezvoltare pentru industria energointensivă

  • stimulează inovarea: Promovarea tehnologiilor ecologice prin dezvoltarea de noi tipuri de oțel și stimularea cercetării și dezvoltării inovatoare, în special pentru fazele pilot și demonstrative foarte costisitoare. Pentru perioada 2014-2020, cercetarea și inovarea vor fi finanțate în principal prin intermediul programului Orizont 2020, care se concentrează pe consolidarea poziției de lider industrial în inovare. Sectorul siderurgic beneficiază, de asemenea, de parteneriatul european privind inovarea în domeniul materiilor prime și de un sprijin în valoare de 280 de milioane EUR în aceeași perioadă de programare din partea Fondului de Cercetare pentru Cărbune și Oțel.

Comisia propune în mod formal crearea unui grup la nivel înalt, care va supraveghea punerea în aplicare a planului. Comisia va face bilanțul progreselor înregistrate în 12 luni.

Context

Cu o forță de muncă de 360 000 de persoane, o cifră de afaceri de aproximativ 170 de miliarde de euro și o prezență în lanțul valoric de prelucrare industrială a mai multor sectoare din aval, industria siderurgică ocupă un loc strategic în economie.

Oțelul este strâns legat de multe alte sectoare industriale din aval, cum ar fi ingineria automobilelor, a construcțiilor, electronică, ingineria mecanică și ingineria electrică. Acesta are o dimensiune transfrontalieră extrem de semnificativă:

în cadrul UE, 500 unități de producție sunt distribuite în aproximativ 23 de state membre, devenind o adevărată industrie europeană, atât din punct de vedere istoric, cât și în momentul de față.

Oțelul a stat la baza proiectului european împreună cu Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului.

Europa are nevoie de industrii de bază pentru a ajuta alte industrii în ceea ce privește procesul de reindustrializare. Materiale precum oțelul, produsele chimice, sticla și cimentul sunt elemente esențiale ale lanțul de valori economice industriale pentru ecologizarea economiei. Oțelul este 100% reciclabil și reprezintă materialul cel mai de bază din lanțul valoric de prelucrare industrială a unui produs.

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar