Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. birželio 6 d., Briuselis

ES strategija sugriežtinti kovą su neteisėta prekyba tabaku

Šiandien Europos Komisija priėmė išsamų priemonių paketą, kurio tikslas – griežtesnė kova su neteisėta prekyba tabaku, visų pirma cigarečių kontrabanda. Neteisėta prekyba tabaku kelia visuotinę grėsmę. Dėl jos valstybės narės kasmet praranda per 10 mlrd. EUR pajamų nesumokėtų mokesčių ir muitų. Dėl to ne tik gerokai sumažėja nacionalinės pajamos – dėl neteisėtos prekybos klesti šešėlinė ekonomika, nes ši prekyba – kone vien organizuotų tarptautinių nusikaltėlių grupuočių sritis. Ji pakerta ir sveikatos politikos iniciatyvas, nukreiptas prieš tabako produktų vartojimą, ir kenkia teisėtam verslui, nes didžioji dalis neteisėtų produktų yra pagaminta nesilaikant ES taisyklių, taikomų tabako produktams. Siekiant veiksmingai spręsti neteisėtos prekybos tabaku problemą, Komisijos strategijoje nustatomos kelios koordinuojamos nacionalinio, ES ir tarptautinio lygmens priemonės.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė:

„Kasmet ES ir jos valstybės narės dėl cigarečių kontrabandos praranda 10 mlrd. EUR. Šiais drastiško išlaidų mažinimo laikais tokie nuostoliai yra nepriimtini. Būtina sustabdyti neteisėtą nusikaltėlių veiklą, kuria skatinama šešėlinė ekonomika. Priėmę šį cigarečių kontrabandai pažaboti skirtą priemonių paketą galėsime padėti geriau apsaugoti valstybės turtą, piliečių sveikatą ir teisėtą verslą.“

Strategijoje siūlomi konkretūs neteisėtos prekybos tabako produktais problemos sprendimo veiksmai 4 pagrindinėse srityse:

  • priemonės kontrabandos paskatoms mažinti,

  • priemonės tiekimo grandinės saugumui gerinti,

  • griežtesnė mokesčių, muitinės, policijos ir pasienio institucijų teisės aktų vykdymo užtikrinimo veikla,

  • griežtesnės bausmės už kontrabandą

Strategijoje taip pat analizuojami galiojantys teisės aktai ir politika, nustatytos jų silpnosios pusės bei spragos ir siūloma papildomų griežtesnių veiksmų. Taip pat siekiama geriau koordinuoti esamą politiką ir priemones, nes kova su neteisėta prekyba yra kompleksinis klausimas, taip pat gerinti įvairių institucijų ES, nacionalinio ir tarptautinio lygmens bendradarbiavimą. Strategijoje numatytų konkrečių priemonių ir veiksmų įgyvendinimas išdėstytas veiksmų plane.

Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą aptarti komunikate ir jo veiksmų plane siūlomas priemones ir palaikyti jas įgyvendinančias Komisiją ir valstybes nares.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija ir valstybės narės jau ėmėsi veiksmų, kad pažabotų neteisėtą prekybą tabaku. Pavyzdžiui, 2011 m. Komisija pateikė kovos su kontrabanda per ES rytines sausumos sienas veiksmų planą, kuriuo siekiama spręsti šioje konkrečioje geografinėje vietovėje nustatytas problemas (IP/11/783, MEMO/11/454). Nepaisant šių pastangų, bendras neteisėtos prekybos mastas didėja. Augant neteisėtų tabako produktų srautams iš už ES ribų, taip pat išaugus neteisėtai gamybai ir platinimui ES teritorijoje, neteisėtos prekybos tabaku problemą būtina spręsti visapusiškai.

Naudingos nuorodos

MEMO/13/509

Vaizdinė medžiaga

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I078485

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByMediaGroup.cfm?sitelang=en&mgid=662

Komunikatas

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

OLAF svetainė http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_nl.htm

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/semeta/index_en.htm

Komisijos nario Algirdo Šemetos Twitter

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor , tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar