Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juni 2013

Farlige fødevarer væk fra hylderne: Kommissionen offentliggør sin årlige rapport om EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder

Ifølge en årlig rapport om EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), der offentliggøres i dag, skyldtes næsten halvdelen af meddelelser om afvisning af fødevarer og foder ved EU's grænser, at de udgjorde en risiko for fødevaresikkerheden. RASFF, der blev lanceret for over 30 år siden, er et it-værktøj, der letter informations­strømmen på tværs af landegrænser mellem nationale fødevaremyndigheder, og det spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre en høj grad af fødevaresikkerhed for EU's borgere.

Tonio Borg, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, udtalte: "RASFF er nu et uundværligt værktøj til at reagere på og afhjælpe farer for fødevaresikkerheden i EU, da det sikrer hurtig udveksling af oplysninger for at beskytte forbrugerne. Selv om hestekødsskandalen, der har været forsidestof på det seneste, ikke ligger inden for denne rapporteringsperiode, er det vigtigt at fremhæve, at fødevaremyndigheder i hele EU var i stand til at udveksle oplysninger meget hurtigt takket være RASFF. Det medførte, at produkterne kunne spores og trækkes tilbage fra markedet." Han sluttede af med at sige: "Kommissionen har til hensigt at udvide RASFF til at omfatte kampen mod fødevare­svindel."

Resultater: større sikkerhed ved import

I 2012 nåede det samlede antal af RASFF-meddelelser op på 8 797, hvilket er et fald på 3,9 % sammenlignet med 2011. Heraf var 3 516 førstegangsmeddelelser (40 %) og 5 281 var opfølgningsmeddelelser (60 %). Tallene viser et fald på 7,8 % for førstegangsmeddelel­ser og en stigning på 1,2 % for opfølgningsmeddelelser. Der var i alt 526 advarselsmeddelelser om alvorlige risici i produkter på markedet, hvilket er et fald på 14 % sammenlignet med 2011.

Når et sådant produkt identificeres, informerer RASFF det pågældende tredjeland, så det kan træffe korrigerende foranstaltninger og forhindre en gentagelse af problemet. Når der opdages et alvorligt og vedvarende problem, sender Kommissionen et brev til de nationale myndigheder i det pågældende tredjeland, så landet kan træffe de nødvendige hasteforanstaltninger for at rette op på problemet. Der kan f.eks. være tale om at slette virksomheder fra de relevante lister, standse eksport eller intensivere kontrollen.

Meddelelsernes indhold

Ud af de 3 516 førstegangsmeddelelser, der blev sendt via RASFF i 2012, var 332 om foderstoffer (9,4 %) og 299 meddelelser var om materialer, der kommer i kontakt med fødevarer (8,5 %). Det er samme niveau som i 2011. 2 885 førstegangsmeddelelser drejede sig om fødevarer.

Ekstraordinære sager: tilfældet med metanolforgiftning

I september 2012 meddelte de tjekkiske myndigheder RASFF, at nogle personer havde fået metanolforgiftning efter at have indtaget spiritus fra fad. I dette tilfælde havde forfalsket spiritus katastrofale følger og medførte 36 dødsfald. Den tjekkiske myndighed brugte RASFF til hurtigt at oplyse og løbende orientere myndighederne i de andre EU-lande om de undersøgelser og indgreb, den havde foretaget.

Næste skridt

Da RASFF hovedsageligt er en platform til udveksling af oplysninger om problemer med fødevaresikkerheden, har metanol- og hestekødsskandalerne påvist et behov for at udveksle oplysninger i sager om fødevaresvindel, som er et voksende problem. For at løse dette problem har Kommissionen udarbejdet en handlingsplan med 5 punkter, der skal lukke de huller, hestekødsskandalen afslørede. Den indebærer en procedure for hurtig udveksling af oplysninger og varsling i sager, hvor der kan være tale om fødevaresvindel.

Baggrund

RASFF-netværket gør det muligt for EU-landene og Kommissionen at udveksle oplysninger hurtigt, når der påvises risici for menneskers sundhed i fødevare- og foderkæden. Alle RASFF's medlemmer (EU27-landene, Kommissionen, EFSA, EFTA-Tilsynsmyndigheden, Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz) opererer med et 24-timers-beredskab, som sikrer, at hastemeddelelser udsendes, modtages og besvares samlet og effektivt. Takket være RASFF er en lang række risici for fødevaresikkerheden blevet forhindret, inden de har kunnet nå at blive til skade for forbrugerne.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/13/524

Følg os på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar