Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. június 10.

A párbeszéd elősegítése a sport területén: az EU és a NOB fenn kívánja tartani a „különleges kapcsolatot”

A Bizottság és a sportmozgalom közötti strukturált párbeszéd keretében a mai napon megbeszélést tartott Andrula Vasziliu, a sportért felelős európai biztos, valamint Jacques Rogge, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke. Mindketten felhívták a figyelmet a fennálló kiváló együttműködésre és az azzal járó előnyökre, és egyetértettek abban, hogy erre a továbbiakban is szükség van. Megállapodtak továbbá, hogy a jövőben évente találkozni fognak. A NOB elnöke – akit a találkozóra elkísért Claudia Bokel, a NOB sportolói bizottságának elnöke, valamint Patrick Hickey, az Európai Olimpiai Bizottságok (EOB) elnöke – úgy fogalmazott, hogy a biztos asszonnyal tartott megbeszélés „rendkívül hasznos” volt és örömét fejezte ki az együttműködés további konkrét formáira irányuló javaslatok iránt. Mint elmondta, bízik abban, hogy utódja is hasonlóan szoros viszonyt fog ápolni az EU-val, és hogy a Bizottság mindig számíthat a NOB támogatására.

Andrula Vasziliu biztos asszony a következőképpen nyilatkozott: „Köszönettel tartozom Jacques Rogge-nak, valamint a nemzetközi és európai olimpiai mozgalom képviselőinek évek óta tartó támogatásukért. A NOB az Európai Unió kiemelt partnere. Az éves párbeszéd lehetőséget teremt számunkra, hogy tovább építsük ezt a különleges kapcsolatot. A megbeszéléseknek köszönhetően gondoskodhatunk a folytonosságról, ami mindenképp a sport előnyére válik.”

A biztos asszony és a NOB elnöke eszmét cseréltek a sportra vonatkozó jelenlegi uniós munkatervről (2011–2014) és a következő munkaterv prioritásairól. Patrick Hickey üdvözölte az EU-val folytatott sikeres együttműködést, köztük az első munkaterv részeként felállított szakértői csoportok tevékenységét.

Az „Erasmus mindenkinek”, a Bizottság által előterjesztetett új uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram révén lehetővé válik a sport területén a helyi szintű kezdeményezések finanszírozása. Az EOB elnöke méltatta a program „történelmi jelentőségét”.

A NOB elnöke és a biztos asszony beszéltek továbbá a 2015. évi európai sporthét megszervezéséről, illetve arról, hogyan lehetne ennek kapcsán a sport minden szintjén növelni a részvételt és ösztönözni az embereket az aktívabb életformára. Jacques Rogge azt javasolta, hogy az esemény a már meglévő olyan kezdeményezésekre épüljön, mint az olimpiai mozgalom által minden év június 23-án megünnepelt Olimpia Napja. „Mindent támogatni kell, ami az embereket testmozgásra ösztönzi” – mondta. A felek megállapodtak abban, hogy szorosan együttműködnek, és a kezdeményezéshez igyekeznek megnyerni minden érintett támogatását és elkötelezettségét.

A megbeszélésen sorra kerülő további témák között szerepelt a sportolók képviselete és részvétele a sportról folytatott strukturált uniós párbeszédben. Ennek kapcsán Claudia Bokel kiemelte a NOB és az olimpiai mozgalom más sportolói bizottságainak szerepét és tevékenységét. A napirenden szerepelt továbbá az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál uniós finanszírozása, a dopping és a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem, valamint a kettős karrier, vagyis a sportolók ösztönzése arra, hogy sportkarrierjük mellett is folytassák tanulmányaikat.

A biztos asszony tájékoztatta a NOB elnökét az egészségfejlesztő testmozgás népszerűsítéséről szóló, még az év folyamán előterjesztésre kerülő tanácsi javaslattervezetről, valamint meghívta a NOB-ot a december 3–4-én Vilniusban megrendezésre kerülő uniós konferenciára, amelynek témája a nemek közötti egyenlőség lesz a sport területén.

Háttér

Andrula Vasziliu biztos asszony és Jacques Rogge, a NOB elnöke másodszorra találkozott a sportról folytatott strukturált párbeszéd keretében. Jacques Rogge 2001 óta a NOB elnöke. Utódja megválasztására szeptemberben, a NOB 125. ülésének keretében kerül sor Buenos Airesben.

A Bizottság és a sportmozgalom közötti strukturált párbeszéd 2007-ben kezdődött az Uniónak a sport területén a Lisszaboni Szerződés (165. cikk) szerinti új feladatkörének előkészítése céljából. A Bizottság minden évben megszervezi az EU sportfórumát, amely lehetőséget ad a sportszervezetek képviselőinek arra, hogy az éppen aktuális kérdésekben eszmecserét folytassanak. A legközelebbi fórum Vilniusban lesz, szeptember 30. és október 1. között. A Bizottság és a sportmozgalom közötti párbeszéd ezenkívül kétoldalú megbeszélések, konferenciák és szemináriumok formájában valósul meg. Szintén rendszeres a kapcsolat az olimpiai mozgalommal, nevezetesen a NOB és az Európai Olimpiai Bizottságok képviselőivel, elsősorban a brüsszeli képviseletükkel.

A 2011–2014-es időszakra szóló, sportra vonatkozó első uniós munkaterv alkalmazása a Tanács által a dopping elleni küzdelem, a sport terén folytatott jó kormányzás, a sportoktatás és -képzés, a sport, egészség és részvétel, a sportstatisztikák és a fenntartható sportfinanszírozás témakörében létrehozott hat szakértői csoport támogatásával történik. A sport terén érdekeltek megfigyelői státuszt kérhetnek az említett csoportokba. A Bizottság 2013 végéig javaslatokat terjeszt elő a 2014 májusában, a görög elnökség alatt elfogadandó új munkaterv prioritásaira vonatkozóan.

Az Erasmus mindenkinek programról folyó tárgyalások még nem zárultak le: a Bizottság a sport finanszírozására a 2014 és 2020 közötti időszakra összesen mintegy 240 millió EUR összegű forrást javasolt. A végső összeg az EU összköltségvetéséről folyó tárgyalások kimenetelétől függ. Az elmúlt négy évben az EU több mint 30 millió EUR-t különített el a több államot érintő sportprojektekre és különleges éves rendezvényekre.

További információk

Európai Bizottság: Sport

Andrula Vasziliu internetes honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren! – @VassiliouEU

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar