Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Pariisi 10. kesäkuuta 2013.

Tutkimus: uusi yhteistyökumppanuus köyhyyteen liittyvien sairauksien torjumiseksi

Euroopan unioni sekä Bill ja Melinda Gatesin säätiö ovat tänään ilmoittaneet yhteistyöstä, jolla on tarkoitus torjua hiviä ja aidsia, tuberkuloosia, malariaa ja muita köyhyyteen liittyviä sairauksia, joista kärsii yhteensä yli miljardi ihmistä maailmassa. Sopimuksen allekirjoittivat tänään Pariisissa yksi säätiön puheenjohtajista, Bill Gates, ja tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn, ja sillä luodaan alalle uusi strateginen tutkimuskumppanuus. Vuosina 2007–2011 säätiö ja Euroopan komissio ovat myöntäneet noin 2,4 miljardia euroa (3,1 miljardia dollaria) tutkimus- ja kehitystyöhön, jossa keskitytään köyhyyteen liittyviin tartuntatauteihin ja jolla on tuettu yli 20 uuden ja parannetun tuotteen kehittämistä.

Yhteistyökumppanit investoivat kehitysmaissa asuvien terveydentilan ja hyvinvoinnin parantamiseen toimilla, joilla tähdätään ihmishenkien pelastamiseen. Pyrkimyksenä on vauhdittaa kipeästi tarvittujen lääkkeiden, rokotteiden ja diagnosointikeinojen kehittämistä ja tämän lisäksi parantaa kohtuuhintaisia ja kestäviä väyliä sen varmistamiseksi, että nämä tuotteet saadaan nopeasti eniten niitä tarvitsevien käyttöön.

”Tavoitteenamme on, että tämän uuden kumppanuuden puitteissa saamme yhteistyössä kehitettyä vähintään yhden uuden ja paremman terveydenhuoltotuotteen vuodessa”, totesi komissaari Geoghegan-Quinn. ”Se on iso askel eteenpäin niiden miljoonien kannalta, jotka kärsivät köyhyyteen liittyvistä sairauksista”, hän jatkoi.

”Riittävien resurssien ja poliittisen sitoumuksen avulla voimme yhdessä parantaa miljoonien elämää ennen tämän vuosikymmenen loppua", totesi Bill Gates. ”Säätiö on sitoutunut tukemaan toimia, joilla pyritään kehittämään ihmishenkiä pelastavia tuotteita joidenkin maailman kiperimpien ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyökumppanuus komission ja muiden rahoittajien kanssa on ratkaisevan tärkeää, jotta yhteinen tehtävämme onnistuu.”

Säätiö ja Euroopan komissio aikovat julkistaa yhteisen innovointipalkinnon vuoden 2014 innovaatiokonventissa. Sillä on tarkoitus tunnustaa ja palkita innovaatioita, joilla puututaan maailmanlaajuista terveystilannetta koskevien nykyisten lähestymistapojen haasteisiin.

Komissio ja säätiö rahoittavat yhdessä myös useiden tautien hoitamiseen ja ehkäisemiseen tarkoitettujen uusien välineiden kliinistä kehitystä. Tällaisia ovat esimerkiksi hiv, tuberkuloosi, malaria ja muut laiminlyödyt tartuntataudit, kuten ripulitaudit, Buruli-haavauma, trakooma, lymfaattinen filariaasi (elefanttitauti) ja unitauti. Suuri osa tästä työstä tehdään Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuuden (EDCTP) kautta. Kyseessä on Euroopan unionin lippulaivahanke, jossa on mukana tällä hetkellä 16 Euroopan ja 30 Saharan eteläpuolisen Afrikan maata.

Tausta

EDCTP:n toinen vaihe käynnistyy kohta, ja siihen kuuluu useampia kliinisten kokeiden vaiheita ja useampia tautialueita. EDCTP on valmis toimimaan keskeisenä tuotekehityksen ja valmiuksien parantamisen tukijana maissa, joissa näitä tauteja esiintyy endeemisenä. Euroopan komissio on ehdottanut enintään 1 miljardin euron rahoitusta EU:n talousarviosta, jotta rahoituksen taso vastaisi eurooppalaisten kumppanimaiden antamaa rahoitusta. Nyt vahvistettu yhteistyökumppanuus voi olla tärkeässä asemassa annettaessa kannustavaa rahoitusta loppuvaiheen kliinisiin kokeisiin, jotta voidaan todistaa uraauurtavien lääkkeiden ja rokotteiden turvallisuus ja teho. Tyypillisiin uuden tuotteen loppuvaiheen kokeisiin voi kulua 15 vuotta ja kehityskustannukset kutakin uutta kokeiltavaa lääkettä tai rokotetta kohti ovat 500–800 miljoonaa euroa.

Moniin köyhyyteen liittyviin sairauksiin ei kuitenkaan edelleenkään ole saatavilla turvallisia, tehokkaita ja kohtuuhintaisia lääkkeitä, ja näiden sairauksien sosioekonomiset kustannukset jarruttavat kehitystä, etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Osapuolet ovat parhaillaan kartoittamassa investointimahdollisuuksia lupaaviin tuotteisiin ja uusiin tieteellisiin lähestymistapoihin. Tässä yhdistetään tehokkaiden investointistrategioiden ja joustavien rahoitusmekanismien käyttö. Yksi keskeinen kohde on tuberkuloosi, jonka torjumiseksi tarvitaan uusia lääkkeitä, rokotteita ja tieteellisiä lähestymistapoja. Myös lääkkeille vastustuskykyisen tuberkuloosin eteneminen olisi torjuttava.

Köyhyyteen liittyvillä sairauksilla on valtavia negatiivisia vaikutuksia terveyteen, yhteiskuntaan ja talouskasvuun monissa maissa. Ne kohdistuvat erityisesti maailman köyhimpiin ja syrjäytyneimpiin yhteisöihin. Yli miljardilla ihmisellä, joista 400 miljoonaa on lapsia, on vähintään yksi kolmesta tärkeimmästä köyhyyteen liittyvästä sairaudesta – hiv ja aids, malaria sekä tuberkuloosi – tai laiminlyödystä tartuntataudista, kuten Buruli-haavauma, trakooma, elefanttitauti tai unitauti. Pelkästään hiviin ja aidsiin kuolee noin 2 miljoonaa ihmistä joka vuosi ja malariaan ja tuberkuloosiin yhteensä noin 2,2 miljoonaa.

Tärkeimmistä köyhyyteen liittyvistä sairauksista on yhä enenevässä määrin tulossa myös globaali terveysongelma. Kasvava globaali liikkuvuus myös turismin ja maahanmuuton myötä tarkoittaa sitä, että missä tahansa maassa voidaan joutua kohtaamaan näiden tartuntatautien aiheuttamia uusia tai uudelleen esiintyviä haasteita. Globaali ilmaston lämpeneminen ja lääkkeille vastustuskykyisten kantojen synty muuttavat entisestään näiden tautien esiintyvyyttä ja leviämistä koko maailmassa.

Linkkejä

Linkki yhteisymmärryspöytäkirjaan:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus (EDCTP):

http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Euroopan komissio – terveystutkimus:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar