Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Париж, 10 юни 2013 година

Научни изследвания: Ново партньорство срещу болестите, свързани с бедността

Европейският съюз и фондацията „Бил и Мелинда Гейтс“ днес се ангажираха да работят заедно в борбата срещу ХИВ/СПИН, туберкулозата, маларията и други болести, свързани с бедността, които засягат общо над 1 милиард души по света. Със споразумението, подписано днес в Париж от съпредседателя на фондацията Бил Гейтс и европейския комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин, се създава ново стратегическо партньорство за научни изследвания в тази област. Между 2007 и 2011 г. фондацията и Европейската комисия допринесоха за научните изследвания и иновациите, насочени към свързаните с бедността болести, с около 2,4 милиарда евро (3,1 милиарда американски долара), като спомогнаха за разработването на над 20 нови и подобрени продукта.

Партньорството ще инвестира в изследователска и развойна дейност, свързана с животоспасяващи намеси за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората, живеещи в развиващите се страни. В допълнение към ускоряването на разработването на така необходимите лекарства, ваксини и методи за диагностика, двете организации ще се стремят да подобрят достъпните и устойчиви начини на производство, за да се гарантира бързото достигане на продуктите до онези, които най-много се нуждаят от тях.

Членът на Комисията г-жа Гейгън-Куин заяви: „Целта ни в това ново партньорство е да работим заедно за разработването на поне един нов и по-добър здравен продукт годишно. Това ще представлява голяма крачка напред за милиони хора, засегнати от болести, свързани с бедността.“

С достатъчно ресурси и политически ангажимент ние можем заедно да подобрим живота на милиони хора преди края на настоящото десетилетие“, заяви г-н Гейтс. „Фондацията изцяло се ангажира в подкрепа на усилията за разработване на животоспасяващи продукти, за да допринесе за разрешаването на някои от най‑трудните проблеми в света. Партньорството с Комисията и други структури, предоставящи финансиране, са от първостепенно значение за успеха на общите ни мисии.“

Фондацията и Комисията възнамеряват да създадат съвместна награда за иновации в рамките на Конвента за иновациите през 2014 г. с цел признаването и поощряването на иновации, насочени към посрещането на предизвикателствата, стоящи пред здравеопазването в световен мащаб.

Комисията и фондацията също така съвместно ще финансират клиничното разработване на нови средства за лечение и превенция на ХИВ, туберкулоза, малария, както и на други, често пренебрегвани инфекциозни болести като диарията, язвата на Бурули, трахомата, лимфната филариоза и сънната болест. Голяма част от работата ще се извършва чрез Партньорството за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP) — водеща инициатива на Европейския съюз, която понастоящем обхваща 16 европейски и 30 африкански държави партньори, разположени на юг от Сахара.

Контекст на партньорството

EDCTP скоро ще навлезе във втората си фаза, обхващаща повече етапи на клинични изпитвания и повече заболявания. Скоро то ще бъде основен поддръжник на разработването на продукти и на изграждането на капацитет в ендемичните страни. Европейската комисия предложи отпускането на финансиране до 1 милиард евро от бюджета на ЕС, за да се съгласува приносът на европейските държави партньори. Това партньорство може да изиграе ключова роля в предоставянето на финансиране с каталитичен ефект за късния етап на клиничните изпитвания за доказването на безопасността и ефикасността на нови лекарства и ваксини с важно значение. Обикновено късният етап на клиничните изпитвания на ново лекарствено средство може да отнеме до 15 години, а разходите за разработването на всяко ново лекарство или ваксина варират между 500 и 800 милиона евро.

Все още обаче липсват безопасни, ефикасни и достъпни лекарства за много заболявания, дължащи се на бедността, а социално-икономическите разходи за тези болести ограничават потенциала за развитие, особено в Африка на юг от Сахара.

Понастоящем двете страни проучват възможностите за инвестиране в обещаващи продукти и нови научни подходи, съчетани с използването на ефективни инвестиционни стратегии и гъвкави механизми за финансиране. Една от ключовите целеви области ще бъде туберкулозата, където са нужни нови лекарства, ваксини и научни подходи за справяне с епидемията и за борба с възникването на резистентни щамове.

Заболяванията, дължащи се на бедността, имат значително отрицателно въздействие върху здравето, обществото и икономическото развитие на много страни. Те засягат в най-голяма степен най-бедните и най-маргинализираните общности в света. Повече от 1 милиард души, в т.ч. 400 милиона деца, страдат от една или повече от трите основни болести, свързани с бедността — ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза, или от пренебрегвани инфекциозни болести като язвата на Бурули, трахомата, лимфната филариоза и сънната болест. Всяка година само от ХИВ/СПИН умират около 2 милиона души, а маларията и туберкулозата убиват общо около 2,2 милиона души.

Борбата срещу главните заболявания, дължащи се на бедността, все повече се превръща в глобален здравен въпрос. Нарастването на глобалната мобилност, в т.ч. туризма и миграцията, означава, че всяка една държава в света би могла да се изправи пред нови предизвикателства или такива, предизвикани от завръщането на вече познати инфекциозни болести. Глобалното затопляне и появата на резистентни щамове допълнително променя разпространението и разпределението на тези болести в света.

Връзки

http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/Gates_Foundation_MoU.pdf

Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни (EDCTP): http://www.edctp.org/

http://www.gatesfoundation.org/What-We-Do

Европейска комисия – Изследователска дейност в областта на здравеопазването:

http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

За контакт:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

media@gatesfoundation.org (+1 206 709-3400)


Side Bar