Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. júna 2013

Európska komisia pripravila cestu pre projekt týkajúci sa posunkovej reči

Európska komisia dnes pripravila cestu pre nový pilotný projekt na zlepšenie komunikácie medzi európskymi inštitúciami a nepočujúcimi a slabo počujúcimi osobami. Na základe dnešného rozhodnutia o financovaní sa môže tento pilotný projekt, na ktorý Európsky parlament pridelil rozpočet vo výške 750 000 EUR, vykonať.

„Každý občan EÚ má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Niektorí občania však pri tom narážajú na prekážky, a to je niečo, čím sa musíme zaoberať,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Jazyk je silným prostriedkom komunikácie a vyjadrovania myšlienok a pocitov. Posunková reč je prvým jazykom, „materským jazykom“, mnohých nepočujúcich osôb, ako aj druhým alebo tretím jazykom ich rodinných príslušníkov a priateľov. Inštitúcie a politici preto musia vyvinúť čo najväčšie úsilie na podporu používania posunkovej reči a ponúknuť jednoduché riešenia pre sluchovo postihnuté osoby. A práve o to sa snaží tento pilotný projekt. Chcela by som sa poďakovať Európskemu parlamentu a najmä Ádámovi Kósovi a  Wernerovi Kuhnovi za ich stálu podporu pri zrealizovaní tohto dôležitého pilotného projektu.“

Používanie tlmočníkov posunkovej reči môže byť často časovo náročné, nákladné a ťažko realizovateľné. Týchto vysokokvalifikovaných odborníkov treba objednať dopredu, zaplatiť im za ich služby a preplatiť cestovné a ubytovacie náklady. Je preto zrejmé, že ľudia, ktorí sa musia na takéto služby spoliehať, sú znevýhodnení. Nemôžu sa rozprávať s úradníkmi vo svojej vlastnej krajine či s európskymi úradníkmi tak jednoducho a spontánne, ako ich spoluobčania, ktorí používajú hovorovú reč.

Tento pilotný projekt, ktorého cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi európskymi inštitúciami a nepočujúcimi a slabo počujúcimi osobami, sa to bude snažiť riešiť napríklad prostredníctvom inštalácie zvukových a obrazových technológií v inštitúciách EÚ, aby úradníci mohli jednoduchšie komunikovať s používateľmi posunkovej reči. Pilotný projekt zahŕňa technologické riešenie, ako aj zložky tlmočenia posunkovej reči.

V dlhodobejšom horizonte je cieľom projektu pomôcť pri vytváraní riešení pre takmer jeden milión nepočujúcich alebo slabo počujúcich občanov zo všetkých členských štátov používajúcich rôzne posunkové reči, ktoré im umožnia priamu komunikáciu so všetkými inštitúciami EÚ.

Na realizácii pilotného projektu Európska komisia úzko spolupracovala s Európskym parlamentom.

Ďalšie informácie

Európska komisia – osoby so zdravotným postihnutím:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar