Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES SV EL CS LV SL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 7 czerwca 2013 r.

Europejskie Stolice Kultury: UE przedstawia Rygę i Umeå do nagrody im. Meliny Mercouri o wartości 1,5 mln euro

Europejski panel nadzorujący przygotowania Rygi na Łotwie i Umeå w Szwecji jako Europejskich Stolic Kultury w 2014 r. zaproponował, aby Komisja Europejska przyznała tym miastom nagrodę im. Meliny Mercouri jako wyraz uznania dla jakości ich przygotowań. W ramach nagrody każde z miast otrzyma po 1,5 mln euro.

Androulla Vassiliou, unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Obydwu miastom gratuluję wyników ich starannych przygotowań. Europejskie Stolice Kultury to jedna z inicjatyw unijnych cieszących się największą popularnością. Od ponad 25 lat program ten jest katalizatorem tworzenia miejsc pracy, regeneracji obszarów miejskich i turystyki, a także bodźcem dla długoterminowego rozwoju wybranych miast. Obydwu Europejskim Stolicom Kultury na 2014 rok życzę wszelkiej pomyślności w ostatnich etapach przygotowań do roku, który przyniesie ogromny sukces. Jestem o tym głęboko przekonana.”

Tak jak wszystkie miasta noszące tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, Ryga i Umeå zostały poddane ocenie panelu monitorującego i doradczego, którego zadaniem jest zagwarantowanie, że programy obydwu miast spełniają odpowiednie kryteria i są zgodne z zobowiązaniami przyjętymi przez te miasta zanim zostały oficjalnie ogłoszone stolicami kultury.

Program kulturalny miasta na dany rok musi posiadać głęboki wymiar europejski, odzwierciedlony w zaplanowanych wydarzeniach oraz w zaangażowaniu artystów i podmiotów zajmujących się kulturą z różnych krajów. Miasta są również zobowiązane do zorganizowania wydarzeń, które zaciekawią mieszkańców i wniosą coś trwałego do rozwoju kulturalnego i społecznego.

Drugie i ostatnie posiedzenie kontrolne w sprawie stolic kultury na 2014 r. odbyło się w kwietniu w Brukseli. W swoim sprawozdaniu członkowie panelu europejskiego wyrażają zadowolenie z postępu w przygotowaniach obu miast i oświadczają, że Komisja powinna przyznać im nagrodę im. Meliny Mercouri, upamiętniającą byłą minister kultury Grecji, która w 1985 r. zapoczątkowała inicjatywę Europejskich Stolic Kultury.

Kontekst

Inicjatywa Europejskiej Stolicy Kultury stanowi doskonałą okazję dla miast, dzięki której mogą zmienić swoje oblicze, zaistnieć na mapie świata, przyciągnąć turystów oraz opracować nowe strategie rozwoju poprzez kulturę dla dobra swoich mieszkańców. Wybór na Europejską Stolicę Kultury ma długotrwały wpływ nie tylko na kulturę, ale także na sytuację społeczną i gospodarczą zarówno samego miasta, jak i całego regionu.

Po Rydze i Umeå, które będą stolicami kultury w 2014 r., tytuł ten obejmą kolejno: belgijskie Mons i czeskie Pilzno (2015), hiszpańskie Donostia-San Sebastian i Wrocław (2016), cypryjskie Paphos i duńskie Aarhus (2017) oraz maltańska Valetta (2018). Aby dopełnić pary na rok 2018, wybrane zostanie także jedno miasto holenderskie.

Europejski panel kontroli i oceny

W skład tego gremium wchodzi siedmioro członków nominowanych przez instytucje europejskie. Są to:

  • mianowani przez Komisję Europejską: Manfred Gaulhofer (Austria), dyrektor generalny Graz 2003, który zrealizował liczne projekty europejskie; Sir Jeremy Isaacs (Wielka Brytania), producent telewizyjny i były dyrektor Royal Opera House, Covent Garden;

  • mianowani przez Radę: Anu Kivilo (Estonia), dyrektor zarządzający międzynarodowego centrum Arvo Pärt; Norbert Riedl (Austria), dyrektor Departamentu ds. Kultury w austriackim Federalnym Ministerstwie Edukacji, Sztuki i Kultury;

  • mianowani przez Parlament Europejski: Steve Green (UK), badacz w zakresie polityki kulturalnej; Jordi Pardo (Hiszpania), odpowiedzialny za realizację projektów w dziedzinie kultury międzynarodowej;

  • mianowana przez Komitet Regionów: Elisabeth Vitouch (Austria), członkini Komisji Kultury Komitetu Regionów oraz rady miejskiej w Austrii.

Więcej informacji

Komisja Europejska: Kultura

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar