Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juni 2013

Säkrare mat i butikerna – årsrapport om EU:s varningssystem för livsmedel och foder

Nästan hälften av anmälningarna om livsmedel och foder under 2012 gällde varor som stoppats vid EU:s gränser på grund av hälsoriskerna. Det visar den årsrapport om EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder (Rasff) som släpps i dag. Rasff-systemet infördes för över 30 år sedan och hjälper EU-ländernas livsmedelsmyndigheter att sprida information. Det spelar därför en viktig roll för att garantera EU-invånarna säkra livsmedel.

– Rasff är ett oumbärligt verktyg för att stoppa farliga livsmedel i EU eftersom viktig information snabbt kan spridas för att skydda konsumenterna, säger EU:s hälso- och konsumentkommissionär Tonio Borg. Hästköttskandalen som har varit på förstasidorna den senaste tiden inträffade visserligen inte under denna rapporteringsperiod, men jag vill ändå poängtera att livsmedelsmyndigheter i hela EU tack vare Rasff kunde utbyta information mycket snabbt. På så vis kunde de spåra produkterna och dra tillbaka dem från marknaden. Kommissionen vill att Rasff i framtiden också ska omfatta livsmedelsbedrägerier.

Säkrare import

Under 2012 skickades sammanlagt 8 797 Rasff-anmälningar, vilket är 3,9 procent färre än 2011. Av dessa var 3 516 nya anmälningar (40 %) och 5 281 uppföljningar (60 %). Det innebär 7,8 procent färre nya anmälningar och 1,2 procent färre uppföljningar. Totalt skickades 526 varningar om allvarliga risker med produkter på marknaden, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med 2011.

Om en farlig produkt kommer från ett land utanför EU informerar Rasff landet så att problemet inte ska upprepas. Om det gäller ett allvarligt och återkommande problem kontaktar kommissionen de nationella myndigheterna i exportlandet så att de vidtar omedelbara korrigerande åtgärder, som att dra in godkännanden av livsmedelsföretag, stoppa exporten eller öka kontrollerna.

Vad gäller anmälningarna?

Under 2012 skickades 3 516 nya anmälningar via Rasff. Av dessa gällde 2 885 anmälningar livsmedel, 332 gällde foder (9,4 %) och 299 gällde material som kommer i kontakt med livsmedel (8,5 %), vilket är i linje med 2011 års siffror.

Metanolförgiftning i Tjeckien

I september 2012 informerade den tjeckiska livsmedelsmyndigheten Rasff om att flera personer blivit metanolförgiftade efter att ha druckit sprit. Den förgiftade spriten fick förödande konsekvenser och 36 personer dog. Den tjeckiska myndigheten använde Rasff för att snabbt informera sina EU-partner om alla undersökningar och åtgärder som vidtagits.

Nästa steg

Rasff är i första hand en plattform för information om livsmedelssäkerhet. Metanol- och hästköttskandalerna har dock väckt ett behov av att även utbyta information om livsmedelsbedrägerier. Enligt kommissionens handlingsplan ska det därför inrättas ett förfarande för snabbt informationsutbyte och varningar om misstänkta livsmedelsbedrägerier.

Bakgrund

Tack vare Rasff-nätverket kan EU-länderna och kommissionen snabbt utbyta information när de upptäcker hälsorisker med livsmedel och foder. Alla medlemmar i nätverket (EU-länderna, kommissionen, Efsa, Eftas övervakningsmyndighet, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz) har en dygnet runt-tjänst för att se till att brådskande anmälningar skickas, tas emot och åtgärdas på ett samordnat och effektivt sätt. Tack vare Rasff har många livsmedelsrisker kunnat undvikas innan de hunnit skada konsumenterna.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Följ oss på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar