Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

V Bruslju, 6. junija 2013

Evropska komisija utrla pot projektu, ki bo spodbujal uporabo znakovnega jezika

Evropska komisija je danes pripravila vse potrebno za nov pilotni projekt, ki bo olajšal sporazumevanje med evropskimi institucijami ter gluhimi in naglušnimi. Z današnjim sklepom o financiranju je dala zeleno luč za izvedbo pilotnega projekta, ki mu je Evropski parlament namenil proračun v višini 750 000 EUR.

Vsak državljan EU ima enako pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. A nekateri se pri tem soočajo z ovirami in te moramo odpraviti,“ je dejala podpredsednica in komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Jezik je pomembno sredstvo za sporazumevanje, izražanje idej in čustev, znakovni jeziki pa so prvi oz. materni jeziki za mnoge gluhe, hkrati pa drugi ali tretji jeziki za njihove družinske člane in prijatelje. Institucije in politiki moramo zato narediti vse, kar je v naši moči, da bi spodbudili uporabo znakovnih jezikov ter gluhim in naglušnim ponudili enostavne rešitve. Ravno temu je namenjen pilotni projekt. Želela bi se zahvaliti Evropskemu parlamentu, zlasti Ádámu Kósi in Wernerju Kuhnu za njuno veliko pomoč pri realizaciji tega pomembnega pilotnega projekta.”

Najem tolmača za znakovni jezik lahko pogosto zahteva veliko časa in denarja, pa tudi truda pri organizaciji. To so namreč visoko kvalificirani strokovnjaki, s katerimi se je treba vnaprej dogovoriti ter plačati njihove storitve, potne stroške in stroške bivanja. Tako je razumljivo, zakaj so ljudje, ki tovrstne storitve potrebujejo, prikrajšani. Z nacionalnimi ali evropskimi uradniki se ne morejo tako enostavno in spontano sporazumevati, kot to počnejo njihovi sodržavljani v govorjenem jeziku.

Cilj pilotnega projekta je olajšati komunikacijo med evropskimi institucijami ter gluhimi in naglušnimi, na primer z namestitvijo avdio in video tehnologij v institucije EU, da se bodo uradniki lažje sporazumevali z uporabniki znakovnega jezika. Za dosega tega cilja zajema pilotni projekt tako tehnološko rešitev kot tolmačenje znakovnega jezika.

Dolgoročno naj bi pilotni projekt pomagal razviti rešitve za skoraj milijon gluhih ali naglušnih državljanov vseh držav članic, ki uporabljajo različne znakovne jezike, da bodo lahko z neposredno komunikacijo dostopali do vseh institucij EU.

Evropska komisija je pri realizaciji pilotnega projekta tesno sodelovala z Evropskim parlamentom.

Več informacij

Evropska komisija – invalidi:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednica Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar