Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2013

Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για τον κλάδο του χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα για να βοηθήσει αυτόν τον κλάδο να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις και να βάλει τα θεμέλια για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα, ενθαρρύνοντας την καινοτομία, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά από την εποχή του σχεδίου Davignon του 1977, η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσης για τον τομέα του χάλυβα. Η Επιτροπή προτείνει να υποστηρίξει τη ζήτηση για χάλυβα που παράγεται στην ΕΕ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενεργώντας για να εξασφαλίσει ότι οι παραγωγοί χάλυβα της ΕΕ έχουν ισότιμη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών με θεμιτές εμπορικές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να μειώσει τα κόστη για τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τη νομοθεσία της ΕΕ. Η καινοτομία, η ενεργειακή απόδοση και οι βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής είναι ζωτικής σημασίας για την επόμενη γενιά προϊόντων χάλυβα τα οποία είναι απαραίτητα και για άλλους βασικούς ευρωπαϊκούς κλάδους. Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης στοχευμένα μέτρα για να υποστηρίξει η Επιτροπή την απασχόληση στον εν λόγω τομέα και να προωθήσει την αναδιάρθρωση ώστε να εξασφαλίσει ότι το υψηλά ειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα παραμείνει στην Ευρώπη (MEMO/13/523).

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Η βιομηχανία χάλυβα έχει σημαντικές προοπτικές στην Ευρώπη. Με το προβάδισμά της στην καινοτομία, ένα από τα παραδοσιακά της δυνατά στοιχεία, μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το σημερινό σχέδιο στρατηγικής για την αναβίωση της χαλυβουργίας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα στον κλάδο αυτό, ότι αποτελεί έναν τομέα σημαντικό από στρατηγική άποψη. Η ΕΕ έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη από την πραγματική της οικονομία ώστε να στηρίξει την ανάκτηση της οικονομικής μεγέθυνσης και στοχεύουμε ο κλάδος να αποτελεί το 20 % του ΑΕγχΠ έως το 2020. Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας· Έχω δεσμευτεί να παρακολουθώ προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε τις προσπάθειές μας, ανάλογα με τις ανάγκες. Σε έναν χρόνο από τώρα θα εξετάσουμε αν οι ενέργειες που προτάθηκαν είχαν το αποτέλεσμα στο οποίο στοχεύαμε».

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικές προκλήσεις για τη βιομηχανία χάλυβα

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα έχει πληγεί από τις ταυτόχρονες επιπτώσεις της χαμηλής ζήτησης και της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, ενώ συγχρόνως είναι αντιμέτωπη με υψηλές τιμές στον τομέα της ενέργειας και τις ανάγκες για επενδύσεις, ώστε να προσαρμοστεί στην πράσινη οικονομία παράγοντας καινοτόμα προϊόντα με βιώσιμο τρόπο.

... ωστόσο η παγκόσμια ζήτηση του χάλυβα θα αυξηθεί

Η ζήτηση του χάλυβα στην Ευρώπη είναι επί του παρόντος 27 % κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης. Η απασχόληση στον τομέα μειώθηκε κατά 10 % από το 2007 έως το 2011. Παρά το γεγονός αυτό, η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα στον κόσμο, με παραγωγή μεγαλύτερη από 177 εκατ. τόνους χάλυβα τον χρόνο, που αποτελεί το 11 % της παγκόσμιας παραγωγής και απασχολεί πάνω από 360 000 άτομα.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ζήτηση του χάλυβα αναμένεται να αυξηθεί σε 2,3 δισ. τόνους έως το 2025, κυρίως από τις κατασκευές, τις μεταφορές και τους μηχανολογικούς τομείς, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες. Είναι πολύ σημαντικό η βιομηχανία χάλυβα της ΕΕ να είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως αυτή την ανταγωνιστική αγορά.

Η σημερινή κατάσταση απαιτεί μια νέα πολιτική στρατηγική για τον τομέα του χάλυβα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή:

  • Εξασφαλίζει ότι καθιερώνεται το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο: Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση έως το τέλος του 2013 του συνολικού ρυθμιστικού φορτίου για τη βιομηχανία χάλυβα από διάφορες πολιτικές και τον αντίκτυπό της στην ανταγωνιστικότητα.

  • Αντιμετωπίζει τις ανάγκες για δεξιότητες και διευκολύνει την αναδιάρθρωση: Προωθεί μέτρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μέτρα υπέρ της απασχόλησης των νέων στον τομέα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, και επίσης εξερευνά τη δυνατότητα χρήσης σχετικών κονδυλίων της ΕΕ για να βοηθήσει τους εργαζομένους να βρουν εναλλακτική απασχόληση σε περιπτώσεις που κλείνει μια εγκατάσταση παραγωγής. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναμένεται να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή. Όλα τα ταμεία της ΕΕ θα ακολουθήσουν την αρχή της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των επενδύσεων για τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

  • Τονώνει τη ζήτηση για χάλυβα: Τα μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή στοχευμένων ενεργειών για την τόνωση της ζήτησης στους κλάδους των αυτοκινήτων και των βιώσιμων κατασκευών.

  • Βελτιώνει την πρόσβαση στις ξένες αγορές και εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού έτσι ώστε να υποστηρίξει τις εξαγωγές χάλυβα της ΕΕ, να καταπολεμήσει τις αθέμιτες πρακτικές και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας πρώτες ύλες. Οι αγορές παλαιοσιδήρου θα αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού των παραγωγών χάλυβα της ΕΕ που χρησιμοποιούν παλαιοσίδηρο (scrap) ως πρώτη ύλη.

  • Εξασφαλίζει οικονομικά προσιτό ενεργειακό κόστος: Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και η διαφοροποίηση του εφοδιασμού καθώς και η αυξημένη ενεργειακή απόδοση θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους. Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις ηλεκτρισμού μεταξύ προμηθευτών και πελατών, ώστε να αυξηθεί η προβλεψιμότητα του εν λόγω κόστους. Στο άμεσο μέλλον η μείωση του ενεργειακού κόστους για την ενεργοβόρο βιομηχανία θα εξαρτηθεί από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή.

  • Πολιτική για το κλίμα: Το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα 2030 της ΕΕ θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, όπως και οι διαπραγματεύσεις για μια δεσμευτική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Η μεταποίηση σφυρήλατων σιδηρούχων προϊόντων θα προστεθεί σύντομα στον κατάλογο διαρροής άνθρακα και τα κράτη μέλη καλούνται να δεσμεύσουν τα έσοδα που προέρχονται από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών για έργα έρευνας και ανάπτυξης για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

  • Τονώνει την καινοτομία: Προώθηση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον μέσω της ανάπτυξης νέων τύπων χάλυβα, και ενεργοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης, ιδίως για τα πολύ ακριβά στάδια δοκιμών και επίδειξης. Για την περίοδο 2014-2020, η έρευνα και η καινοτομία θα χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανική υπεροχή στην καινοτομία. Η χαλυβουργία επωφελείται επίσης από την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας για τις πρώτες ύλες και με 280 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου προγραμματισμού από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα.

Η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί επισήμως μια ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή του σχεδίου. Η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε σε 12 μήνες.

Ιστορικό του φακέλου

Με προσωπικό 360 000 άτομα, κύκλο εργασιών περίπου 170 δισ. ευρώ και παρουσία στην αλυσίδα αξίας στον τομέα της μεταποίησης πολλών συναφών κλάδων, η βιομηχανία χάλυβα έχει στρατηγική θέση στην οικονομία.

Ο χάλυβας συνδέεται στενά με πολλούς άλλους συναφείς βιομηχανικούς κλάδους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές, η ηλεκτρονική, η μηχανολογία και η ηλεκτρολογία. Έχει πολύ σημαντική διασυνοριακή διάσταση: εντός της ΕΕ, 500 μονάδες παραγωγής κατανέμονται σε περίπου 23 κράτη μέλη, γεγονός που τον καθιστά καθαρά ευρωπαϊκό κλάδο παραγωγής τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα. Ο χάλυβας ήταν μέρος της γέννησης του ευρωπαϊκού σχεδίου με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

Η Ευρώπη χρειάζεται τους βασικούς της βιομηχανικούς κλάδους, ώστε να βοηθήσει άλλες άλλους κλάδους με τη διαδικασία επανεκβιομηχάνισης. Τα υλικά όπως ο χάλυβας, τα χημικά προϊόντα, το γυαλί και το τσιμέντο είναι σημαντικά στοιχεία της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας για τον οικολογικό προσανατολισμό της οικονομίας. Ο χάλυβας είναι κατά 100 % ανακυκλώσιμος και είναι το πιο βασικό υλικό στην αλυσίδα αξίας στον τομέα της μεταποίησης.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar