Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Parīzē, 2013. gada 10. jūnijā

Pētniecība: jauna partnerība cīnīsies pret slimībām, kas saistītas ar nabadzību

Eiropas Savienība un Bila un Melindas Geitsu fonds šodien ir publiskojuši apņemšanos sadarboties, lai apkarotu tādas ar nabadzību saistītas slimības kā HIV/AIDS, tuberkuloze, malārija un citas, kas visas kopā pasaulē skar vairāk nekā 1 miljardu cilvēku. Šodien Parīzē fonda līdzpriekšsēdētājs Bils Geitss un Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna parakstīja nolīgumu, kas šajā jomā izveido jaunu stratēģisku pētniecības partnerību. Laikā no 2007. gada līdz 2011. gadam fonds un Eiropas Komisija, atbalstot vairāk nekā 20 jaunu un pilnveidotu zāļu un citu līdzekļu izstrādi, pētniecībā un izstrādē ir ieguldījuši apmēram 2,4 miljardus eiro (3,1 miljardu ASV dolāru), galveno uzmanību pievēršot ar nabadzību saistītām infekcijas slimībām.

Minētā partnerība līdzekļus ieguldīs jaunu dzīvību glābjošas medicīniskas iejaukšanās līdzekļu pētniecībā un izstrādē, lai paaugstinātu jaunattīstības valstu iedzīvotāju veselības un labklājības līmeni. Abas organizācijas ne vien veicinās ļoti nepieciešamu zāļu, vakcīnu un diagnostikas metožu un līdzekļu izstrādi, bet arī centīsies rast veidu, kā ekonomiski un ilgtspējīgi nodrošināt, ka minētie līdzekļi bez kavēšanās nokļūst pie tiem cilvēkiem, kam tie visvairāk vajadzīgi.

Komisāre Gēgena-Kvinna teica: "Mūsu mērķis šajā jaunajā partnerībā ir sadarboties, lai gadā izstrādātu vismaz vienu jaunu un labāku veselības aizsardzības līdzekli. Miljoniem cilvēku, kas cieš no slimībām, kuras saistītas ar nabadzību, tas nozīmēs lielu soli uz priekšu."

"Ar piemērotiem resursiem un politisku apņemšanos mēs pirms šīs desmitgades beigām varam kopīgi uzlabot dzīvi miljoniem cilvēku," teica B. Geitss. "Fonda darbība visā pilnībā ir vērsta uz vienu mērķi — atbalstīt centienus radīt jaunas dzīvību glābjošas zāles un citus līdzekļus, lai palīdzētu atrisināt dažas no pasaules visgrūtākajām problēmām. Partnerība ar Komisiju un citiem finansētājiem ir izšķirīgi svarīga, lai mūsu kopīgā misija gūtu panākumus."

Nākamajā inovācijas sanāksmē 2014. gadā fonds un EK plāno atklāt kopīgu inovācijas balvu, kas būtu atzinības zīme un atalgojums inovācijām, kuras palīdz risināt problēmas, kas saistītas ar pasaulē valdošajām pieejām veselības aizsardzībai.

Komisija un fonds arī kopīgi finansēs HIV, tuberkulozes, malārijas un citu, novārtā atstātu, infekcijas slimību, piemēram, dažādu diareju, Buruli čūlas, trahomas, limfātiskās filariāzes un miega slimības ārstēšanai paredzētu jaunu līdzekļu klīnisko izstrādi. Šis darbs lielākoties noritēs ar Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko pētījumu partnerības (EDCTP) starpniecību; tā ir viena no Eiropas Savienības pamatiniciatīvām, kurā patlaban iesaistījušās 16 partnervalstis no Eiropas un 30 partnervalstis no Subsahāras Āfrikas.

Vispārīga informācija

Drīz sāksies EDCTP darbības otrais posms, kas klīnisko pētījumu fāzes un dažādas slimības aptvers lielākā mērā. EDCTP ir gatava vērienīgi atbalstīt zāļu un līdzekļu izstrādi un darbībspējas veidošanu valstīs, kur slimības ir endēmiskas. Eiropas Komisija no ES budžeta ir piedāvājusi Eiropas partnervalstu ieguldījumam līdzvērtīgu finansējumu, apmērā līdz miljardam eiro. Partnerība lielu ieguldījumu var sniegt, sagādājot izšķirīgi svarīgu finansējumu klīnisko pētījumu beigu posmā, kurā pierāda revolucionāru zāļu un vakcīnu drošumu un iedarbīgumu. Jaunizstrādāta medicīniskās iejaukšanās līdzekļa klīniskās izpētes beigu posms var ilgt pat 15 gadus, un viena jauna zāļu vai vakcīnas kandidāta izstrāde izmaksā 500 līdz 800 miljonus eiro.

Pret daudzām ar nabadzību saistītām slimībām joprojām trūkst drošu, iedarbīgu zāļu par pieņemamu cenu, un šo slimību sociālekonomiskā cena ierobežo attīstības potenciālu, it sevišķi Subsahāras Āfrikā.

Abas puses patlaban apzina iespējas investēt daudzsološās zālēs un līdzekļos, un jaunās zinātniskās pieejās, ko izmantotu kopā ar efektīvām investīciju stratēģijām un elastīgiem finansēšanas mehānismiem. Viena no svarīgām mērķjomām būs tuberkuloze, jo ir vajadzīgas jaunas zāles, vakcīnas un zinātniskas pieejas, lai cīnītos pret šīs slimības epidēmijas un pret zālēm rezistentu tās celmu izplatīšanos.

Ar nabadzību saistītas slimības daudzās valstīs smagi un nelabvēlīgi ietekmē veselības līmeni, sabiedrību un ekonomikas augsmi. Īpaši skarbas sekas tām ir pasaules nabadzīgākajās un visvairāk marginalizētajās kopienās. Ar vienu vai vairākām no trim izplatītākajām slimībām, kas saistītas ar nabadzību — HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi — vai ar novārtā atstātām infekcijas slimībām, piemēram, Buruli čūlu, trahomu, limfātisko filariāzi un miega slimību, slimo vairāk nekā miljards cilvēku, tai skaitā 400 miljoni bērnu. Lēš, ka no HIV/AIDS vien katru gadu mirst 2 miljoni cilvēku, savukārt no malārijas un tuberkulozes kopā mirst 2,2 miljoni.

Cīņa pret izplatītākajām ar nabadzību saistītajām slimībām arvien vairāk kļūst par globālu veselības aizsardzības problēmu. Arvien mobilāka pasaule, arī tūrisms un migrācija, nozīmē, ka ar jaunām vai atkārtotām problēmām, ko rada infekcijas slimības, var saskarties jebkura pasaules valsts. Globālā sasilšana un rezistences izstrādāšanās pret zālēm arvien vairāk maina šo slimību izplatību un ģeogrāfisko sadalījumu pasaulē.

Saites

Saite uz saprašanās memorandu:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko pētījumu partnerība (EDCTP):

http://www.edctp.org/.

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do.

Eiropas Komisija — veselības pētniecība:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar