Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. junija 2013

Brez nevarnih živil na policah: Komisija je objavila letno poročilo o sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo v EU

Danes objavljeno letno poročilo o evropskem sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) je razkrilo, da se je v letu 2012 skoraj 50 % obvestil nanašalo na zavrnitev živil in krme na mejah EU zaradi tveganja za varnost hrane. Sistem RASFF, vzpostavljen pred več kot 30 leti, je računalniško orodje, ki olajšuje čezmejni pretok informacij med nacionalnimi organi za varnost hrane in ima osrednjo vlogo pri zagotavljanju visoke ravni varnosti hrane za državljane Evrope.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov Tonio Borg je dejal: „Danes je RASFF nepogrešljivo orodje za odzivanje na tveganja za varnost hrane v EU in za njihovo omejevanje, saj omogoča hitro komunikacijo, ki je pomembna za zaščito evropskih potrošnikov. Čeprav škandal s konjskim mesom, ki je pred kratkim polnil naslovnice časopisov, ni zajet v to obdobje poročanja, je pomembno poudariti, da so si organi za varnost hrane po vsej EU lahko hitro izmenjali informacije zahvaljujoč sistemu RASFF. Tako smo lahko proizvode izsledili in jih umaknili s trga.“ Dodal je še, da „Komisija namerava razširiti področje uporabe sistema RASFF na boj proti goljufijam na področju živil“.

Rezultati: zagotavljanje varnejšega uvoza

V letu 2012 je število obvestil RASFF doseglo 8 797, kar je 3,9 % manj kot leta 2011. Od teh je bilo 3 516 prvotnih obvestil (40 %) in 5 281 obvestil o nadaljnjem spremljanju (60 %). Ti podatki pomenijo 7,8-odstotno zmanjšanje prvotnih obvestil in 1,2-odstotno zmanjšanje obvestil o nadaljnjem spremljanju. Hitrih obvestil o resnih tveganjih, odkritih v proizvodih na trgu, je bilo skupaj 526, kar je 14-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2011.

Ob odkritju takega proizvoda se preko sistema RASFF o tem obvesti zadevna tretja država, da lahko sprejme popravne ukrepe in prepreči ponoven pojav problema. Kadar se odkrije resen in trdovraten problem, Komisija od pristojnih nacionalnih organov zadevne tretje države pisno zahteva izvedbo nujnih popravnih ukrepov, kot je črtanje zadevnih ustanov s seznama, preprečitev izvoza ali poostritev nadzora.

Izvor obvestil

Od 3 516 prvotnih obvestil, posredovanih preko sistema RASFF v letu 2012, se jih je 332 nanašalo na krmo (9,4 %), 299 obvestil pa na materiale, namenjene za stik z živili (8,5 %). Ti podatki so v skladu s podatki iz leta 2011. Od vseh prvotnih obvestil, se jih je 2 885 nanašalo na hrano.

Izredna vprašanja: primer zastrupitve z metanolom

Septembra 2012 je češka agencija za varnost hrane preko sistema RASFF poslal obvestilo o osebah, ki so se zastrupile z metanolom zaradi uživanja „točenih“ žganih pijač. V tem primeru je imela denaturacija žganih pijač uničevalne posledice, saj je terjala 36 smrtnih žrtev. Češka agencija je uporabila kanal RASFF, da je svoje partnerje v EU hitro obvestila in jim poročala o svojih preiskavah in sprejetih ukrepih.

Naslednji koraki

Sistem RASFF je predvsem platforma za izmenjavo informacij na področju varnosti hrane, vendar sta primer zastrupitev z metanolom na Češkem in škandal s konjskim mesom izpostavila legitimno potrebo po izmenjavi informacij o vse pogostejših primerih goljufij na področju živil. Za obravnavanje tega je Komisija sprejela akcijski načrt v 5 točkah za odpravo pomanjkljivosti, opredeljenih med škandalom s konjskim mesom, z uvedbo postopka za hitro izmenjavo informacij in opozarjanje v primerih, v katerih lahko gre za goljufije na področju živil.

Ozadje

Mreža RASFF omogoča hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo pri tveganjih za zdravje ljudi, odkritih v prehranski in krmni verigi. Vse članice sistema RASFF (EU-27, Komisija, Evropska agencija za varnost hrane, nadzorni organ Efte, Norveška, Lihtenštajn, Islandija in Švica) imajo 24-urne službe za zagotovitev kolektivnega in učinkovitega pošiljanja in prejemanja nujnih obvestil ter odzivanja nanje. Po zaslugi sistema RASFF so bila preprečena številna tveganja na področju varnosti hrane, preden so lahko prizadela potrošnike.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm.

MEMO/13/524

Spremljajte nas na Twitterju: @EU_Consumer

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar