Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Davos, 25 ianuarie 2013

Presiunea exercitată de măsurile de reglementare pune lucrurile în mișcare: în Europa, ponderea femeilor în consiliile de administrație ale întreprinderilor atinge 15,8 %

Comisia a publicat astăzi cifre intermediare privind ponderea femeilor în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă. Noile cifre arată o creștere, procentul femeilor cu funcții în consiliile de administrație fiind în prezent de 15,8 %, față de 13,7 % în ianuarie 2012. Acest procent se defalchează după cum urmează: 17 % în medie dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație (față de 15 % în ianuarie 2012) și 10 % dintre membrii executivi ai consiliilor de administrație (față de 8,9 %). În toate țările UE, cu excepția a trei state membre (Bulgaria, Polonia și Irlanda), s-a înregistrat o creștere a ponderii femeilor în consiliile de administrație.

Noua cifră reprezintă o majorare de 2,2 puncte procentuale în comparație cu octombrie 2011 și este cea mai importantă schimbare înregistrată până în prezent de la un an la altul. Această creștere intervine în urma propunerii adoptate de Comisia Europeană la 14 noiembrie 2012 privind prezența femeilor în consiliile de administrație (IP/12/1205 și MEMO/12/860), și anume introducerea obiectivului de a numi femei în 40 % din funcțiile în cadrul consiliilor de administrație, pe baza meritului. Creșterea reflectă, de asemenea, impactul discuțiilor la nivel înalt din UE cu privire la necesitatea unei legislații care să reglementeze numărul femeilor în consiliile de administrație.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, dna vicepreședinte Viviane Reding a prezentat astăzi noile cifre în discursul pronunțat într-o reuniune publică privind femeile în procesul de luare a deciziilor economice, alături de dna Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar Internațional.

Rezultatele o demonstrează: presiunea exercitată de măsurile de reglementare dă roade. Întreprinderile încep în sfârșit să înțeleagă că, dacă doresc să rămână competitive într-o societate în curs de îmbătrânire, nu își pot permite să ignore talentul femeilor: 60 % din absolvenții universităților sunt femei”, a declarat dna vicepreședinte Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Exemplul unor țări ca Belgia, Franța și Italia, care au adoptat recent măsuri legislative și unde progresele încep să fie vizibile, arată clar că o intervenție limitată în timp în materie de reglementare poate fi un factor determinant. Legislația la nivel european pe care am propus-o va asigura faptul că se va face uz de talentul existent, ceea ce va promova în mod omogen echilibrul de gen în toate consiliile de administrație ale întreprinderilor pe întreg teritoriul pieței noastre interne.”

Țările care au adoptat acte legislative privind cotele rămân vectorii schimbării. Creșterile cele mai vizibile în termeni de puncte procentuale au fost înregistrate în Italia (o creștere de până la 4,9 puncte procentuale, având ca rezultat un procent de 11 %), care a adoptat recent o lege în materie de cote impunând societăților cotate și întreprinderilor deținute de stat să numească în consiliile de conducere și supraveghere 1/3 femei până în 2015. Franța, care a introdus o lege în materie de cote în 2011, a devenit prima țară din UE în care, în toate societățile mari cotate la bursă, mai mult de o femeie ocupă o funcție importantă în consiliile de administrație. Femeile dețin în prezent 25 % din funcțiile în cadrul consiliilor de administrație ale societăților CAC 40 din Franța – o creștere de 2,8 puncte procentuale în doar 10 luni (ianuarie – octombrie 2012). Franța a instituit o cotă de 40 % până în 2017, aplicabilă în cazul membrilor executivi și neexecutivi ai consiliilor de administrație din marile întreprinderi cotate și necotate (cu cel puțin 500 de angajați și cu venituri de peste 50 de milioane EUR), cu un obiectiv intermediar de 20 % până în 2014.

Între timp, Bulgaria este singura țară în care s-a înregistrat o scădere semnificativă (cu 4 puncte procentuale), în timp ce în Polonia și Irlanda nu s-a produs nicio modificare a numărului de femei în consiliile de administrație, cifrele stagnând la 12 % și, respectiv, la 9 %.

Cifrele publicate astăzi sunt promițătoare, însă mai rămân multe de făcut. Într-o pătrime dintre cele mai mari societăți din UE (25 %), nicio femeie nu ocupă o funcție importantă în consiliile de administrație.

Comisia Europeană a publicat ultimul său raport anual privind femeile în procesul de luare a deciziilor economice în luna martie 2012. Următorul raport complet va fi prezentat în aprilie 2013. Cifrele intermediare publicate astăzi au fost colectate în octombrie 2012 și sunt comparate cu setul de date din ianuarie 2012. Date complete sunt accesibile online.

Context

La 14 noiembrie 2012, Comisia a adoptat un act legislativ care stabilește obiectivul minim ca 40 % din funcțiile neexecutive în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă din Europa să fie ocupate de membrii sexului subreprezentat până în 2020 sau, pentru întreprinderile publice cotate, până în 2018 (a se vedea IP/12/1205 și MEMO/12/860).

Principalele elemente ale proiectului de directivă:

  • În cazul în care, într-o societate cotată din Europa, femeile nu ocupă 40 % din funcțiile consiliilor de supraveghere, noua legislație le va impune societăților respective să introducă o nouă procedură de selecție pentru membrii consiliului care acordă prioritate candidatelor calificate.

  • Actul legislativ pune un accent pronunțat pe calificare. Femeile nu vor obține posturi în consiliile de administrație din simplul motiv că aparțin acestui sex. În același timp, niciunei femei nu i se va refuza un astfel de post din același motiv.

  • Directiva în cauză se aplică numai consiliilor de supraveghere sau directorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă, având în vedere importanța economică a acestora și marea lor vizibilitate. Întreprinderile mici și mijlocii sunt excluse din domeniul de aplicare al actului legislativ.

  • Fiecare stat membru al UE va trebui să instituie sancțiuni corespunzătoare și disuasive pentru societățile care încalcă directiva.

  • Directiva este o măsură temporară, care va expira automat în 2028.

  • De asemenea, directiva cuprinde, ca măsură complementară, o „cotă flexibilă”: o obligație ca societățile cotate la bursă să își fixeze ținte individuale de autoreglementare în ceea ce privește reprezentarea ambelor sexe în rândul directorilor executivi, care să fie atinse până în 2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor publice). Societățile vor trebui să raporteze anual cu privire la progresele înregistrate.

Etapele următoare: Pentru a deveni act cu putere de lege, propunerea Comisiei trebuie acum adoptată de Parlamentul European și de statele membre ale UE în cadrul Consiliului. Parlamentul European i-a desemnat în calitate de coraportori (raportori pentru aviz) în ceea ce privește propunerea pe Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (Comisia pentru drepturile femeii) și Evelyn Regner (Comisia pentru afaceri juridice), deputați în Parlamentul European. Consiliul a organizat o primă discuție cu privire la propunerea respectivă în decembrie (MEMO/12/940) și se așteaptă ca președinția irlandeză a UE să programeze o altă discuție cu ocazia reuniunii miniștrilor pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (Consiliul EPSCO - Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori) din 20 iunie 2013. Între timp, la 15 ianuarie, proiectul de directivă a trecut cu succes de verificarea respectării principiului subsidiarității (cu un rezultat de 43:11) – moment în care parlamentele naționale (care dispun fiecare de două voturi, respectiv 54 de voturi în total) se pronunță privind necesitatea de a aborda o problemă la nivelul UE sau dacă este mai bine ca aceasta să fie abordată de statele membre.

Pentru informații suplimentare

Baza de date a Comisiei Europene cu privire la numărul de femei și bărbați implicați în procesul de luare a deciziilor:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Dosar de presă - Femeile în consiliile de administrație:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție: http://ec.europa.eu/reding

O puteți urmări pe dna vicepreședinte pe Twitter: @VivianeRedingEU

ANEXĂ

Figure 1 – Gender balance on the boards of the largest companies around the EU, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 2 - Change in the share of women board members, January-October 2012 (percentage points)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making

Figure 3 - Share of women amongst board-level non-executives and top-level executives, Oct-2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making


Side Bar