Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūnijā

ES un SOK apņemas turpināt "īpašās attiecības", lai sekmētu dialogu sportā

Par sportu atbildīgā Eiropas Savienības komisāre Andrula Vasiliu un Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Žaks Roge šodien tikās Komisijas "strukturētā dialoga" ar sporta kustību ietvaros. Abi uzsvēra savas lieliskās sadarbības priekšrocības un vienojās par nepieciešamību turpināt šādu apmaiņu ik gadu nākotnē. SOK prezidents, kurš bija ieradies kopā ar SOK Sportistu komisijas vadītāju Klaudiju Bokelu (Claudia Bokel) un Eiropas olimpisko komiteju (EOK) prezidentu Patriku Hikiju (Patrick Hickey), raksturoja tikšanos ar komisāri A. Vasiliu kā "ļoti lietderīgu" un atzinīgi novērtēja ierosinājumus par turpmākajām konkrētajām sadarbības formām. Viņš teica, ka ir pārliecināts – nākamais prezidents turpinās veidot tikpat ciešas attiecības ar ES, un Komisija vienmēr var paļauties uz SOK atbalstu.

ES komisāre A. Vasiliu sacīja: "Esmu ļoti pateicīga Žakam Rogem un starptautiskās un Eiropas olimpiskās kustības pārstāvjiem par atbalstu daudzu gadu garumā. SOK ir ļoti nozīmīgs ES partneris, un ikgadēja dialoga veidošana šīs īpašās attiecības mums ļaus pilnveidot. Tikšanās uz šī pamata nodrošinās turpinājumu sporta labā."

Komisāre un SOK prezidents apsprieda pašreizējā ES sporta darba plāna (2011.–2014. gadam) īstenošanu un nākamā darba plāna prioritātes. Patriks Hikijs atzinīgi novērtēja sekmīgo sadarbību ar ES, tostarp ar ekspertu grupām, kas izveidotas saskaņā ar pirmo darba plānu.

Ar Komisijas ierosināto jauno ES programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus visiem" tiks finansētas sporta iniciatīvas vietējā līmenī. EOK prezidents P. Hikijs raksturoja šo finansēšanas programmu kā "vēsturisku".

SOK priekšsēdētājs Ž. Roge un komisāre A. Vasiliu arī apmainījās ar viedokļiem par Eiropas Sporta nedēļas organizēšanu, kuru plānots rīkot 2015. gadā, lai vēl vairāk veicinātu līdzdalību sportā visos līmeņos un mudinātu cilvēkus kļūt aktīvākiem. Roges kungs ierosināja, ka pasākums jāveido uz esošo iniciatīvu pamata, piemēram, tādu kā Olimpiskā diena, kuru olimpiskā kustība ik gadu atzīmē 23. jūnijā. "Ir jāatbalsta viss, kas palīdz cilvēkiem kļūt fiziski aktīvākiem," viņš piebilda. Abi vienojās cieši sadarboties šajā iniciatīvā un centīsies panākt visu ieinteresēto personu atbalstu un apņemšanos rīkoties.

Citi tikšanās laikā apspriestie jautājumi ir sportistu pārstāvība un līdzdalība ES strukturētajā dialogā sporta jomā, un Klaudija Bokela izmantoja iespēju un izskaidroja SOK un citu olimpiskās kustības sportistu komisiju lomu un darbības. Programmā bija arī ES finansējums Eiropas Jaunatnes olimpiskajiem festivāliem, cīņai pret dopingu un rezultātu sarunāšanu, kā arī dubultkarjerai, lai mudinātu sportistus turpināt izglītību sporta karjeras laikā.

Komisāre arī informēja prezidentu par priekšlikumu Padomes ieteikumam par veselību veicinošām fiziskām aktivitātēm, ar kuru Padome nāks klajā šā gada otrajā pusē, un uzaicināja SOK uz ES konferenci par dzimumu līdztiesību un sportu, kas š. g. 3.–4. decembrī notiks Viļņā.

Vispārīga informācija

Šī ir otrā komisāres A. Vasiliu un SOK prezidenta Ž. Roges tikšanās strukturētā dialogā sporta jomā. Žaks Roge ir bijis SOK prezidents kopš 2001. gada. Nākamais priekšsēdētājs tiks ievēlēts 125. SOK sanāksmē Buenosairesā šā gada septembrī.

Komisijas strukturētais dialogs ar sporta kustību tika izveidots 2007. gadā, lai sagatavotos ES jaunajam pienākumam sporta jomā, kā noteikts Lisabonas līguma 165. pantā. Komisija ik gadu organizē ES Sporta forumu, kurā sporta organizāciju pārstāvjiem ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par aktuāliem jautājumiem. Nākamais forums notiks no 30. septembra līdz 1. oktobrim Viļņā. Komisijas dialogs ar sporta kustību notiek arī ar divpusēju tikšanos, konferenču un semināru palīdzību. Regulāra viedokļu apmaiņa ar olimpisko kustību notiek arī, pārrunājot jautājumus ar SOK un Eiropas olimpisko komiteju pārstāvjiem, jo īpaši ar to pārstāvniecību starpniecību Briselē.

Pirmais ES sporta darba plāns 2011.–2014. gadam tiek īstenots ar sešu ekspertu grupu atbalstu, kuras izveidojusi Padome antidopinga, labas pārvaldības un sporta, izglītības un apmācības, sporta, veselības un līdzdalības, sporta statistikas un sporta ilgtspējīgas finansēšanas jomā. Sporta jomas ieinteresētās personas var lūgt novērotājas statusa piešķiršanu šajās grupās. Komisija līdz 2013. gada beigām nāks klajā ar ierosinājumiem par turpmākajām prioritātēm jaunajā darba plānā, kas tiks pieņemts Grieķijas prezidentūras laikā 2014. gada maijā.

Joprojām notiek pārrunas par "Erasmus visiem": Komisija ir piedāvājusi finansējumu sportam kopumā gandrīz 240 miljonu eiro apmērā no 2014. līdz 2020. gadam. Galīgā summa būs atkarīga no pārrunu rezultātiem par kopējo plānoto ES budžetu. Pēdējos četros gados ES ir piešķīrusi vairāk nekā 30 miljonus eiro starptautiskiem sporta projektiem un īpašiem ikgadējiem pasākumiem.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija: sports

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar