Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel dne 10. června 2013

Evropská unie a Mezinárodní olympijský výbor se zavazují prohlubovat „zvláštní vztah“ a podporovat dialogu ve sportu

Dnes se setkali Androulla Vassiliou, evropská komisařka odpovědná za sport, a Jacques Rogge, předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v rámci „strukturovaného dialogu“, který Komise navázala s představiteli sportovního hnutí. Oba vyzdvihli výhody vyplývající z jejich vzájemné výtečné spolupráce a souhlasili s pokračováním v nastolené výměně názorů s kontakty na roční bázi. Předseda MOV, kterého doprovázeli předsedkyně Komise sportovců MOV Claudia Bokelové a předseda Evropského olympijského výboru (EOV) Patrick Hickey, popsal schůzku s komisařkou Vassiliou jako „nadmíru užitečnou“ a uvítal návrhy na další konkrétní formy spolupráce. Prohlásil, že je přesvědčen o tom, že jeho nástupce bude rovněž rozvíjet úzkou spolupráci s EU a že Komise může vždy počítat s podporou MOV.

Komisařka Vassiliou uvedla: „Jsem velmi vděčna panu Roggemu a představitelům mezinárodního a evropského olympijského hnutí za podporu, které se nám dostalo v uplynulých letech. MOV je pro EU velmi hodnotným partnerem a navázání dialogu na roční bázi nám umožní zúročit tento náš výjimečný vztah. Kontakty na tomto základě zajistí kontinuitu ku prospěchu sportu.“

Komisařka EU a předseda MOV diskutovali o provádění stávajícího pracovního plánu EU v oblasti sportu (2011–2014) a o prioritách budoucího pracovního plánu. Patrick Hickey pochválil úspěšnou spolupráci s EU i s expertními skupinami vytvořenými v rámci prvního pracovního plánu.

Erasmus pro všechny, což je nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport navržený Komisí, bude finančně podporovat sportovní iniciativy na nejnižší úrovni. Předseda EOV Hickey poznamenal, že tento program financování je „historickým mezníkem“.

Předseda MOV Rogge a komisařka Vassiliou rovněž hovořili o organizaci Evropského týdne sportu, který je naplánován na rok 2015. Cílem této akce je podpořit sportování na všech úrovních a povzbudit lidi k větší tělesné aktivitě. Předseda Rogge navrhnul, že by tato akce mohla vycházet ze stávajících iniciativ, např. z Olympijského dne, který olympijské hnutí slaví každoročně 23. června. „Mělo by se podporovat vše, co pomáhá přimět lidi k větší tělesné aktivitě“, uvedl. Oba souhlasili s tím, že budou úzce spolupracovat na iniciativě a usilovat o podporu a zapojení všech relevantních zúčastněných stran.

Dalším diskutovaným tématem bylo zastoupení sportovců a jejich účast na strukturovaném dialogu EU v oblasti sportu. Claudia Bokelová využila dané příležitosti a vysvětlila roli a aktivity Komise sportovců MOV a dalších komisí olympijského hnutí, ve kterých mají sportovci své zastoupení. Diskutovalo se také o Evropském olympijském festivalu mládeže financovaném EU, o boji proti dopingu, o sázkových podvodech a rovněž o tzv. dvojích kariérách, které mají přimět sportovce k tomu, aby se vzdělávali i během své sportovní kariéry.

Komisařka předsedu MOV rovněž informovala o návrhu doporučení Rady, které se věnuje podpoře tělesné aktivity upevňující zdraví (HEPA) a má být představeno v průběhu tohoto roku, a pozvala MOV na Konferenci EU o rovnosti žen a mužů a sportu, jež se bude konat ve dnech 3. a 4. prosince ve Vilniusu.

Souvislosti

V rámci strukturovaného dialogu o sportu šlo o druhou schůzku komisařky Vassiliou a předsedy MOV Roggeho, který je ve funkci předsedy MOV od roku 2001. Jeho nástupce zvolí 125. kongres MOV letos v září v Buenos Aires.

Strukturovaný dialog se sportovním hnutím navázala Komise v roce 2007 v rámci příprav na novou pravomoc EU v oblasti sportu, kterou přinesla Lisabonská smlouva (článek 165). Každým rokem Komise organizuje sportovní fórum EU, které dává zástupcům sportovních organizací příležitost k výměně názorů na aktuální otázky. Příští fórum se bude konat ve dnech 30. září a 1. října ve Vilniusu. Komise se sportovním hnutím vede rovněž dialog pomocí bilaterálních schůzek, konferencí a seminářů. S olympijským hnutím reprezentovaným MOV a Evropským olympijským výborem si Komise pravidelně vyměňuje názory na konkrétní otázky, a to zejména prostřednictvím jejich zastoupení v Bruselu.

První Pracovní plán EU v oblasti sportu 2011–2014 je v plném běhu a plnit jej pomáhá šest expertních skupin založených Radou. Jedná se o tyto skupiny: pro boj proti dopingu, pro řádnou správu v oblasti sportu, pro vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti sportu, pro sport, zdraví a účast, pro sportovní statistiku a pro udržitelné financování sportu. Zúčastněné osoby z oblasti sportu mohou požádat o status pozorovatele v těchto skupinách. Do konce roku 2013 představí Komise návrhy budoucích priorit nového pracovního plánu, k jehož přijetí má dojít během řeckého předsednictví v květnu 2014.

Program Erasmus pro všechny se stále nachází ve stádiu schvalování: Komise navrhla věnovat na sport v období 2014–2020 finanční prostředky v celkové výši téměř 240 milionů EUR. Výše konečné částky bude záležet na výsledku jednání o souhrnném rozpočtu EU. V uplynulých čtyřech letech vyčlenila EU více než 30 milionů EUR na nadnárodní přeshraniční sportovní projekty a na zvláštní výroční akce.

Více informací

Evropská komise: Sport

Komisařka Androulla Vassiliou – internetové stránky

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar