Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. birželio 10 d.

ES ir Tarptautinis olimpinis komitetas įsipareigoja toliau palaikyti glaudžius santykius ir skatinti dialogą sporto sektoriuje

Šiandien už sportą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou susitiko su Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prezidentu Jacques'u Rogge'u. Šis susitikimas − tai Komisijos iniciatyvos puoselėti struktūrinį dialogą su sporto judėjimu dalis. Abu pareigūnai pabrėžė puikaus tarpusavio bendradarbiavimo naudą ir susitarė tokius informacijos mainų susitikimus ateityje rengti kartą per metus. TOK prezidentas, kurį lydėjo TOK sportininkų komisijos pirmininkė Claudia Bokel ir Europos olimpinių komitetų prezidentas Patrickas Hickey, susitikimą su Komisijos nare A. Vassiliou apibūdino kaip „itin naudingą“ ir džiaugėsi konkrečiais tolesnio bendradarbiavimo pasiūlymais. Jis sakė esąs įsitikinęs, kad būsimasis TOK prezidentas ir toliau palaikys tokius pat glaudžius santykius su ES ir kad Komisija visada galės pasikliauti Tarptautinio olimpinio komiteto parama.

Komisijos narė A. Vassiliou kalbėjo: „Esu labai dėkinga Jacques'ui Rogge'ui ir tarptautinio bei Europos olimpinio judėjimo atstovams už jų jau daugelį metų teikiamą paramą. Tarptautinis olimpinis komitetas — labai svarbus ES partneris. Dar labiau sutvirtinti mūsų ypatingus santykius padės kasmetinis dialogas. Kasmet susitikdami galėsime užtikrinti veiklos tęstinumą ir taip remti sportą Europoje.

Komisijos narė ir TOK prezidentas aptarė, kaip įgyvendinamas dabartinis 2011‒2014 m. ES sporto srities darbo planas, ir būsimo darbo plano prioritetus. Patrickas Hickey pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu su ES ir kaip vieną iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių nurodė ekspertų grupių sukūrimą pagal pirmąjį darbo planą. Jis paminėjo ir Komisijos pasiūlytą naują ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus visiems“, pagal kurią bus finansuojamos piliečių sporto iniciatyvos, ir pavadino ją „istorine“.

TOK prezidentas J. Rogge'as ir Komisijos narė A. Vassiliou taip pat pasikeitė nuomonėmis apie 2015 m. planuojamos Europos sporto savaitės organizavimą. Šiuo renginiu siekiama paskatinti piliečius aktyviau užsiimti sportu. J. Rogge'as pasiūlė remtis jau įgyvendinamų iniciatyvų, kaip antai kasmet birželio 23 d. olimpinio judėjimo švenčiamos Olimpinės dienos, organizavimo patirtimi. Jis pažymėjo, kad „turėtume remti visas iniciatyvas, kuriomis žmonės skatinami būti fiziškai aktyvūs“. Abu pareigūnai susitarė glaudžiai bendradarbiauti organizuojant šį renginį ir prašyti visų susijusių suinteresuotųjų šalių paramos.

Be kitų, susitikime taip pat aptarti sportininkų atstovavimo ir dalyvavimo ES struktūriniame dialoge sporto tema klausimai. Claudia Bokel paaiškino TOK ir kitų Olimpinio judėjimo sportininkų komisijų vaidmenį ir veiklą. Aptarti ir Europos jaunimo olimpinių festivalių ES finansavimo, kovos su dopingo vartojimu, susitarimų dėl varžybų baigties, taip pat dvikryptės sportininkų karjeros (sportininkų skatinimo ne tik plėtoti sportinę karjerą, bet ir mokytis) klausimai.

Komisijos narė taip pat informavo TOK prezidentą apie pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl sveikatinamosios fizinės veiklos (angl. HEPA), kuri turėtų būti pateikta vėliau šiais metais, ir pakvietė TOK į gruodžio 3‒4 d. Vilniuje vyksiančią ES konferenciją lyčių lygybės ir sporto klausimais.

Pagrindiniai faktai

Tai antras kartas, kai Komisijos narė A. Vassiliou ir TOK prezidentas J. Rogge'as susitinka, kad stiprintų struktūrinį dialogą sporto klausimais. Jacques'as Rogge'as TOK prezidento pareigas eina nuo 2001 m. Naujasis TOK prezidentas bus išrinktas rugsėjį Buenos Airėse vyksiančiame 125-ajame TOK susitikime.

Komisija struktūrinį dialogą su sporto judėjimu užmezgė 2007 m., siekdama pasirengti vykdyti naujus pagal Lisabonos sutarties 165 straipsnį nustatytus ES įpareigojimus. Komisija kasmet rengia ES sporto forumą, sudarantį galimybę sporto organizacijų atstovams dalytis nuomonėmis aktualiais klausimais. Kitas forumas vyks rugsėjo 30 d. — spalio 1 d. Vilniuje. Dialogą su sporto judėjimu Komisija taip pat palaiko dvišaliuose susitikimuose, konferencijose ir seminaruose. Nuolatiniai mainai vyksta ir su TOK bei Europos olimpinių komitetų atstovais, visų pirma su jų atstovybėmis Briuselyje.

Šiuo metu įgyvendinamas pirmasis 20112014 m. ES sporto srities darbo planas. Jį įgyvendinti padeda šešios Tarybos įsteigtos ekspertų grupės, atsakingos už kovos su dopingo vartojimu, gero sporto valdymo, švietimo ir mokymo, sporto, sveikatos ir dalyvavimo sportinėje veikloje, sporto statistikos ir darnaus sporto finansavimo klausimus. Iki 2013 m. pabaigos Komisija pateiks pasiūlymus dėl naujo darbo plano prioritetų. Jie turėtų būti priimti 2014 m. gegužės mėn. Graikijos pirmininkavimo laikotarpiu.

Tebevyksta derybos dėl programos „Erasmus visiems“: Komisija pasiūlė 2014‒2020 m. sporto sektoriui skirti beveik 240 mln. eurų paramą. Galutinė suma priklausys nuo derybų dėl bendro ES biudžeto rezultatų. Per pastaruosius ketverius metus ES skyrė daugiau kaip 30 mln. eurų paramą sporto projektams ir specialiems kasmetiniams renginiams.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. Sportas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vasiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams :

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar