Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Davos, 25. januarja 2013

Napredek s pomočjo regulativnega pritiska: delež žensk v upravnih odborih podjetij v Evropi znaša do 15,8 %

Evropska komisija je danes objavila aktualne podatke o deležu žensk v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na borzi. Novi podatki kažejo porast števila žensk v upravnih odborih na 15,8 % v primerjavi s 13,7 % januarja 2012. Ta številka pomeni povprečno 17 % neizvršnih članov upravnega odbora (povečanje s 15 % januarja 2012) in 10 % izvršnih članov upravnega odbora (povečanje z 8,9 %). Povečanje deleža žensk v upravnih odborih je bilo opaženo v vseh državah članicah EU razen treh (Bolgarija, Poljska in Irska).

Nova številka predstavlja porast za 2,2 odstotni točki v primerjavi z oktobrom 2011, kar je doslej najvišja opažena letna sprememba. To povečanje izhaja iz predloga, ki ga je Evropska komisija sprejela 14. novembra 2012 v zvezi deležem žensk v upravnih odborih (IP/12/1205 in MEMO/12/860) in vsebuje cilj 40 % žensk v upravnih odborih na podlagi uspešnosti. Odraža tudi vpliv razprave na visoki ravni v EU o potrebi po zakonodaji, ki bi določala število žensk v upravnih odborih.

Podpredsednica Komisije Viviane Reding je nove podatke danes predstavila na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, kjer je skupaj s Christine Lagarde, generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada, govorila na javnem zasedanju o ženskah v procesu sprejemanja gospodarskih odločitev.

"Rezultati dokazujejo, da regulativni pritisk deluje. Podjetja končno doumevajo, da ne morejo zanemariti potenciala žensk, če želijo ostati konkurenčna v starajoči se družbi: 60 % univerzitetnih diplomantov je žensk,“ je izjavila podpredsednica Viviane Reding, evropska komisarka za pravosodje. "Zgledi držav, kot so Belgija, Francija in Italija, ki so v zadnjem času sprejele ustrezno zakonodajo in začenjajo opažati napredek, jasno kažejo, da je s časovno omejenimi regulativnimi ukrepi mogoče veliko doseči. Vseevropski predpis, ki smo ga predlagali, bo zagotovil, da bo obstoječi potencial uporabljen, uravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih podjetij pa se bo enakomerno spodbujala na celotnem notranjem trgu.“

Države z zakonodajo o kvotah bodo še naprej gonilna sila sprememb. Največje povečanje je bilo doslej opaženo v Italiji (za 4,9 odstotne točke na 11 %), kjer je bil pred kratkim sprejet zakon o kvotah, ki določa, da morajo podjetja, ki kotirajo na borzi, in podjetja v državni lasti do leta 2015 v svoje upravne odbore in nadzorne svete imenovati tretjino žensk. Francija, ki je v letu 2011 uvedla zakon o kvoti, je prva država EU, ki ima več kot eno žensko v najvišjem upravnem odboru vseh svojih največjih podjetij, ki kotirajo na borzi. Ženske zdaj predstavljajo 25 % upravnih odborov družb CAC 40 v Franciji, kar pomeni povečanje za 2,8 odstotne točke v zgolj 10 mesecih (od januarja do oktobra 2012). Kvota Francije je 40 % do leta 2017, uporablja pa se za izvršne in neizvršne člane upravnih odborov v velikih podjetjih, ki kotirajo oziroma ne kotirajo na borzi (ki zaposlujejo vsaj 500 delavcev in imajo prihodke nad 50 milijonov evrov); vmesni cilj Francije je 20 % do leta 2014.

Bolgarija je edina država, v kateri se je delež znatno zmanjšal (za 4 odstotne točke), medtem ko se število žensk v upravnih odborih na Poljskem in Irskem ni spremenilo in z 12 % oziroma 9 % stagnira.

Danes objavljeni podatki so obetavni, vendar je do cilja še daleč. Četrtina največjih podjetij EU (25 %) v svojih upravnih odborih na najvišji ravni še vedno nima žensk.

Evropska komisija je svoje zadnje letno poročilo o ženskah v procesu sprejemanja gospodarskih odločitev objavila marca 2012. Naslednje popolno poročilo bo objavljeno aprila 2013. Današnji vmesni podatki so bili zbrani oktobra 2012 in se primerjajo s podatki iz januarja 2012, popolni podatki pa so dostopni na spletu.

Ozadje

Komisija je 14. novembra 2012 sprejela zakonodajni akt, ki določa minimalni cilj 40 % za nezadostno zastopani spol na položajih neizvršnih članov upravnih odborov podjetij, ki kotirajo na borzi v Evropi, do leta 2020, za javna podjetja, ki kotirajo na borzi, pa do leta 2018 (glej IP/12/1205 in MEMO/12/860).

Glavni elementi osnutka predpisa so:

 1. če evropsko podjetje, ki kotira na borzi, v svojem nadzornem svetu nima 40 % žensk, bo novi predpis od podjetja zahteval, da izvede nov izbirni postopek za člane sveta, v katerem bodo imele prednost kvalificirane kandidatke;

 2. predpis močno poudarja kvalifikacije; ženske nikakor ne bodo prišle v nadzorne svete samo zato, ker so ženske; toda nobeni ženski zaposlitev ne bo zavrnjena zaradi spola;

 3. predpis velja samo za nadzorne svete ali neizvršne direktorje družb, ki kotirajo na borzi, zaradi njihovega gospodarskega pomena in velike prepoznavnosti; mala in srednje velika podjetja so izvzeta;

 4. posamezne države članice EU bodo morale določiti ustrezne in odvračilne sankcije za podjetja, ki bodo kršila direktivo;

 5. zakonodajni akt je začasni ukrep, ki bo leta 2028 samodejno prenehal veljati;

 6. kot dopolnilni ukrep zajema tudi „prilagodljive kvote“, to je obveznost, v skladu s katero si morajo družbe, ki kotirajo na borzi, same določiti individualne ciljne deleže, ki jih morajo doseči do leta 2020 (oziroma 2018 v primeru javnih podjetij) v zvezi z zastopanostjo obeh spolov na položajih izvršnih direktorjev upravnih odborov. Podjetja bodo morala vsako leto poročati o napredku.

Naslednji koraki: da bi postal zakonodajni akt, morajo predlog Komisije sprejeti Evropski parlament in države članice EU v Svetu. Evropski parlament je kot soporočevalki (pripravljavki mnenja) za predlog imenoval poslanko Evropskega parlamenta Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Odbor za pravice žensk) in poslanko Evropskega parlamenta Evelyn Regner (Odbor za pravne zadeve). V Svetu je bila prva razprava o predlogu decembra (MEMO/12/940), od irskega predsedstva EU pa se pričakuje, da bo 20. junija 2013 na dnevni red zasedanja ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve (Svet EPSCO) uvrstilo še drugo razpravo. Medtem je osnutek zakona 15. januarja uspešno prestal analizo subsidiarnosti (z izidom 43:11), pri kateri nacionalni parlamenti (vsak ima po dva glasova, torej skupaj 54 glasov) izrazijo mnenje o tem, ali je določeno vprašanje primerno obravnavati na ravni EU ali je odločitev bolje prepustiti državam članicam.

Več informacij

 1. Evropska komisija, zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

 2. Informativni paket – ženske v upravnih odborih podjetij: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

 3. Raziskava Eurobarometra o enakosti spolov: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

 4. Spletna stran podpredsednice Viviane Reding, evropske komisarke za pravosodje: http://ec.europa.eu/reding

 5. Spremljajte podpredsednico na Twitterju : @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar