Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2013

Η ΕΕ και η ΔΟΕ δεσμεύονται να συνεχίσουν την «ειδική σχέση» για την προώθηση του διαλόγου στον τομέα του αθλητισμού

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα αθλητισμού, και ο κ. Ζακ Ρογκ, Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), συναντήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο του «διαρθρωμένου διαλόγου» με το αθλητικό κίνημα. Και οι δύο τόνισαν τα οφέλη της καλής τους συνεργασίας και συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να συνεχιστούν οι ανταλλαγές αυτές σε ετήσια βάση στο μέλλον. Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, τον οποίο συνόδευαν η κ Claudia Bokel, Πρόεδρος της επιτροπής αθλητών της ΔΟΕ και ο κ. Patrick Hickey,, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ) περιέγραψε τη η συνεδρίαση με την Επίτροπο κ. Βασιλείου ως «εξαιρετικά χρήσιμη» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποβολή προτάσεων για περαιτέρω συγκεκριμένες μορφές συνεργασίας. Δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος ότι ο διάδοχός του θα ακολουθήσει μία εξίσου στενή σχέση με την ΕΕ και ότι η Επιτροπή θα μπορεί να υπολογίζει πάντα στην υποστήριξη της ΔΟΕ.

Η επίτροπος κ. Βασιλείου δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Ζακ Ρογκ και στους εκπροσώπους του διεθνούς και του ευρωπαϊκού ολυμπιακού κινήματος για την υποστήριξη τους επί σειράς ετών. Η ΔΟΕ αποτελεί πολύτιμο εταίρο της ΕΕ και η καθιέρωση ενός ετήσιου διαλόγου θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε αυτή την ειδική σχέση. Οι συναντήσεις σε αυτή τη βάση θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της συνεργασίας προς όφελος του αθλητισμού».

Η Επίτροπος και ο Πρόεδρος της ΔΟΕ συζήτησαν σχετικά με την εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό (2011-2014) και σχετικά με τις προτεραιότητες του μελλοντικού προγράμματος εργασίας. Ο κ. Patrick Hickey εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή συνεργασία με την ΕΕ, μεταξύ άλλων, και με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων που έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος εργασίας.

Το «Erasmus για όλους», το νέο πρόγραμμα που έχει προτείνει η ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, θα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης για τον αθλητισμό. Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Hickey επισήμανε ότι αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι «ιστορικής σημασίας».

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Ρογκ και η Επίτροπος κ. Βασιλείου αντήλλαξαν επίσης απόψεις όσον αφορά την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, που έχει προγραμματιστεί για το 2015, με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και την ενθάρρυνση των πολιτών να γίνουν πιο δραστήριοι. Ο κ. Ρογκ πρότεινε η εκδήλωση να βασιστεί σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η Ολυμπιακή Ημέρα, που γιορτάζεται από το ολυμπιακό κίνημα στις 23 Ιουνίου κάθε έτους. «Θα πρέπει να υποστηρίξουμε οτιδήποτε συμβάλλει στο να αποκτήσουν οι πολίτες σωματική δραστηριότητα» δήλωσε. Και τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για την πρωτοβουλία και να επιδιώξουν την υποστήριξη και τη δέσμευση όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση ήταν η εκπροσώπηση και η συμμετοχή των αθλητών στην ΕΕ στον διαρθρωμένο διάλογο της ΕΕ για τον αθλητισμό, και η κ. Claudia Bokel έλαβε την ευκαιρία να εξηγήσει τον ρόλο και τις δραστηριότητες της ΔΟΕ και των άλλων επιτροπών αθλητών του ολυμπιακού κινήματος. Η χρηματοδότηση από την ΕΕ του Ολυμπιακού Φεστιβάλ της Νεολαίας της Ευρώπης, η καταπολέμηση του ντόπινγκ και των στημένων αγώνων, καθώς και η «διπλή σταδιοδρομία» που αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τους αθλητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους παράλληλα με την αθλητική σταδιοδρομία, ήταν επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Η Επίτροπος ενημέρωσε επίσης τον Πρόεδρο σχετικά με πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σωματική άσκηση για την προώθηση της υγείας (HEPA), που αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα εντός του παρόντος έτους, και κάλεσε την ΔΟΕ στη διάσκεψη της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τον αθλητισμό, που θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους στις 3 και 4 Δεκεμβρίου.

Ιστορικό του φακέλου

Είναι η δεύτερη φορά που η Επίτροπος κ. Βασιλείου και ο Πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Ρογκ συναντιούνται στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου για τον αθλητισμό. Ο Ζακ Ρογκ είναι Πρόεδρος της ΔΟΕ από το 2001. Ο διάδοχός του θα εκλεγεί κατά την 125η συνεδρίαση της ΔΟΕ που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Μπουένος Άιρες.

Ο διαρθρωμένος διάλογος της Επιτροπής με το αθλητικό κίνημα θεσπίστηκε το 2007, για την προετοιμασία της ΕΕ για τις νέες αρμοδιότητες που επρόκειτο να αναλάβει στον τομέα του αθλητισμού βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 165). Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το Φόρουμ της ΕΕ για τον Αθλητισμό, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους εκπροσώπους των αθλητικών φορέων να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα επικαιρότητας. Το επόμενο φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο Βίλνιους από τις 30 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου. Ο διάλογος της Επιτροπής με το αθλητικό κίνημα διατηρείται επίσης μέσω διμερών συναντήσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων. Τακτικές ανταλλαγές απόψεων με το ολυμπιακό κίνημα πραγματοποιούνται επίσης με εκπροσώπους της ΔΟΕ και των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, ιδίως μέσω της αντιπροσωπείας τους στις Βρυξέλλες.

Το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό (2011-2014) υλοποιείται με την υποστήριξη έξι ομάδων εμπειρογνωμόνων οι οποίες συγκροτήθηκαν από το Συμβούλιο στους τομείς της καταπολέμησης του ντόμπινγκ, της υγείας και της συμμετοχής, των αθλητικών στατιστικών και της βιώσιμης χρηματοδότησης του αθλητισμού. Οι ενδιαφερόμενοι από τον χώρο του αθλητισμού μπορεί να ζητήσουν καθεστώς παρατηρητή στο πλαίσιο των εν λόγω ομάδων. Μέχρι το τέλος του 2013 η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για μελλοντικές προτεραιότητες του νέου προγράμματος εργασίας, το οποίο θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας τον Μάιο του 2014.

Οι διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα Erasmus για όλους είναι ακόμη σε εξέλιξη: Η Επιτροπή πρότεινε χρηματοδότηση για τον αθλητισμό συνολικού ύψους σχεδόν 240 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το οριστικό ύψος της θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον αναμενόμενο γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Κατά τα τέσσερα τελευταία έτη η ΕΕ διέθεσε περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ για διεθνή αθλητικά προγράμματα και ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αθλητισμός

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar