Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES EL CS LV PL SL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 juni 2013

Europeiska kulturhuvudstäder: Melina Mercouri-priset på 1,5 miljoner euro till Umeå och Riga

Den europeiska jury som övervakar förberedelserna inför kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå (Sverige) och Riga (Lettland) rekommenderar att EU-kommissionen tilldelar dem Melina Mercouri-priset för kvaliteten på deras förberedelser. Prissumman är 1,5 miljoner euro för var och en av städerna.

– Jag vill ge bägge städerna en eloge för deras grundliga förberedelser. De europeiska kulturhuvudstäderna är ett av EU:s mest framgångsrika initiativ. I mer än 25 år har det här initiativet bidragit till nya jobb, stadsförnyelse, turism och långsiktig utveckling i de utvalda städerna. Jag önskar bägge kulturhuvudstäderna 2014 allt gott när slutför förberedelserna inför något som jag är säker på kommer att bli ett mycket framgångsrikt år, säger kulturkommissionär Androulla Vassiliou.

Som alla andra städer som varit Europeisk kulturhuvudstad har Umeå och Riga bedömts av en jury som ser till att deras program uppfyller kraven för titeln och håller vad städerna lovade innan de utsågs.

Kulturprogrammet för året ska ha ett starkt europeiskt inslag som avspeglas i valda teman och i medverkande konstnärer och kulturarbetare från olika länder. Städerna måste också se till att evenemanget är attraktivt för allmänheten och får varaktig inverkan genom att bidra till stadens långsiktiga kulturella och sociala utveckling.

Den andra och sista kontrollstationen för kulturhuvudstäderna 2014 ägde rum i Bryssel i april. Juryn rekommenderar att städerna för sina förberedelser bör tilldelas Melina Mercouri-priset, döpt efter den dåvarande grekiska kulturministern som 1985 tog initiativ till de europeiska kulturhuvudstäderna.

Bakgrund

Att bli Europeisk kulturhuvudstad är ett utmärkt tillfälle för en stad att ändra sin image, placera sig på kartan, locka till sig fler turister och få nya perspektiv på sin utveckling genom kultur till förmån för de boende. Titeln har verkan på lång sikt, inte bara på kulturen utan också socialt och ekonomiskt för staden med omnejd.

Efter kulturhuvudstäderna Umeå och Riga 2014 följer Mons (Belgien) och Plzeň (Tjeckien) 2015, Donostia-San Sebastian (Spanien) och Wrocław (Polen) 2016, Paphos (Cypern) och Århus (Danmark) 2017 samt Valetta (Malta) 2018. Dessutom kommer en nederländsk stad att utses till Europeisk kulturhuvudstad 2018.

Jury

Juryn har sju ledamöter som utnämns av EU-institutionerna:

  • Utnämnda av EU-kommissionen: Manfred Gaulhofer (Österrike), generaldirektör för Graz 2003 och förvaltare av många europeiska projekt samt sir Jeremy Isaacs (Storbritannien), tv-producent och f.d. direktör för Royal Opera, Covent Garden.

  • Utnämnda av rådet: Anu Kivilo (Estland), direktör för International Arvo Pärt Centre samt Norbert Riedl (Österrike), avdelningschef för bi- och multilaterala kulturfrågor vid Österrikes federala ministerium för utbildning, konst och kultur.

  • Utnämnda av Europaparlamentet: Steve Green (Storbritannien), forskare inom kulturpolitik, samt Jordi Pardo (Spanien), projektansvarig inom internationell kultur.

  • Utnämnd av Regionkommittén: Elisabeth Vitouch (Österrike), medlem av Regionkommitténs kulturutskott och kommunalråd i Österrike.

Mer information

EU-kommissionenKultur

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 2959258)

Dina Avraam (+32 2 2959667)


Side Bar