Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Parijs, 10 juni 2013

Onderzoek: nieuw partnerschap in de strijd tegen armoedegerelateerde ziekten

De Europese Unie en de Bill & Melinda Gates Foundation hebben vandaag aangekondigd te gaan samenwerken in de strijd tegen HIV/AIDS, tuberculose, malaria en andere armoedegerelateerde ziekten, die samen wereldwijd meer dan 1 miljard mensen treffen. De overeenkomst, die vandaag in Parijs door mede-voorzitter van de stichting Bill Gates en de Europese commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, is ondertekend, vormt de basis voor een nieuw strategisch partnerschap voor onderzoek op dit gebied. Tussen 2007 en 2011 hebben de stichting en de Europese Commissie al ongeveer 2,4 miljard EUR (3,1 miljard dollar) in onderzoek en ontwikkeling voor het bestrijden van armoedegerelateerde infectieziekten geïnvesteerd. Daarmee is bijgedragen aan de ontwikkeling van 20 nieuwe en verbeterde producten.

Om de gezondheid en het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren, zal het partnerschap investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van levensreddende ingrepen. De twee organisaties zullen werken aan het versneld ontwikkelen van dringend benodigde medicijnen, vaccins en diagnoses. Daarnaast streven zij naar betaalbare en duurzamere manieren om deze producten snel bij de mensen te krijgen die ze het hardst nodig hebben.

Commissaris Geoghegan-Quinn zei: "Wij streven er binnen het kader van dit partnerschap naar om samen minstens één nieuw en beter geneesmiddel per jaar te ontwikkelen. Voor de miljoenen mensen die aan armoedegerelateerde ziekten lijden zal dit een grote stap in de goede richting zijn."

"Met genoeg middelen en politieke steun kunnen we vóór het einde van dit decennium gezamenlijk de levens van miljoenen mensen verbeteren", aldus Bill Gates. "De stichting ondersteunt de inspanningen voor de ontwikkeling van levensreddende producten om een aantal van de ergste problemen op aarde op te lossen, volledig. Het partnerschap met de Commissie en andere financiers is voor het welslagen van onze gezamenlijke taak cruciaal."

De stichting en de Europese Commissie zijn van plan op de Innovatieconventie van 2014 een gezamenlijke innovatieprijs in het leven te roepen, waarmee zij vernieuwingen in de huidige aanpak van de wereldgezondheidsproblemen willen erkennen en belonen.

De Commissie en de stichting gaan ook samen de klinische ontwikkeling financieren van nieuwe middelen ter bestrijding en voorkoming van HIV, tuberculose, malaria en andere verwaarloosde infectieziekten als diarreeziekten, Buruli-zweren, trachoma, filariasis en slaapziekte. Veel van dit werk zal worden uitgevoerd door het Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership - EDCTP), een kerninitiatief van de Europese Unie waarbij momenteel 16 Europese en 30 partners uit Afrika ten zuiden van de Sahara zijn betrokken.

Achtergrond

Het EDCTP gaat binnenkort zijn tweede fase in, die meer ontwikkelingsstadia van klinische tests en meer ziektegebieden zal omvatten. Het EDCTP wordt naar verwachting een belangrijke bron van steun bij productontwikkeling en capaciteitsopbouw in landen met endemische ziekten. De Europese Commissie heeft voorgesteld om hiervoor tot 1 miljard EUR van de EU-begroting vrij te maken - wat overeenkomt met de bijdragen uit de Europese partnerlanden. Dit partnerschap kan een sleutelrol spelen bij de verstrekking van beslissende financiering voor klinisch onderzoek in latere ontwikkelingsfasen die de veiligheid en doeltreffendheid van baanbrekende medicijnen en vaccins moeten aantonen. Een doorsnee proef in een late ontwikkelingsfase kan tot 15 jaar duren en voor elk potentieel medicijn of vaccin ontwikkelingskosten van 500 tot 800 miljoen EUR meebrengen.

Voor veel armoedegerelateerde ziekten bestaan er nog geen veilige, doeltreffende en betaalbare medicijnen. Door de sociale en economische kosten van deze ziekten wordt echter het ontwikkelingspotentieel van met name Afrika ten zuiden van de Sahara ondermijnd.

Beide partijen onderzoeken de mogelijkheden om in nieuwe veelbelovende medicijnen en wetenschappelijke benaderingen te investeren met gebruikmaking van doeltreffende beleggingsstrategieën en flexibele financieringsmechanismen. Een belangrijk doel is om de tuberculose-epidemie en de opkomst van resistente TB-stammen tegen te gaan, waarvoor nieuwe medicijnen, vaccins en wetenschappelijke benaderingen nodig zijn.

Armoedegerelateerde ziekten hebben grote negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, de samenleving en de economische groei in veel landen. Zij treffen vooral de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen in de wereld. Meer dan 1 miljard mensen, waaronder 400 miljoen kinderen, lijden aan één of meer van de drie belangrijkste armoedegerelateerde ziekten: HIV/AIDS, malaria en tuberculose - of aan onderbelichte infectieziekten als Buluri-zweren, trachoma, filariasis en slaapziekte. Alleen al aan HIV/AIDS sterven naar schatting ieder jaar 2 miljoen mensen en malaria en tuberculose samen doden naar schatting 2,2 miljoen mensen.

De strijd tegen de belangrijkste armoedegerelateerde ziekten wordt steeds meer een wereldwijd gezondheidsprobleem. De toenemende internationale mobiliteit, met inbegrip van toerisme en migratie, betekent dat in elk land ter wereld nieuwe infectieziekten kunnen optreden of oude infectieziekten kunnen terugkeren. De opwarming van de aarde en de opkomst van resistentie tegen medicijnen verandert het voorkomen en de verspreiding van deze ziekten over de wereld.

Links:

Link naar de MoU:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Het Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden): http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Europese Commissie -- gezondheidsonderzoek: 

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Contactpersonen:

Michael Jennings (+32 229-63388)

Monika Wcislo (+32 229-86595)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar