Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 juni 2013

EU-kommissionen banar väg för teckenspråksprojekt

EU-kommissionen banar i dag väg för ett nytt pilotprojekt för att förbättra kommunikationen mellan EU-institutionerna och döva och hörselskadade. Dagens finansieringsbeslut betyder att pilotprojektet – som Europaparlamentet har avsatt 750 000 euro till – kan genomföras.

– Alla invånare i EU har samma rätt att delta i EU:s demokratiska liv, men det finns människor som stöter på problem och det måste vi åtgärda, säger EU-kommissionär Viviane Reding. Språket är ett effektivt kommunikationsmedel för att förmedla tankar och känslor, och teckenspråket är många dövas första språk, deras ”modersmål”, samtidigt som det är deras familjers och vänners andra eller tredje språk. Institutionerna och vi politiker måste därför göra vårt bästa för att främja användningen av teckenspråk och komma fram med enkla lösningar för hörselskadade. Det här pilotprojektet gör just det. Jag vill tacka Europaparlamentet och särskilt Ádám Kósa och Werner Kuhn för deras stora stöd i arbetet med att sjösätta detta pilotprojekt.

Att anlita en teckenspråkstolk kan ofta vara tidskrävande, dyrt och svårt att ordna. Dessa välutbildade yrkesutövare måste bokas i förväg och få betalt för sitt arbete, sina resor och sin logi. Människor som måste lita till deras arbete kommer därför ofta i kläm. De kan inte prata med tjänstemän hos nationella myndigheter eller EU lika enkelt och spontant som människor som använder talade språk.

Detta pilotprojekt syftar till att förbättra kommunikationen mellan EU-institutionerna och döva och hörselskadade, och man kommer att försöka göra det genom att t.ex. installera ljud- och videoteknik hos EU-institutionerna för att tjänstemännen ska kunna kommunicera enklare med teckenspråksanvändare. Inom pilotprojektet arbetar man både med de tekniska lösningarna och med de delar som handlar om själva teckenspråkstolkningen.

På längre sikt är tanken att man inom pilotprojektet ska arbeta fram lösningar för de nästan en miljon döva eller hörselskadade invånare i alla EU-länder som använder olika teckenspråk för att få tillgång till EU-institutionernas arbete genom direkt kommunikation.

EU-kommissionen har arbetat nära tillsammans med Europaparlamentet för att pilotprojektet ska bli verklighet.

Läs mer

EU-kommissionen – människor med funktionshinder:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar