Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 юни 2013 г.

ЕС и МОК се ангажират да продължат „специалните отношения“ с цел насърчаване на диалога в спорта

Андрула Василиу, европейският комисар по въпросите на спорта, и Жак Рох, президентът на Международния олимпийски комитет (МОК), се срещнаха днес като част от структурирания диалог на Комисията със спортното движение. И двамата подчертаха ползите от своето отлично сътрудничество и се съгласиха, че е необходимо тези разговори да продължат да се провеждат всяка година. Президентът на МОК, който бе придружен от Клаудия Бокел (председател на Комисията на спортистите към МОК) и Патрик Хики (президент на Европейските олимпийски комитети), описа срещата с комисар Василиу като „изключително полезна“ и приветства предложенията за по-нататъшни конкретни форми на сътрудничество. Той изрази увереност, че неговият наследник също ще се стреми да поддържа тясна връзка с ЕС и че Комисията винаги ще може да разчита на подкрепата на МОК.

Комисар Василиу заяви: Много съм благодарна на Жак Рох и представителите на международното и европейското олимпийско движение за тяхната подкрепа през годините. МОК е много ценен партньор за ЕС и провеждането на ежегоден диалог ще ни позволи да продължим тези специални отношения. Благодарение на тези срещи ще се осигури приемственост от полза за спорта.“

Андрула Василиу и Жак Рох обсъдиха изпълнението на настоящия работен план на ЕС за спорта (2011 – 2014 г.) и приоритетите за бъдещия работен план. Патрик Хики приветства успешното сътрудничество с ЕС, включително дейността на експертните групи, създадени във връзка с първия работен план.

По предложената нова програма на ЕС в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта Еразъм за всички ще се финансират инициативи в областта на масовия спорт. Патрик Хики определи тази програма за финансиране като „историческа“.

Жак Рох и комисар Василиу обмениха мнения и за организацията на Европейска седмица на спорта през 2015 г. с цел увеличаване на участието в спортни дейности на всички равнища и насърчаване на по-голяма физическа активност сред хората. Г-н Рох предложи проявата да се основава на съществуващи инициативи като Деня на олимпизма, честван от олимпийското движение на 23 юни всяка година. „Всичко, което помага на хората да станат физически активни, трябва да бъде подкрепяно“, коментира той. Двамата се споразумяха да работят в тясно сътрудничество по инициативата и да потърсят подкрепата и участието на всички заинтересовани лица.

Сред другите теми, обсъждани на срещата, бе представянето и участието на спортисти в структурирания диалог на ЕС в областта на спорта и Клаудия Бокел се възползва от възможността да обясни какви са ролята и дейностите на комисиите на спортисти към МОК и към други организации, част от олимпийското движение. Обсъдени бяха и финансирането от ЕС за европейските младежки олимпийски фестивали, борбата с допинга и уреждането на резултатите от спортни срещи, както и двойните кариери, чиято цел е да се насърчават спортистите да продължават образованието си успоредно със спортната си кариера.

Андрула Василиу също така информира Жак Рох за предложение за препоръка на Съвета относно укрепващата здравето физическа активност, което ще бъде представено по-късно тази година, и покани МОК на конференцията на ЕС за равенството между половете и спорта, която ще се състои във Вилнюс на 3 – 4 декември.

Контекст

Това е втората среща между комисар Андрула Василиу и президента на МОК Жак Рох в рамките на структурирания диалог по въпросите на спорта. Жак Рох е президент на МОК от 2001 г. Неговият наследник ще бъде избран на 125-тата сесия на МОК в Буенос Айрес през септември.

Началото на структурирания диалог на Комисията със спортното движение бе дадено през 2007 г. с цел подготовка във връзка с новите отговорности на ЕС в областта на спорта съгласно Лисабонския договор (чл. 165). Всяка година Комисията организира спортен форум на ЕС, който дава възможност на представители на спортни организации да обменят възгледи по актуални въпроси. Следващият форум ще се състои във Вилнюс от 30 септември до 1 октомври. Диалогът на Комисията със спортното движение се осъществява и чрез двустранни срещи, конференции и семинари. Също така редовно се провеждат разговори с МОК и Европейските олимпийски комитети, по-специално с техните представители в Брюксел.

Първият работен план на ЕС за спорта (2011 – 2014 г.) се изпълнява с подкрепата на шест експертни групи, създадени от Съвета в следните области – борба с допинга, добро управление в спорта, образование и обучение, спорт, здраве и участие, спортна статистика и устойчиво финансиране на спорта. Заинтересованите лица могат да поискат да участват като наблюдатели в тези групи. До края на 2013 г. Комисията ще представи предложения за бъдещите приоритети за новия работен план, който се очаква да бъде приет по време на гръцкото председателство през май 2014 г.

Преговорите по Еразъм за всички все още продължават – Комисията предлага финансиране в областта на спорта на обща стойност от почти 240 млн. евро за периода 2014 – 2020 г. Окончателният размер на средствата ще бъде определен от изхода на преговорите за общия бюджет на ЕС. През последните четири години ЕС е отпуснал повече от 30 млн. евро за международни проекти в областта на спорта и за специални ежегодни прояви.

За повече информация

Европейска комисия: Спорт

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar