Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Paryż, 10 czerwca 2013 r.

Badania naukowe: nowe partnerstwo na rzecz walki z chorobami związanymi z ubóstwem

Unia Europejska oraz Fundacja Billa i Melindy Gatesów zobowiązały się dzisiaj do współpracy na rzecz zwalczania HIV/AIDS, gruźlicy i malarii, a także innych chorób związanych z ubóstwem, które dotykają łącznie ponad miliarda osób na całym świecie. Umowa, którą podpisali dziś w Paryżu prezes fundacji Bill Gates i komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn, ustanawia nowe partnerstwo strategiczne na rzecz badań w tej dziedzinie. W latach 2007-2011 fundacja i Komisja Europejska wydały na badania poświęcone chorobom zakaźnym związanym z ubóstwem w sumie około 2,4 mld euro (3,1 mld dolarów), finansując prace nad ponad 20 nowymi i ulepszonymi produktami medycznymi.

W ramach partnerstwa finansowane będą badania nad metodami leczenia, które poprawią stan zdrowia i jakość życia chorych w krajach rozwijających się. UE i Fundacja Gatesów będą wspierać przyśpieszenie prac nad niezbędnymi lekarstwami i szczepionkami oraz środkami diagnostycznymi, ale też będą starać się zapewnić trwały dostęp po przystępnej cenie do tych nowych rozwiązań, tak aby mogły one szybko trafić do osób w największej potrzebie.

Komisarz Geoghegan-Quinn podkreśliła: „Celem tego nowego partnerstwa jest opracowanie lub ulepszenie wspólnymi siłami co najmniej jednego rozwiązania medycznego rocznie. To będzie ogromny krok naprzód dla milionów osób, które cierpią na choroby związane z ubóstwem”.

„Dzięki odpowiednim środkom finansowym i zaangażowaniu politycznemu, jeszcze przed końcem tej dekady razem możemy podnieść jakość życia milionów osób”, stwierdził Bill Gates. „Moja fundacja w pełni angażuje się we wspieranie wysiłków zmierzających do opracowania ratujących życie rozwiązań, które pomogą ludzkości stawić czoła jednym z najtrudniejszych problemów. Partnerstwo z Komisją i innymi darczyńcami jest kluczem do sukcesu naszego projektu”.

Fundacja Gatesów i Komisja Europejska planują ufundować wspólną nagrodę za innowacje, która zostanie wręczona podczas kongresu innowacji w 2014 r. Nagroda ma być przyznawana za innowacje, które są odpowiedzią na aktualne wyzwania w dziedzinie zdrowia na świecie.

Komisja i Fundacja Gatesów będą też wspólnie finansować badania kliniczne służące opracowaniu nowych narzędzi leczenia i profilaktyki wirusa HIV, gruźlicy, malarii i innych chorób zakaźnych, którym zwykle poświęca się mniej uwagi, takich jak choroba biegunkowa, owrzodzenie Buruli, jaglica, filariozy limfatyczne czy śpiączka afrykańska. Prace te będą prowadzone w dużej mierze w ramach Partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP) – sztandarowej inicjatywy Unii Europejskiej, w której uczestniczy obecnie 16 krajów europejskich i 30 krajów partnerskich z Afryki Subsaharyjskiej.

Kontekst

Działalność EDCTP już wkrótce przejdzie do następnej fazy – obejmie więcej etapów badań klinicznych i nowe rodzaje chorób. EDCTP ma pełnić ważną rolę w opracowywaniu nowych rozwiązań i budowaniu potencjału w krajach dotkniętych szeroko rozprzestrzenionymi chorobami. Komisja Europejska zaproponowała dofinansowanie partnerstwa w wysokości do 1 mld euro z budżetu UE, aby dorównać kwotom wniesionym przez kraje partnerskie z Europy. Partnerstwo EDCTP może odgrywać pierwszorzędną rolę w finansowaniu badań klinicznych na zaawansowanym etapie, które zagwarantują bezpieczeństwo i skuteczność przełomowych lekarstw i szczepionek. Ostatnia faza badań klinicznych nad nowym sposobem leczenia zajmuje zwykle nawet do 15 lat, a koszty opracowania nowego leku lub szczepionki wynoszą od 500 do 800 mln euro.

Nadal brakuje bezpiecznych, skutecznych i niedrogich leków na wiele chorób związanych z ubóstwem, choć koszty społeczno-gospodarcze tych chorób ograniczają potencjał rozwoju, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej.

UE i Fundacja Gatesów obecnie starają się określić, jak można inwestować w obiecujące produkty medyczne i nowe metody naukowe, wykorzystując skuteczne strategie inwestycyjne i mechanizmy elastycznego finansowania. Jedną z głównych chorób, która je interesuje, jest gruźlica. Konieczne są nowe lekarstwa, szczepionki i metody naukowe, aby przeciwdziałać epidemii i pojawianiu się lekoopornych szczepów gruźlicy.

Choroby związane z ubóstwem mają ogromny, negatywny wpływ na zdrowie publiczne, społeczeństwo i wzrost gospodarczy w wielu krajach. Szczególnie ciężko dotykają ludność najbiedniejszych i zepchniętych na margines regionów świata. Ponad miliard osób, w tym 400 mln dzieci, cierpi na jedną lub kilka z trzech głównych chorób związanych z ubóstwem (HIV/AIDS, malarię lub gruźlicę) bądź też na choroby zakaźne, o których rzadziej się wspomina, jak owrzodzenie Buruli, jaglica, filariozy limfatyczne czy śpiączka afrykańska. Sam wirus HIV i choroba AIDS co roku zabijają, jak wynika z szacunków, 2 mln ludzi, podczas gdy malaria i gruźlica powodują śmierć łącznie około 2,2 mln ludzi.

Walka z głównymi chorobami związanymi z ubóstwem coraz częściej podnoszona jest do rangi światowego problemu zdrowotnego. Wzrost mobilności w skali świata, w tym turystyka i migracje, oznacza, że każdy kraj na świecie może stanąć przed problemem nowej lub nawracającej epidemii choroby zakaźnej. Globalne ocieplenie i zjawisko oporności na leki to kolejne czynniki wpływające na występowanie i rozmieszczenie ognisk tych chorób na świecie.

Linki

Link do strony Fundacji Billa i Melindy Gatesów:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP): http://www.edctp.org/

Komisja Europejska – Badania naukowe w dziedzinie zdrowia:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar