Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Paříž, 10. června 2013

Výzkum: Nové partnerství v boji proti nemocem souvisejícím s chudobou

Evropská unie a Nadace Billa a Melindy Gatesových se dnes dohodly na spolupráci v boji proti HIV/AIDS, tuberkulóze, malárii a dalším nemocem souvisejícím s chudobou, kterými na celém světě trpí více než miliarda lidí. Dohoda, kterou v Paříži podepsal spolupředseda nadace Bill Gates a evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová, umožňuje vytvořit nové strategické partnerství pro výzkum v této oblasti. V období 2007 až 2011 přispěly nadace a Evropská komise přibližně 2,4 miliardy EUR (3,1 miliardy USD) na výzkum infekčních onemocnění souvisejících s chudobou, čímž podpořily vývoj více než 20 nových a zdokonalených produktů.

Toto partnerství bude investovat do výzkumu a vývoje takových opatření, jež povedou ke zlepšení zdraví a životních podmínek lidí žijících v rozvojových zemích. Obě organizace se budou snažit urychlit vývoj potřebných léků, očkovacích látek a diagnostických postupů a budou rovněž usilovat o to, aby se tyto produkty rychle dostaly k těm nejpotřebnějším, a to udržitelným a cenově dostupným způsobem.

Komisařka Geoghegan-Quinnová uvedla: „Naším cílem je v rámci nového partnerství spolupracovat na vytvoření alespoň jednoho nového a lepšího zdravotního produktu každý rok. To bude znamenat velký krok vpřed pro miliony lidí, kteří trpí nemocemi souvisejícími s chudobou.“

„S dostatečnými zdroji a politickým nasazením můžeme do konce tohoto desetiletí zlepšit životy milionů lidí,“ uvedl Bill Gates. „Naše nadace je odhodlána podpořit vývoj produktů, které mohou zachránit lidský život, a tak pomoci řešit tento závažný světový problém. Aby byla naše společná mise úspěšná, je partnerství s Komisí a dalšími dárci velmi důležité.“

Nadace a Evropská komise plánují během konference o inovacích, která se bude konat v roce 2014, vyhlásit společnou soutěž o cenu za nejlepší inovace v oblasti celosvětového zdraví.

Komise a nadace budou také společně financovat klinický vývoj nových nástrojů k léčbě a prevenci HIV, tuberkulózy, malárie a opomíjených infekčních chorob, jako jsou průjmová onemocnění, vřed Buruli, trachom, lymfatická filariáza a spavá nemoc. Většina těchto činností bude prováděna prostřednictvím Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP), což je jedna z hlavních iniciativ Evropské unie, jíž se v současné době účastní 16 evropských a 30 subsaharských partnerských zemí.

Souvislosti

EDCTP brzy vstoupí do své druhé fáze, během které se uskuteční další části klinických hodnocení a která zahrne i další nemoci. EDCTP se tak může stát jedním z hlavních přispěvatelů na vývoj nových výrobků a budování kapacit v zemích s endemickými nemocemi. Evropská komise navrhla vyčlenit z rozpočtu EU téměř 1 miliardu EUR, aby dorovnala příspěvky evropských partnerských zemí. Toto partnerství může hrát klíčovou roli při zajištění katalytického financování pro klinická hodnocení pozdějších fázích s cílem prokázat bezpečnost a účinnost nových léků a očkovacích látek. Pozdní fáze hodnocení nového lékařského prostředku může trvat až 15 let a náklady na nový lék či očkovací látku mohou dosáhnout 500 až 800 milionů EUR.

Bezpečné, účinné a cenově dostupné léky pro řadu nemocí souvisejících s chudobou však stále chybí a sociální a ekonomické náklady na tato onemocnění omezují možnosti rozvoje, zejména v subsaharské Africe.

Obě strany v současné době zjišťují investiční příležitosti u perspektivních produktů a nových vědeckých přístupů spolu s využitím účinných investičních strategií a pružných mechanismů financování. Jedním z nejpalčivějších problémů je tuberkulóza, proti které je třeba vyvinout nové léky a vakcíny a použít inovativní vědecké postupy k zamezení šíření této epidemie, a zejména jejích rezistentních kmenů.

Nemoci související s chudobou mají velmi negativní dopad na zdraví, společnost a hospodářský růst v mnoha zemích. Devastují zejména nejchudší a marginalizované skupiny obyvatel. Jednou nebo i několika ze tří hlavních nemocí souvisejících s chudobou (HIV/AIDS, malárií či tuberkulózou) nebo opomíjenými infekčními onemocněními, jako je např. vřed Buruli, trachom, lymfatická filariáza a spavá nemoc, trpí více než 1 miliarda lidí, z toho asi 400 milionů dětí. HIV/AIDS ročně zabije přibližně 2 miliony lidí, na malárii a tuberkulózu zemře dohromady okolo 2,2 milionu lidí.

Boj proti závažným nemocem souvisejícím s chudobou se stále více stává celosvětovou zdravotní prioritou. Rostoucí mobilita lidí (např. cestovní ruch a migrace) způsobuje, že nové nebo opakované problémy způsobené infekčními chorobami se mohou objevit v kterékoli zemi světa. Výskyt a šíření těchto nemocí po celém světě rovněž ovlivňuje globální oteplování a vznik rezistence na léky.

Odkazy

Odkaz na memorandum o porozumění:

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (EDCTP):

http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Evropská komise – Výzkum v oblasti zdraví:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar