Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 7. jūnijā

Cīņa pret nepietiekamu uzturu – ES paziņo par palīdzību uztura jomā 3,5 miljardu eiro apmērā

Eiropas Savienības (ES) vārdā Attīstības komisārs Andris Piebalgs rīt paziņos par ES apņemšanos piešķirt uztura uzlabošanai dažās pasaules nabadzīgākajās valstīs vēl nebijuša mēroga summu – 3,5 miljardus eiro, kas paredzēti 2014.–2020. gada laikposmam.

Uzstājoties Londonā notiekošajā līdzekļu devēju konferencē par uzturu, komisārs paziņos, ka 400 miljoni eiro tiks piešķirti uztura uzlabošanai, izmantojot specifiskas uztura programmas veselības nozarē, savukārt atlikušais 3,1 miljards eiro tiks ieguldīts programmās citās jomās (piemēram, lauksaimniecība, izglītība, ūdensapgāde un sociālā aizsardzība), lai nodrošinātu, ka lielākā apmērā tiek samazināta nepietiekama uztura problēma.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: „Man nav saprotams tas, ka tehnoloģiskās revolūcijas laikmetā apmēram 870 miljoni cilvēku vēl aizvien cieš badu un ka nepietiekama uztura dēļ katru gadu mirst vairāk nekā 3 miljoni bērnu. Mums ir līdzekļi, lai apturētu šo traģēdiju. Trūkst vienīgi politiskas gribas un izlēmības to darīt. Tāpēc esmu priecīgs, ka rītdienas pasākumā piedalīsies tik daudz cilvēku; tas apliecina, ka līdzekļu devēji uztura jautājumam atvēl to nozīmīgo lomu, ko tas ir pelnījis. Mūsu jaunās finansiālās saistības pierāda, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna uz visiem laikiem novērst nepietiekama uztura problēmu.”

Šis svarīgais jautājums ieņem būtisku vietu ES ilgtermiņa attīstības sadarbības programmā. Nepietiekama nodrošinātība ar pārtiku un uzturu rada milzīgu slogu ekonomikai un grauj jau tā neaizsargāto iedzīvotāju iztikas avotus un saimnieciskās iespējas. Tomēr ES atzīst, ka „slēptā bada” jeb nepietiekama uztura problēmai ne vienmēr tiek veltīta pienācīga uzmanība. Lai šo situāciju novērstu, Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu globāla mēroga centienos izskaust pasaulē badu un nepietiekamu uzturu. Nākamajos desmit gados Eiropas Savienība plāno atbalstīt apmēram 50 valstis (tostarp 40 valstis Āfrikā), lai uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku un samazinātu aizkavētas augšanas problēmu.

Šīs finanšu saistības ļaus Komisijai sasniegt pagājušajā gadā pasludināto mērķi 2025. gadam, proti, izmantojot ES finansētās programmas, atbalstīt partnervalstis, lai līdz 2025. gadam par 7 miljoniem samazinātu to par pieciem gadiem jaunāku bērnu skaitu, kuru augšana ir aizkavēta. Bērniem, kuru augšana ir aizkavēta, ir hroniski nepietiekams ķermeņa svars vai viņu vecumam neliels augums, kā iemesls ir trūkstoša pieeja veselības aprūpei un uzturvielām bagātai pārtikai. Aizkavētā augšana neļauj šiem bērniem sasniegt pilnvērtīgu garīgo un fizisko attīstību, tādējādi ierobežojot viņu nākotnes izredzes. Saistības, ko uzņēmusies Komisija, palīdzētu sasniegt Pasaules Veselības asamblejas pasludināto mērķi, proti, līdz 2025. gadam par 10 % (70 miljoniem) samazināt to par pieciem gadiem jaunāku bērnu skaitu, kuru augšana ir aizkavēta.

Vispārīga informācija

Komisārs Piebalgs 8. jūnijā piedalās divos augsta līmeņa pasākumos, kurus Londonā organizē G8 prezidentvalsts Apvienotā Karaliste. Dienas pirmajā daļā notiekošajā pasākumā „Nutrition for Growth, Beating Hunger through Business and Science Event” tiksies vairāki valstu un valdību vadītāji no Āfrikas, tostarp Kotdivuāras, Malāvijas, Ugandas un Tanzānijas. Pēcpusdienas pasākums ir daļa no Pārtikas nodrošinājuma un uztura jaunās alianses, kas tika aizsākta G8 augstākā līmeņa sanāksmē, kura notika 2012. gada jūlijā Kempdeividā. Šīs jaunās alianses mērķis ir uzlabot Āfrikā pārtikas nodrošinājumu un uzturu, palīdzot 50 miljoniem Āfrikas iedzīvotāju 10 gadu laikā izkļūt no nabadzības.

Turklāt Komisija ir izstrādājusi politikas satvaru, lai konkrēti risinātu nepietiekama uztura problēmu (tas ir sīki izklāstīts paziņojumā „Māšu un bērnu uztura uzlabošana ārējā palīdzībā – ES politikas satvars”). Dalībvalstis šo politikas satvaru atbalstīja Padomes 28. maija secinājumos.

Sīkāka informācija

MEMO/13/517: Ar uzturu saistīta ES rīcība attīstības sadarbībā

Nutrition for Growth, Beating Hunger through Business and Science Event

http://nutrition4growth.org/index.html

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Paziņojums par uzturu: „Māšu un bērnu uztura uzlabošana ārējā palīdzībā – ES politikas satvars”)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0141:FIN:LV:PDF

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar