Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. kesäkuuta 2013

Vaaralliset elintarvikkeet pois markkinoilta: komission vuosikertomus elintarvikkeita ja rehuja koskevasta EU:n nopeasta hälytysjärjestelmästä

Tänään julkaistusta elintarvikkeita ja rehuja koskevaa EU:n nopeaa hälytysjärjestelmää (RASFF) käsittelevästä vuosikertomuksesta käy ilmi, että vuonna 2012 tehdyistä RASFF-ilmoituksista lähes 50 prosenttia liittyi elintarvikkeiden ja rehujen hylkäämiseen EU:n rajoilla niistä elintarviketurvallisuudelle aiheutuvan riskin vuoksi. RASFF-järjestelmä, joka otettiin käyttöön yli 30 vuotta sitten, on kansallisten elintarviketurvallisuusviranomaisten välistä tiedonkulkua helpottava tietotekninen väline. Järjestelmällä on tärkeä tehtävä pyrittäessä pitämään elintarviketurvallisuus korkealla tasolla Euroopan kansalaisia varten.

Terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg totesi RASFF-järjestelmän olevan nykyisin korvaamaton väline EU:n elintarviketurvallisuutta koskevissa tapauksissa Euroopan kuluttajien suojelemiseksi, sillä sen avulla voidaan nopeasti vaihtaa elintärkeää tietoa ja vähentää riskejä. Vaikkakaan otsikoissa ollut hevosenlihaskandaali ei sisälly tähän raportointikauteen, on tärkeää korostaa, että RASFF-järjestelmän olemassaolon ansiosta koko EU-alueen elintarviketurvallisuusviranomaiset pystyivät vaihtamaan tietoa nopeasti”, Borg sanoi ja jatkoi: ”Sen ansiosta tuotteet jäljitettiin ja vedettiin pois markkinoilta.” Hän totesi myös, että komissio aikoo ulottaa RASFF-järjestelmän koskemaan elintarvikkeisiin liittyvien petosten torjuntaa.

Tulokset: tuontituotteiden turvallisuuden parantaminen

Vuonna 2012 tehtiin yhteensä 8 797 RASFF-ilmoitusta, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän vuoteen 2011 verrattuna. Tehdyistä ilmoituksista 3 516 oli alkuperäisiä ilmoituksia (40 %) ja 5 281 jatkoilmoituksia (60 %). Alkuperäisten ilmoitusten määrä väheni 7,8 prosenttia ja jatkoilmoitusten 1,2 prosenttia. Markkinoilla olevissa tuotteissa todettuja vakavia riskejä koskevia hälytysilmoituksia tehtiin 526, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Kun tällainen tuote havaitaan, RASFF ilmoittaa asiasta kyseessä olevalle kolmannelle maalle, jotta toteutettaisiin korjaavia toimia ja jotta ongelma ei toistuisi. Jos ongelma on vakava ja toistuva, komissio pyytää kyseisen kolmannen maan viranomaisia toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi esimerkiksi poistamalla laitoksia hyväksyttyjen laitosten luetteloista, estämällä viennin tai tehostamalla valvontaa.

Mitä ilmoitukset koskivat

RASFF-järjestelmän kautta vuonna 2012 tehdyistä 3 516:sta alkuperäisestä ilmoituksesta 332 koski rehuja (9,4 %) ja 299 elintarvikepakkausmateriaaleja (8,5 %). Nämä luvut ovat samansuuntaiset vuoden 2011 lukujen kanssa. Alkuperäisistä ilmoituksista elintarvikkeisiin liittyviä oli kaikkiaan 2 885.

Poikkeuksellinen tapaus: metanolimyrkytys

Syyskuussa 2012 Tšekin elintarviketurvallisuusviranomainen teki RASFF-järjestelmään ilmoituksen metanolimyrkytyksistä, joiden aiheuttajana oli kotipolttoinen viina. Alkoholijuomien väärentämisen seuraukset olivat tässä tapauksessa kohtalokkaat: kuolonuhreja oli 36. Tšekin viranomainen käytti RASFF-kanavaa antaakseen nopeasti tietoja ja päivityksiä EU-kumppaneilleen tutkimuksistaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä.

Seuraavat vaiheet

RASFF-järjestelmä on ensisijaisesti elintarviketurvallisuuteen liittyvän tiedonvaihdon väline, mutta sekä Tšekin metanoliskandaali että hevosenlihaskandaali ovat tuoneet esiin perustellun tarpeen vaihtaa tietoa elintarvikepetoksista, jotka ovat uusi ilmiö. Tätä varten komissio pyrkii viisikohtaisella toimintasuunnitelmalla paikkaamaan hevosenlihaskandaalin yhteydessä todetut aukot. Suunnitelmaan sisältyy nopeaa tiedonvaihtoa ja hälytyksiä koskeva menettely tapauksissa, joissa voi olla kyse elintarvikepetoksesta.

Tausta

RASFF-verkoston ansiosta on mahdollista vaihtaa nopeasti tietoja jäsenvaltioiden ja komission välillä, kun elintarvike- ja rehuketjussa havaitaan ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä. Kaikki RASFF-järjestelmän jäsenet (EU:n 27 jäsenvaltiota, komissio, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, EFTAn valvontaviranomainen, Norja, Liechtenstein, Islanti ja Sveitsi) ovat ottaneet käyttöön ympärivuorokautisen palvelun, jonka avulla voidaan lähettää ja vastaanottaa kiireellisiä ilmoituksia ja reagoida niihin yhdessä ja tehokkaasti. RASFF-järjestelmän ansiosta on estetty monia elintarvikkeiden turvallisuutta vaarantavia tapauksia jo ennen kuin niistä olisi voinut aiheutua vahinkoa kuluttajille.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Twitter: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar