Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. kesäkuuta 2013

EU ja Kansainvälinen olympiakomitea sitoutuvat jatkamaan erityissuhteitaan urheilua koskevan vuoropuhelun edistämiseksi

Urheiluasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou ja Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Jacques Rogge tapasivat tänään urheilua koskevan komission jäsennellyn vuoropuhelun merkeissä. He korostivat sujuvan keskinäisen yhteistyön tarjoamia etuja ja olivat yksimielisiä siitä, että tällaista vuoropuhelua olisi vastaisuudessa jatkettava vuosittain. KOK:n puheenjohtaja, jonka valtuuskunnassa olivat mukana myös KOK:n urheilijaliiton puheenjohtaja Claudia Bokel ja Euroopan olympiakomiteoiden puheenjohtaja Patrick Hickey, luonnehti tapaamista komissaari Vassilioun kanssa "äärimmäisen hyödylliseksi" ja otti ilolla vastaan konkreettisen yhteistyön lisäämistä koskevat ehdotukset. Hän oli vakuuttunut siitä, että myös hänen seuraajansa tulee jatkamaan yhtä läheisiä suhteita EU:n kanssa ja että komissio voi aina luottaa KOK:n tukeen.

Komissaari Vassiliou puolestaan totesi seuraavaa: "Haluan erityisesti kiittää puheenjohtaja Roggea ja kansainvälisen ja eurooppalaisen olympialiikkeen edustajia heidän vuosien varrella osoittamastaan tuesta. KOK on erittäin tärkeä kumppani EU:lle, ja vuosittaisen vuoropuhelun varmistaminen auttaa meitä hyödyntämään tämän erityssuhteen tarjoamia etuja. Näissä puitteissa järjestettävät tapaamiset turvaavat jatkuvuuden urheilun hyväksi."

Komissaari ja KOK:n puheenjohtaja keskustelivat EU:n urheilualan nykyisen työsuunnitelman (2011-2014) täytäntöönpanosta ja seuraavan työsuunnitelman ensisijaisista tavoitteista. Patrick Hickey arvosti suuresti loistavaa yhteistyötä EU:n kanssa, joka ilmenee muun muassa asiantuntijaryhmien perustamisessa osana ensimmäistä työsuunnitelmaa.

Yhteinen Erasmus -aloitteesta, joka on komission ehdottama EU:n uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, rahoitetaan urheilun ruohonjuuritason aloitteita. Euroopan olympiakomiteoiden puheenjohtaja Hickey luonnehti tällaista rahoitusohjelmaa historialliseksi.

Puheenjohtaja Rogge ja komissaari Vassiliou keskustelivat myös vuodelle 2015 suunnitellun urheilun eurooppalaisen teemaviikon järjestämisestä urheiluharrastuksen edistämiseksi kaikilla tasoilla ja kansalaisten kannustamiseksi liikkumaan enemmän. Jacques Roggen mukaan tapahtuma voisi perustua jo olemassa oleviin aloitteisiin, kuten olympialiikkeen vuosittain 23. kesäkuuta viettämä Kansainvälinen Olympiapäivä. "Kaikkia toimia liikkumisen edistämiseksi olisi tuettava," hän totesi. He sopivat läheisestä yhteistyöstä tämän aloitteen puitteissa ja toivovat kaikkien asianomaisten sidosryhmien tukevan aloitetta ja sitoutuvan sen täytäntöönpanoon.

Keskusteluissa käsiteltiin myös urheilijoiden osallistumista EU:n jäsenneltyyn vuoropuheluun, ja Claudia Bokel selvitti KOK:n urheilijaliiton ja muiden olympialiikkeen komiteoiden asemaa ja toimintaa. Muita keskustelunaiheita olivat Euroopan nuorten olympiafestivaalin järjestämiseen myönnetty EU:n rahoitus, dopingin vastainen toiminta ja sopupelien torjunta sekä urheilijoiden kaksoisura eli urheilijoiden kannustaminen jatkamaan opiskelua urheilun ohessa.

Komissaari kertoi puheenjohtaja Roggelle myös ehdotuksesta terveyttä edistävää liikuntaa (HEPA) koskevaksi neuvoston suositukseksi, joka on määrä julkistaa myöhemmin tänä vuonna, ja kutsui KOK:n osallistumaan Vilnassa 3.–4. joulukuuta järjestettävään sukupuolten tasa-arvoa urheilussa käsittelevään EU:n konferenssiin.

Taustaa

Tämä oli toinen kerta, kun komissaari Vassiliou ja KOK:n puheenjohtaja Rogge tapasivat urheilua koskevan jäsennellyn vuoropuhelun merkeissä. Jacques Rogge on toiminut KOK:n puheenjohtajana vuodesta 2001 lähtien. Hänen seuraajansa valitaan KOK:n 125. kokouksessa Buenos Airesissa tämän vuoden syyskuussa.

Urheilua koskeva komission jäsennelty vuoropuhelu käynnistettiin vuonna 2007, ja sen tarkoituksena on luoda perusta Lissabonin sopimuksen 165 artiklan mukaiselle EU:n uudelle toiminnalle urheilun alalla. Komissio järjestää vuosittain EU:n urheilufoorumin, joka tarjoaa urheilujärjestöjen edustajille tilaisuuden keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Foorumi järjestetään seuraavan kerran Vilnassa 30.9–1.10. Komission urheilua koskevaa vuoropuhelua käydään myös kahdenvälisissä kokouksissa, konferensseissa ja seminaareissa. Säännöllisiä tapaamisia olympialiikkeen kanssa järjestetään myös KOK:n ja Euroopan olympiakomiteoiden edustajien kanssa erityisesti näiden Brysselissä toimivien edustustojen välityksellä.

Ensimmäinen EU:n urheilualan työsuunnitelma 2011-2014 pannaan täytäntöön neuvoston perustaman kuuden asiantuntijaryhmän tuella. Näissä ryhmissä käsitellään dopingin vastaista toimintaa, urheilun hyvää hallintotapaa, koulutusta, urheilua, terveyttä ja osallistumista, urheilutilastoja sekä urheilun kestävää rahoitusta. Urheilualan sidosryhmät voivat hakea tarkkailijan asemaa näissä ryhmissä. Komissio ehdottaa ennen vuoden 2013 loppua ensisijaiset tavoitteet uudelle työsuunnitelmalle, joka on määrä hyväksyä Kreikan puheenjohtajakaudella toukokuussa 2014.

Keskustelut Yhteinen Erasmus ‑aloitteesta  ovat edelleen vireillä. Komissio on esittänyt urheilun rahoittamiseen yhteensä lähes 240 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020. Lopullinen määrä riippuu EU:n tulevaa yleistä talousarviota koskevien neuvottelujen tuloksista. Viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana EU on myöntänyt monikansallisiin urheiluhankkeisiin ja vuosittaisiin erityistapahtumiin yli 30 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Urheilu

Androulla Vassiliou: Androulla Vassiliou's website

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32-2) 295 92 58

Dina Avraam (+32-2) 295 96 67


Side Bar