Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 10. junija 2013

Evropska unija in Mednarodni olimpijski komite: nadaljevanje partnerstva za dialog o športu

Danes sta se v okviru strukturiranega dialoga sestala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za šport, in Jacques Rogge, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Poudarila sta koristi odličnega sodelovanja in se strinjala, da je treba nadaljevati z letnimi izmenjavami. Predsednik MOK, ki sta ga spremljala predsednica športne komisije MOK Claudia Bokel in predsednik evropskih olimpijskih komitejev Patric Hickey, je srečanje s komisarko Vassiliou označil za „izjemno koristno“ in pozdravil predloge za konkretno sodelovanje v prihodnosti. Izrazil je prepričanje, da si bo njegov naslednik prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z EU in da bo lahko Komisija vedno računala na podporo MOK.

Komisarka Vassiliou je povedala: „Zelo sem hvaležna Jacquesu Roggeju in predstavnikom mednarodnega in evropskega olimpijskega gibanja za podporo v preteklih letih. MOK je izjemno dragocen partner EU in z letnim dialogom bomo lahko naše posebno razmerje še nadgradili. Srečevanje v tem okviru bo zagotovilo kontinuiteto v korist športa.“

Komisarka in predsednik MOK sta razpravljala o izvajanju trenutnega delovnega programa EU za šport (2011–2014) in o prednostnih nalogah prihodnjega delovnega programa. Patrick Hickey je pohvalil uspešno sodelovanje z EU, vključno s skupinami strokovnjakov, ki so bile ustanovljene v okviru prvega delovnega načrta.

Novi program Komisije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus za vse bo zagotovil sredstva za pobude na področju amaterskega športa. Hickey je poudaril, da je ta program za financiranje „zgodovinski“.

Predsednik Rogge in komisarka Vassiliou sta si prav tako izmenjala poglede na organizacijo evropskega tedna športa v letu 2015, katerega namen bo promoviranje športa na vseh ravneh in spodbujanje ljudi k večji aktivnosti. Rogge je predlagal, da bi moral ta dogodek temeljiti na obstoječih pobudah, na primer olimpijskem dnevu, ki ga vsako leto 23. junija praznuje olimpijsko gibanje. „Treba je podpirati vse, kar spodbuja telesno aktivnost ljudi," je povedal. Dogovorila sta se, da bosta pri tej pobudi tesno sodelovala in iskala podporo vseh zainteresiranih strani.

Na srečanju so obravnavali tudi druga vprašanja, na primer predstavništvo in sodelovanje športnikov v strukturiranem dialogu EU o športu. Claudia Bokel je ob tej priložnosti pojasnila vlogo in dejavnosti komisij MOK in drugih olimpijskih športnih gibanj. Na dnevnem redu je bilo tudi financiranje olimpijskih festivalov evropske mladine, boj proti dopingu in vnaprejšnjemu dogovarjanju izidov tekem ter t.i. „dvojne kariere“, s katerimi se športnike spodbuja, da ob športni karieri nadaljujejo tudi z izobraževanjem.

Komisarka je predsednika MOK obvestila tudi o predlogu priporočila Sveta o spodbujanju zdrave telesne aktivnosti (HEPA), ki bo pripravljen letos, ter MOK povabila na konferenco EU o enakosti spolov in športu v Vilni med 3. in 4. decembrom.

Ozadje

Komisarka Vassiliou in predsednik Rogge sta se tokrat drugič sestala v okviru strukturiranega dialoga o športu. Jacques Rogge je predsednik MOK od leta 2001. Njegov naslednik bo izvoljen na 125. srečanju MOK v Buenos Airesu septembra letos.

Strukturirani dialog Komisije s športnim gibanjem je bil vzpostavljen leta 2007, da bi se EU pripravila na novo odgovornost na področju športa v skladu z Lizbonsko pogodbo (člen 165). Komisija vsako leto organizira športni forum EU, na katerem predstavniki športnih združenj lahko izmenjajo mnenja o aktualnih vprašanjih. Naslednji forum bo v Vilni med 30. septembrom in 1. oktobrom. Komisija dialog s športnim gibanjem vzdržuje tudi na dvostranskih srečanjih, konferencah in seminarjih. Redne izmenjave z olimpijskim gibanjem potekajo tudi preko predstavnikov MOK in evropskih olimpijskih komitejev, zlasti z njihovim predstavništvom v Bruslju.

Prvi delovni program EU za šport 2011–2014 se izvaja ob podpori šestih skupin strokovnjakov, ki jih je Svet ustanovil za naslednja področja: boj proti dopingu, dobro upravljanje v športu, izobraževanje in usposabljanje, šport, zdravje in sodelovanje, športna statistika in trajnostno financiranje športa. Zainteresirane strani v športu lahko v teh skupinah zaprosijo za status opazovalca. Do konca leta 2013 bo Komisija prestavila predloge za prihodnje prednostne naloge novega delovnega programa, ki bo sprejet v okviru grškega predsedovanja Unije maja leta 2014.

Pogajanja o programu Erasmus za vse še potekajo: Komisija je za področje športa predlagala financiranje v skupni vrednosti skoraj 240 milijonov evrov za obdobje 2014–2020. Končni znesek bo odvisen od rezultatov pogajanja o skupnem proračunu EU. V zadnjih štirih letih je EU za mednarodne športne projekte in posebne letne dogodke namenila več kot 30 milijonov evrov.

Več informacij

Evropska komisija: Šport

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar