Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Paris, den 10. juni 2013

Forskning: Nyt partnerskab til bekæmpelse af fattigdomsrelaterede sygdomme

Den Europæiske Union og Bill & Melinda Gates Foundation har i dag forpligtet sig til at samarbejde om at bekæmpe HIV/AIDS, tuberkulose, malaria og andre fattigdomsrelaterede sygdomme, som tilsammen berører mere end 1 mia. mennesker verden over. Med aftalen, der underskrives i Paris i dag af fondens medformand Bill Gates og Europa-Kommissionens kommissær for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, skabes et nyt strategisk forskningspartnerskab inden for området. Mellem 2007 og 2011 har fonden og Europa-Kommissionen bidraget ca. 2,4 mia. EUR (3,1 mia. USD) til forskning og udvikling, som fokuserer på fattigdomsrelaterede smitsomme sygdomme, og dermed understøttet udviklingen af flere end 20 nye og forbedrede produkter.

Partnerskabet vil investere i forskning i og udvikling af livreddende foranstaltninger, som forbedrer sundhed og velbefindende for befolkningen i udviklingslandene. Ud over at fremskynde udviklingen af hårdt tiltrængt medicin, vacciner og diagnosticering vil de to organisationer også søge at fremme bæredygtige forsyningsveje til en rimelig pris for at sikre, at produkterne hurtigt når frem til dem, der har det største behov.

Kommissær Geoghegan-Quinn udtalte: "Vores mål i dette nye partnerskab er at samarbejde om at udvikle mindst et nyt og bedre sundhedsprodukt pr. år. Det vil være et stort skridt fremad for millioner af mennesker med fattigdomsrelaterede sygdomme."

“Med tilstrækkelige ressourcer og politisk vilje vil vi kunne forbedre tilværelsen for millioner af mennesker inden udgangen af dette årti," udtalte Bill Gates. "Vores fond har kun ét formål, nemlig at støtte udviklingen af livreddende produkter for at afhjælpe nogle af de vanskeligste problemer i verden. Et partnerskab med Kommissionen og andre pengegivere er afgørende for, om vi får succes med vores fælles mission."

Fonden og Europa-Kommissionen planlægger at uddele en fælles innovationspris ved Innovation Convention i 2014 for at anerkende og belønne innovationer, som søger at finde løsninger på aktuelle globale sundhedsproblemer.

Kommissionen og fonden vil også i fællesskab støtte klinisk udvikling af nye værktøjer til behandling og forebyggelse af HIV, tuberkulose, malaria og andre oversete smitsomme sygdomme som diaréfremkaldende sygdomme, Burulisår, trachom, filariosis og sovesyge. Meget af arbejdet vil blive gennemført inden for rammerne af partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslandene vedrørende kliniske forsøg (EDCTP), et EU-flagskibsinitiativ med deltagelse af 16 europæiske lande aktuelt og 30 afrikanske lande i området syd for Sahara.

Baggrund

EDCTP går snart ind i sin anden fase, som dækker yderligere to faser af kliniske forsøg og flere sygdomsområder. EDCTP er klar til at yde en stor støtte til produktudvikling og kapacitetsopbygning i lande med endemiske sygdomme. EU-Kommissionen har foreslået støtte på op til 1 mia. EUR fra EU's budget, som modsvarer støtten fra de europæiske partnerlande. Dette partnerskab kan spille en afgørende rolle ved at tilvejebringe katalyserende støtte til kliniske forsøg i slutfaserne, som har til formål at bevise, at ny medicin og vacciner er sikre og effektive. Et typisk slutfaseforsøg af et nyudviklet produkt kan tage op til 15 år og koste mellem 500 og 800 mio. EUR at udvikle pr. ny mulig medicinpræparat eller vaccine.

Sikker og effektiv medicin til rimelige priser er stadig en mangelvare for mange fattigdomsrelaterede sygdomme, og de samfundsmæssige omkostninger som følge af disse sygdomme begrænser udviklingspotentialet, navnlig i de afrikanske lande syd for Sahara.

Begge partnere søger aktuelt at udpege investeringsmuligheder i lovende produkter og nye videnskabelige tilgange, som kombineres med brugen af effektive investeringsstrategier og fleksible støttemekanismer. Et vigtigt målområde bliver tuberkulose, hvor nye medicinpræparater, vacciner og videnskabelige tilgange er nødvendige for at bekæmpe epidemien og modvirke fremkomsten af medicinresistente tuberkulosestammer.

Fattigdomsrelaterede sygdomme har en enorm negativ virkning på folkesundheden, samfundet og den økonomiske vækst i mange lande. De påvirker navnlig verdens fattigste og mest marginaliserede befolkningsgrupper. Mere end 1 mia. mennesker, herunder 400 mio. børn, har én eller flere af de tre største fattigdomsrelaterede sygdomme — HIV/AIDS, malaria og tuberkulose — eller andre oversete sygdomme, f.eks. Burulisår, trachom, filariosis og sovesyge. HIV/AIDS alene dræber skønsvis 2 mio. årligt, medens malaria og tuberkulose sammenlagt dræber ca. 2,2 mio. mennesker.

Bekæmpelsen af de store fattigdomsrelaterede sygdomme er også i tiltagende grad et globalt sundhedsproblem. Den voksende globale mobilitet, herunder også turisme og migration, betyder, at alle lande i verden kan stå over for nye eller tilbagevendende udfordringer i form af smitsomme sygdomme. Drivhuseffekten og fremkomsten af medicinresistente stammer bidrager også til at ændre forekomsten og spredningen af de pågældende sygdomme på verdensplan.

Link

Link til aftalememorandum:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Partnerskabet mellem de europæiske lande og udviklingslandene vedrørende kliniske forsøg (EDCTP): http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Europa-Kommissionen - Forskning i sundhed:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar