Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV EL CS LV PL SL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. juni 2013

De Europæiske Kulturhovedstæder: EU-udvalg anbefaler at tildele Riga og Umeå Melina Mercouri-prisen på 1,5 mio. EUR

Det europæiske udvalg med ansvar for overvågning af den forberedende fase til De Europæiske Kulturhovedstæder i 2014, Riga (Letland) og Umeå (Sverige), anbefaler, at Europa-Kommissionen tildeler disse to byer Melina Mercouri-prisen som belønning for den høje kvalitet af deres forberedende arbejde. Prisen udgør et beløb på 1,5 mio. EUR til hver by.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Jeg vil gerne ønske begge byer tillykke med deres grundige forberedelser. Initiativet vedrørende De Europæiske Kulturhovedstæder er et af de mest vellykkede programmer, EU har iværksat. I mere end 25 år har initiativet været en katalysator for jobskabelse, byfornyelse og turisme og har fremmet en langsigtet udvikling af de udpegede byer. Jeg ønsker begge De Europæiske Kulturhovedstæder i 2014 al mulig held og lykke i arbejdet med at færdiggøre deres program, inden det løber af stabelen i, hvad jeg er overbevist om, vil blive et yderst vellykket kulturår."

Ligesom alle byer, der har båret titlen som europæisk kulturhovedstad, er Riga og Umeå blevet vurderet af et overvågnings- og rådgivningsudvalg, der sikrer, at deres program opfylder kravene, og at byerne overholder de forpligtelser, de indgik, inden de blev officielt udpeget.

Kulturprogrammet for det pågældende år skal have en stærk europæisk dimension, som skal afspejles i de valgte temaer og gennem inddragelse af kunstnere og kulturformidlere fra forskellige lande. Byerne skal desuden sørge for, at arrangementet tiltrækker et bredt publikum, og at det gennem sit bidrag til byens langsigtede kulturelle og sociale udvikling har effekt på længere sigt.

Det andet og sidste møde i overvågningsudvalget vedrørende kulturhovedstæderne i 2014 fandt sted i Bruxelles i april. I sin rapport roser udvalget byerne for deres forberedende arbejde og fastslår, at Kommissionen bør tildele dem begge Melina Mercouri-prisen, som er opkaldt efter den tidligere græske kulturminister, der inspirerede iværksættelsen af initiativet vedrørende Den Europæiske Kulturhovedstad i 1985.

Baggrund

Titlen som europæisk kulturhovedstad giver byerne en enestående chance for at forandre deres image, placere sig selv på verdenskortet, tiltrække flere turister og nytænke deres udvikling fra et kulturelt perspektiv til glæde for alle byens indbyggere. Udnævnelsen har virkninger på længere sigt, ikke kun på det kulturelle område, men også socialt og økonomisk, både for byen og den omkringliggende region.

Efter Riga og Umeå i 2014 vil de kommende europæiske kulturhovedstæder være Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet) i 2015, Donostia-San Sebastian (Spanien) og Wroclaw (Polen) i 2016, Paphos (Cypern) og Aarhus (Danmark) i 2017 og Valetta (Malta) i 2018. Desuden vil der blive udpeget en nederlandsk by som europæisk kulturhovedstad i 2018.

Det europæiske overvågnings- og rådgivningsudvalg

Udvalget består af syv medlemmer udpeget af de europæiske institutioner. Medlemmerne er:

  • Udpeget af Europa-Kommissionen: Manfred Gaulhofer (Østrig), generaldirektør for kulturhovedstaden Graz i 2003 og leder af mange europæiske projekter; Sir Jeremy Isaacs (Det Forenede Kongerige), tv-producer og tidligere direktør for Royal Opera, Covent Garden.

  • Udpeget af Rådet: Anu Kivilo (Estland), administrerende direktør for det internationale Arvo Pärt-center; Norbert Riedl (Østrig), afdelingschef for bi- og multilaterale kulturanliggender i ministeriet for uddannelse, kunst og kultur, Østrig.

  • Udpeget af Europa-Parlamentet: Steve Green (Det Forenede Kongerige), forsker i kulturpolitik; Jordi Pardo (Spanien), ansvarlig for projekter inden for international kultur.

  • Udpeget af Regionsudvalget: Elisabeth Vitouch (Østrig), medlem af Regionsudvalgets underudvalg for kultur og byrådsmedlem i Østrig.

Yderligere oplysninger

Europa-KommissionenKultur

Androulla Vassilious hjemmeside

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar