Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūnijā

Neielaist veikalu plauktos bīstamu pārtiku: Komisija publicē gada ziņojumu par ES ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā

Šodien publicētajā gada ziņojumā par Eiropas ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (RASFF) teikts, ka 2012. gadā risks pārtikas nekaitīgumam bija par iemeslu gandrīz 50 % paziņojumu par pārtikas un barības noraidīšanu pie ES robežām. RASFF, ko izveidoja pirms vairāk nekā 30 gadiem, ir IT rīks, kas atvieglo pārrobežu informācijas plūsmu starp valsts pārtikas nekaitīguma iestādēm, un tam ir būtiska loma, lai Eiropas iedzīvotājiem nodrošinātu augstu pārtikas nekaitīguma līmeni.

ES Veselības un patērētāju politikas komisārs Tonio Borgs norādīja: "RASFF tagad ir neatsverams rīks, ko izmanto, lai reaģētu uz pārtikas drošības situāciju ES un mazinātu risku, jo ātra saziņa ir ļoti svarīga, lai aizsargātu Eiropas patērētājus. Lai gan zirga gaļas skandāls, kas bija atspoguļots visos medijos, neiekļaujas šajā pārskata periodā, ir svarīgi uzsvērt, ka, pateicoties faktam, ka pastāv RASFF, pārtikas nekaitīguma iestādes visā ES varēja ātri apmainīties ar informāciju. Rezultātā produktus izsekoja un izņēma no tirgus." Nobeigumā jāatzīmē, ka “Komisija paredz paplašināt RASFF piemērošanas jomu cīņā pret krāpšanu pārtikas jomā”.

Rezultāti: Importa drošības palielināšana

RASFF paziņojumu skaits 2012. gadā kopumā sasniedzis 8797, un salīdzinājumā ar 2011. gadu tas ir samazinājies par 3,9 %. No tiem 3516 bija sākotnējie paziņojumi (40 %) un 5281 bija paveiktā darba pārbaudes ziņojumi (60 %). Šie skaitļi nozīmē sākotnējo paziņojumu samazinājumu par 7,8 % un paveiktā darba pārbaudes ziņojumu samazinājumu par 1,2 %. Pavisam bija 526 trauksmes ziņojumi par būtisku risku kas konstatēts tirgū esošajos produktos, t.i., salīdzinājumā ar 2011. gadu to skaits ir samazinājies par 14 %.

Kad tiek konstatēts šāds produkts, RASFF informē attiecīgo trešo valsti, lai tā veiktu koriģējošās darbības un novērstu šādas problēmas atkārtošanos. Ja tiek konstatēta nopietna un pastāvīga problēma, Komisija attiecīgās trešās valsts iestādēm sūta vēstuli, aicinot veikt steidzamus korekcijas pasākumus, piemēram, svītrot no sarakstiem attiecīgos uzņēmumus, bloķēt eksportu vai nodrošināt biežāku kontroli.

Paziņojumu izcelsme

No 2012. gadā RASFF nosūtītajiem 3516 sākotnējiem paziņojumiem 332 bija par dzīvnieku barību (9,4 %) un par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 299 paziņojumi tika ieskaitīti (8,5 %). Šie skaitļi līdzinās tiem, par kuriem ziņots 2011. gadā. 2885 sākotnējie paziņojumi bija par pārtiku.

Ārkārtas gadījumi: saindēšanās ar metanolu

Čehijas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2012. gada septembrī ziņoja RASFF par personām, kas cietušas no saindēšanās ar metanolu pēc "izlejamo" alkoholisko dzērienu lietošanas. Šajā gadījumā alkoholisko dzērienu piesārņojumam bija postošas sekas — 36 nāves gadījumi. Čehijas iestāde izmantoja RASFF kanālu, lai ātri informētu ES partnerus un atjauninātu informāciju par izmeklēšanu un par veiktajiem pasākumiem.

Turpmākie pasākumi

Tā kā RASFF galvenokārt ir platforma informācijas apmaiņai par pārtikas nekaitīguma jautājumiem, gan Čehijas metanola, gan zirga gaļas skandāls parādīja, ka pastāv pamatota vajadzība apmainīties ar informāciju par pārtikas viltošanas gadījumiem, kas ir jauna parādība. Lai risinātu šo problēmu, Komisijas piecu punktu rīcības plāna mērķis ir novērst trūkumus, kurus atklāja zirga gaļas skandāls, tostarp paredzēts izveidot procedūru ātrai informācijas apmaiņai un brīdinājumiem iespējamos pārtikas viltošanas gadījumos.

Vispārīga informācija

RASFF tīkls dod iespēju ātrai informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Komisiju, ja pārtikas un barības ķēdē tiek atklāts risks cilvēku veselībai. Visiem RASFF dalībniekiem (ES-27, Komisija, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, EBTA Uzraudzības iestāde, Norvēģija, Lihtenšteina, Islande un Šveice) ir diennakts dienesti, kas garantē steidzamu paziņojumu nosūtīšanu un kopīgas un efektīvas atbildes. Pateicoties RASFF, par daudziem pārtikas nekaitīguma apdraudējumiem ir brīdināts, vēl pirms tie ir nodarījuši kaitējumu patērētājiem.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Sekojiet mums tviterī: @EU_Consumer

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar