Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Paris den 10 juni 2013

Nytt partnerskap för att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar

EU och Bill & Melinda Gates stiftelse gör idag en utfästelse om samarbete för att bekämpa hiv/aids, tuberkulos, malaria och andra fattigdomsrelaterade sjukdomar som totalt berör mer än en miljard människor i hela världen. Stiftelsens medordförande Bill Gates och EU-kommissionären för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn, undertecknar idag i Paris ett avtal om ett nytt strategiskt partnerskap för forskning på området. Mellan 2007 och 2011 bidrog stiftelsen och Europeiska kommissionen med 2,4 miljarder euro (3,1 miljarder US-dollar) till forskning och utveckling med inriktning på fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar, och har på så sätt stött utvecklingen av mer än 20 nya och förbättrade produkter.

Partnerskapet kommer att investera i forskning om och utveckling av livräddande åtgärder för att förbättra hälsan och välbefinnandet för människor i utvecklingsländerna. Förutom att påskynda utvecklingen av välbehövliga läkemedel, vacciner och diagnostik kommer de två organisationerna att försöka hitta hållbara sätt att till rimliga kostnader se till att dessa produkter snabbt når dem som behöver dem bäst.

– Vårt mål i det nya partnerskapet är att samarbeta för att utveckla minst en ny och bättre sjukvårdsprodukt varje år, säger kommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Detta kommer att innebära ett stort steg framåt för de miljoner som lider av fattigdomsrelaterade sjukdomar.

– Med tillräckliga resurser och politiska åtaganden kan vi tillsammans förbättra tillvaron för miljontals invånare före slutet av det här årtiondet, säger Bill Gates. Stiftelsen är fast besluten att stödja utvecklingen av produkter som räddar liv för att bidra till att lösa några av världens svåraste problem. Partnerskap med kommissionen och övriga finansiärer är avgörande för att vårt gemensamma uppdrag ska lyckas.

Stiftelsen och Europeiska kommissionen planerar att inrätta ett gemensamt innovationspris vid 2014 års innovationskongress för att ge erkännande åt och belöna innovationer som löser problem i de nuvarande strategierna för den globala hälsan.

Kommissionen och stiftelsen kommer också att gemensamt finansiera klinisk utveckling av nya verktyg för att behandla och förebygga hiv, tuberkulos, malaria och förbisedda infektionssjukdomar såsom diarrésjukdomar, burulisår, trakom, lymfatisk filariasis och sömnsjuka. Mycket av detta arbete kommer att genomföras inom ramen för partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP), ett av EU:s flaggskeppsinitiativ där för närvarande 16 europeiska länder och 30 länder i Afrika söder om Sahara deltar.

Bakgrund

EDCTP går snart in i sin andra etapp som omfattar ytterligare faser av klinisk prövning och flera sjukdomar. EDCTP är berett att ge massivt stöd till produktutveckling och kapacitetsuppbyggnad i länder med endemiska sjukdomar. Europeiska kommissionen har föreslagit stöd på upp till 1 miljard euro från EU-budgeten, för att bidra med lika mycket som de europeiska partnerländerna. Detta partnerskap kan spela en nyckelroll genom att tillhandahålla stöd som får katalysatoreffekt för senare faser av klinisk prövning av säkerheten och effektiviteten för banbrytande läkemedel och vaccin. Sådan prövning av en nyutvecklad produkt kan ta upp till 15 år och varje potentiellt läkemedel eller vaccin kostar mellan 500 och 800 miljoner euro att utveckla.

Fortfarande saknas dock säkra, effektiva och prisvärda läkemedel för många fattigdomsrelaterade sjukdomar, och de socioekonomiska kostnaderna för dessa sjukdomar begränsar utvecklingspotentialen, särskilt i Afrika söder om Sahara.

Båda parter håller för närvarande på att identifiera investeringsmöjligheter i lovande produkter och nya vetenskapliga metoder, som ska kombineras med effektiva investeringsstrategier och flexibla finansieringssystem. Ett viktigt målområde är tuberkulos, där nya läkemedel, vaccin och vetenskapliga metoder behövs för att bekämpa sjukdomen och motverka att resistenta tuberkulosstammar uppstår.

Fattigdomsrelaterade sjukdomar har enorma negativa konsekvenser för hälsosituationen, samhället och den ekonomiska tillväxten i många länder, och drabbar främst världens fattigaste och mest marginaliserade befolkningsgrupper. Mer än en miljard människor, varav 400 miljoner barn, lider av en eller flera av de tre stora fattigdomsrelaterade sjukdomarna hiv/aids, malaria och tuberkulos, eller av förbisedda smittsamma sjukdomar, t.ex. burulisår, trakom, lymfatisk filariasis och sömnsjuka. Enbart hiv/aids leder uppskattningsvis till två miljoner dödsfall varje år, medan sammantaget 2,2 miljoner människor dör av malaria och tuberkulos.

Kampen mot de stora fattigdomsrelaterade sjukdomarna håller dessutom på att förvandlas till ett globalt hälsoproblem. Ökande global rörlighet, t.ex turism och migration, innebär att alla länder i världen kan drabbas av utmaningar i form av nya infektionssjukdomar eller gamla infektionssjukdomar som kommer tillbaka. Den globala uppvärmningen och läkemedelsresistans bidrar också till att ändra förekomsten och spridningen av dessa sjukdomar i världen.

Länkar

Länk till samförståndsavtal:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP): http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Europeiska kommissionen – hälsoforskning:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar